Quyết định 2802/QĐ-UBND

Quyết định 2802/QĐ-UBND năm 2013 giao nhiệm vụ tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về cơ chế, chính sách và thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế

Nội dung toàn văn Quyết định 2802/QĐ-UBND năm 2013 giao nhiệm vụ tiếp nhận xử lý thủ tục hành chính Thừa Thiên Huế


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2802/QĐ-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 24 tháng 12 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

GIAO NHIỆM VỤ TIẾP NHẬN, XỬ LÝ PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ CỦA CÁ NHÂN, TỔ CHỨC VỀ CƠ CHẾ, CHÍNH SÁCH VÀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ CỦA UBND TỈNH VÀ CHỦ TỊCH UBND TỈNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 20/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ về tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính;

Căn cứ Quyết định số 1517/QĐ-UBND ngày 12 tháng 8 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc chuyển giao toàn bộ chức năng, nhiệm vụ, biên chế và tài chính thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính từ Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sang Sở Tư pháp;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao Sở Tư pháp làm cơ quan đầu mối giúp UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh tổ chức tiếp nhận, tham mưu xử lý các phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính liên quan đến hoạt động kinh doanh, đời sống nhân dân thuộc phạm vi quản lý của UBND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh.

Điều 2. Sở Tư pháp có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành chức năng và địa phương liên quan xây dựng Quy định về tiếp nhận, xử lý các phản ánh kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh để trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, phê duyệt.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký và thay thế Quyết định số 873/QĐ-UBND ngày 14 tháng 4 năm 2008 của Chủ tịch UBND tỉnh giao nhiệm vụ tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về cơ chế, chính sách và thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của UBND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, các thị xã và thành phố Huế và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Cục KSTTHC (Bộ Tư pháp);
- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh;
- Cổng TTĐT tỉnh;
- Lãnh đạo VP và các CV
- Lưu: VT, NV.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Cao

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2802/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2802/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/12/2013
Ngày hiệu lực24/12/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2802/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2802/QĐ-UBND năm 2013 giao nhiệm vụ tiếp nhận xử lý thủ tục hành chính Thừa Thiên Huế


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 2802/QĐ-UBND năm 2013 giao nhiệm vụ tiếp nhận xử lý thủ tục hành chính Thừa Thiên Huế
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu2802/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Thừa Thiên Huế
       Người kýNguyễn Văn Cao
       Ngày ban hành24/12/2013
       Ngày hiệu lực24/12/2013
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật10 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 2802/QĐ-UBND năm 2013 giao nhiệm vụ tiếp nhận xử lý thủ tục hành chính Thừa Thiên Huế

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 2802/QĐ-UBND năm 2013 giao nhiệm vụ tiếp nhận xử lý thủ tục hành chính Thừa Thiên Huế

           • 24/12/2013

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 24/12/2013

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực