Thông tư 58/2001/TT-BTC

Thông tư 58/2001/TT-BTC sửa đổi hệ thống mục lục ngân sách do Bộ Tài Chính ban hành

Thông tư 58/2001/TT-BTC hướng dẫn bổ sung hệ thống mục lục ngân sách đã được thay thế bởi Thông tư 67/2001/TT-BTC hướng dẫn bổ sung hệ thống mục lục Ngân sách Nhà nước và được áp dụng kể từ ngày 01/01/2001.

Nội dung toàn văn Thông tư 58/2001/TT-BTC hướng dẫn bổ sung hệ thống mục lục ngân sách


BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 58/2001/TT-BTC

Hà Nội, ngày 11 tháng 7 năm 2001

 

THÔNG TƯ

CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 58/2001/TT-BTC NGÀY 11 THÁNG 07 NĂM 2001 HƯỚNG DẪN SỬA ĐỔI, BỔ SUNG HỆ THỐNG MỤC LỤC NSNN

Căn cứ Nghị định số 12/2001/NĐ-CP ngày 27/3/2001 của Chính phủ về việc tổ chức lại một số cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và Uỷ ban nhân dân quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh;
Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi, bổ sung một số Chương của Mục lục ngân sách nhà nước hiện hành như sau:

1. Đối với Chương B:

- Bỏ Chương 002B "Hội đồng nhân dân";

- Đổi tên Chương 005B "Văn phòng Uỷ ban nhân dân" thành "Văn phòng HĐND và UBND";

- Bỏ Chương 085B "Uỷ ban quốc gia dân số và kế hoạch hoá gia đình";

- Đổi tên Chương 086B "Uỷ ban bảo vệ và chăm sóc trẻ em" thành "Uỷ ban dân số, gia đình và trẻ em".

2. Đối với Chương C:

Để đảm bảo quản lý hạch toán và thuận tiện cho công tác tin học hoá thống nhất trong ngành tài chính, trên cơ sở quyết định thành lập các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh của Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Bộ Tài chính uỷ quyền cho Sở Tài chính - Vật giá quy định lại mã số Chương C cho các cơ quan chuyên môn trực thuộc Uỷ ban nhân dân quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh không vượt quá số lượng phòng quy định tại điểm 3 Điều 1 Nghị định số 12/2001/NĐ-CP ngày 27/3/2001 của Chính phủ căn cứ vào mã số Chương C đã ban hành theo Quyết định số 280 TC/QĐ/NSNN ngày 15/4/1997 và các Thông tư bổ sung, sửa đổi có liên quan của Bộ Tài chính, theo nguyên tắc lấy mã số Chương C lớn nhất của các cơ quan chuyên môn cũ đã sát nhập để quy định cho cơ quan chuyên môn mới được thành lập.

Ví dụ: Sát nhập phòng Kế hoạch huyện có mã số Chương 013C với phòng Tài chính huyện có mã số Chương 018C thành phòng Tài chính - Kế hoạch thì lấy mã số Chương 018C để quy định cho phòng Tài chính - Kế hoạch.

- Trường hợp thành lập cơ quan chuyên môn mới, không trên cơ sở sát nhập, các cơ quan chuyên môn cũ, khi đặt mã số Chương C cho cơ quan chuyên môn mới Sở Tài chính - Vật giá gửi công văn về Bộ Tài chính để Bộ Tài chính quy định mã số và có hướng dẫn chung đối với đơn vị mới thành lập trên toàn quốc.

- Những cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh đã được quy định tại các Luật, Pháp lệnh vẫn giữ nguyên tổ chức, tên gọi và mã số Chương C như quy định hiện hành.

3. Chi quản lý nhà nước về y tế trên địa bàn từ trung tâm quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh trước đây đang hạch toán Chương 023B, nay chuyển nhiệm vụ này về Uỷ ban nhân dân cùng cấp hạch toán Chương 005C "Văn phòng UBND".

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ 1/1/2001. Các quy định và hướng dẫn trước đây trái với Thông tư này đều bãi bỏ.

Các khoản thu, chi ngân sách nhà nước phát sinh từ ngày 1/1/2001 đến ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành đã hạch toán theo Chương B, C quy định của Mục lục NSNN hiện hành được điều chỉnh về hạch toán ở các Chương B, C quy định tại Thông tư này và hướng dẫn của Sở Tài chính - Vật giá các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Tổng cục Thuế, Kho bạc nhà nước trung ương, Sở Tài chính - Vật giá các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ quan chuyên môn liên quan có trách nhiệm hướng dẫn các đơn vị trực thuộc thực hiện hạch toán và quyết toán số thu, chi NSNN theo hướng dẫn tại Thông tư này. Trong quá trình thực hiện, nếu có gì vướng mắc đề nghị các địa phương có công văn gửi về Bộ Tài chính để nghiên cứu và hướng dẫn tiếp.

 

Phạm Văn Trọng

(Đã ký)

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 58/2001/TT-BTC

Loại văn bảnThông tư
Số hiệu58/2001/TT-BTC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/07/2001
Ngày hiệu lực01/01/2001
Ngày công báo30/09/2001
Số công báoSố 36
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/01/2001
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 58/2001/TT-BTC

Lược đồ Thông tư 58/2001/TT-BTC hướng dẫn bổ sung hệ thống mục lục ngân sách


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông tư 58/2001/TT-BTC hướng dẫn bổ sung hệ thống mục lục ngân sách
        Loại văn bảnThông tư
        Số hiệu58/2001/TT-BTC
        Cơ quan ban hànhBộ Tài chính
        Người kýPhạm Văn Trọng
        Ngày ban hành11/07/2001
        Ngày hiệu lực01/01/2001
        Ngày công báo30/09/2001
        Số công báoSố 36
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/01/2001
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Thông tư 58/2001/TT-BTC hướng dẫn bổ sung hệ thống mục lục ngân sách

          Lịch sử hiệu lực Thông tư 58/2001/TT-BTC hướng dẫn bổ sung hệ thống mục lục ngân sách