Quyết định 873/QĐ-UBND

Quyết định 873/QĐ-UBND năm 2008 giao nhiệm vụ tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về cơ chế, chính sách và thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh và chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế

Quyết định 873/QĐ-UBND 2008 tiếp nhận xử lý phản ánh kiến nghị Thừa Thiên Huế đã được thay thế bởi Quyết định 2802/QĐ-UBND năm 2013 giao nhiệm vụ tiếp nhận xử lý thủ tục hành chính Thừa Thiên Huế và được áp dụng kể từ ngày 24/12/2013.

Nội dung toàn văn Quyết định 873/QĐ-UBND 2008 tiếp nhận xử lý phản ánh kiến nghị Thừa Thiên Huế


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 873/QĐ-UBND

Huế, ngày 14 tháng 4 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

GIAO NHIỆM VỤ TIẾP NHẬN, XỬ LÝ PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ CỦA CÁ NHÂN, TỔ CHỨC VỀ CƠ CHẾ, CHÍNH SÁCH VÀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ CỦA UBND TỈNH VÀ CHỦ TỊCH UBND TỈNH.

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 20/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ về tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính;

Căn cứ Quyết định 789/2006/QĐ-UBND ngày 22 tháng 3 năm 2006 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh;

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao Văn phòng UBND tỉnh giúp UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh tổ chức tiếp nhận, tham mưu xử lý các phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về cơ chế, chính sách và thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động kinh doanh, đời sống nhân dân thuộc phạm vi quản lý của UBND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh.

Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể của Văn phòng UBND tỉnh:

1. Tiếp nhận và giúp Chủ tịch UBND tỉnh xử lý các phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về cơ chế, chính sách và thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh.

2. Giúp Chủ tịch UBND tỉnh tổ chức nghiên cứu, xử lý hoặc tham mưu đề xuất hướng xử lý các phản ánh, kiến nghị về cơ chế, chính sách và thủ tục hành chính liên quan đến hai hay nhiều cơ quan chuyên môn thuộc tỉnh hoặc UBND huyện, thành phố Huế mà các cơ quan này chưa thống nhất được phương án xử lý.

3. Kịp thời chuyển đơn hoặc có văn bản yêu cầu và đôn đốc các cơ quan chuyên môn thuộc tỉnh, UBND các huyện và thành phố Huế xử lý dứt điểm, kịp thời, đúng hạn các phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về cơ chế, chính sách và thủ tục hành hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan, địa phương.

4. Chủ động tổ chức hoặc phối hợp với cơ quan chuyên môn thuộc tỉnh; UBND các huyện và thành phố Huế nghiên cứu phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính để kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền xem xét, sửa đổi, bãi bỏ các cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính phức tạp, khó hiểu; không thực sự cần thiết; không hợp lý, hợp pháp; thiếu tính khả thi; không thống nhất và 05/05/2008 thiếu đồng bộ với các quy định hành chính khác; không phù hợp với các điều ước quốc tế mà Việt Nam ký kết hoặc gia nhập.

5. Tổ chức xây dựng, quản lý và cập nhật cơ sở dữ liệu điện tử các phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính, kết quả xử lý và công bố công khai trên Cổng giao tiếp điện tử của tỉnh và các hình thức công khai khác.

6. Xây dựng quy trình tiếp nhận, xử lý và thông báo kết quả xử lý cho cá nhân, tổ chức bảo đảm tính minh bạch, kỷ cương và hiệu quả.

7. Tổ chức lưu trữ hồ sơ, tài liệu theo quy định.

8. Định kỳ 3 tháng 1 lần, tổng hợp tình hình và kết quả xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh và tổng hợp báo cáo Chính phủ 6 tháng 1 lần; hoặc báo cáo đột xuất theo yêu cầu của Chủ tịch UBND tỉnh, Thủ tướng Chính phủ.

Điều 3. Trách nhiệm của Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Ban, Ngành cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện và thành phố Huế:

1. Trực tiếp chỉ đạo việc tiếp nhận và xử lý kịp thời, dứt điểm, đúng thời hạn các phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về cơ chế, chính sách và thủ tục hành chính theo đúng thẩm quyền và lĩnh vực được phân công phụ trách.

2. Xử lý nghiêm những cán bộ, công chức thuộc quyền quản lý có hành vi nhũng nhiễu, gây khó khăn, chậm trễ trong thực hiện các quy định hành chính đối với cá nhân, tổ chức.

3. Tổ chức nghiên cứu phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính để sửa đổi, bãi bỏ theo thẩm quyền hoặc kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền xem xét, sửa đổi, bãi bỏ.

4. Định kỳ 3 tháng 01 lần, tổng hợp tình hình và kết quả xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh; hoặc báo cáo đột xuất theo yêu cầu của Chủ tịch UBND tỉnh.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký và thay thế Quyết định số 579/2006/QĐ-UBND ngày 27 tháng 02 năm 2006 của UBND tỉnh.

Điều 5. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố Huế và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Ngọc Thiện

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 873/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu873/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/04/2008
Ngày hiệu lực14/04/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 24/12/2013
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 873/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 873/QĐ-UBND 2008 tiếp nhận xử lý phản ánh kiến nghị Thừa Thiên Huế


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 873/QĐ-UBND 2008 tiếp nhận xử lý phản ánh kiến nghị Thừa Thiên Huế
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu873/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Thừa Thiên Huế
       Người kýNguyễn Ngọc Thiện
       Ngày ban hành14/04/2008
       Ngày hiệu lực14/04/2008
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 24/12/2013
       Cập nhật7 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 873/QĐ-UBND 2008 tiếp nhận xử lý phản ánh kiến nghị Thừa Thiên Huế

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 873/QĐ-UBND 2008 tiếp nhận xử lý phản ánh kiến nghị Thừa Thiên Huế