Quyết định 284/QĐ-UB

Quyết định 284/QĐ-UB năm 1977 về việc thống nhất quản lý và thu mua giấy các loại trong các cơ sở sản xuất và kinh doanh tư nhân do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Quyết định 284/QĐ-UB thống nhất quản lý thu mua giấy các loại trong các cơ sở sản xuất kinh doanh tư nhân đã được thay thế bởi Quyết định 4340/QĐ-UB-NC bãi bỏ văn bản pháp luật hết hiệu lực do Ủy ban nhân dân thành phố ban hành từ 02/7/1976 đến 31/12/1996 và được áp dụng kể từ ngày 21/08/1998.

Nội dung toàn văn Quyết định 284/QĐ-UB thống nhất quản lý thu mua giấy các loại trong các cơ sở sản xuất kinh doanh tư nhân


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 284/QĐ-UB

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 3 năm 1977

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THỐNG NHẤT QUẢN LÝ VÀ THU MUA GIẤY CÁC LOẠI TRONG CÁC CƠ SỞ SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH TƯ NHÂN

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHÔ HỒ CHÍ MINH

- Căn cứ vào Nghị định số 01/NĐ-74 ngày 12-9-1974 của Hội đồng Chánh phủ cách mạng lâm thời Cộng hoà miền Nam Việt Nam, quy định nhiệm vụ và tổ chức chánh quyền các cấp ;
- Căn cứ Quyết định số 212/CP ngày 30-10-1976 của Hội đồng chánh phủ về việc trưng mua hàng hóa và nguyên liệu tồn kho ;
- Căn cứ Thông tư số 2/ĐK-KD ngày 27-11-1976 của Ban Đăng ký kinh doanh Trung ương về việc quy định một số vấn đề cụ thể về đăng ký kinh doanh công thương nghiệp và dịch vụ tư nhân ;
- Thi hành Chỉ thị số 06/CT-TW ngày 15-3-1977 của Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam về việc quản lý và sản xuất giấy in.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.- Tiến hành thống nhất quản lý và mua lại giấy các loại để phục vụ tốt nhu cầu đời sống tinh thần và vật chất của nhân dân.

Điều 2.- Đối tượng mua lại là :

- Các cơ sở kinh doanh xuất nhập cảng và các hộ buôn bán các loại giấy.

- Các cơ sở sản xuất giấy các loại của tư nhân (thành phẩm).

- Các nhà in tư nhân có dự trữ giấy các loại ngoài mức kế hoạch đã được duyệt.

Điều 3.- Phân công trách nhiệm thu mua :

- Nay giao trách nhiệm cho Sở Thông tin văn hóa Thành phố đảm nhiệm việc mua giấy của các nhà in tư nhân tại Thành phố Hồ Chí Minh.

- Giao trách nhiệm cho Công ty Bách hóa (thuộc Sở Thương nghiệp Thành phố) đảm nhiệm việc mua giấy của các hộ sản xuất và kinh doanh tư nhân (ngoài ngành in).

Điều 4.- Từ nay các hộ buôn bán tư nhân về giấy các loại phải được Sở Thương nghiệp xét cấp giấy phép đăng ký kinh doanh.

Điều 5.- Các ông Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Trưởng Ban Đăng ký kinh doanh, Chủ tịch Hội đồng chỉ đạo trưng mua, Giám đốc các Sở Công nghiệp, Sở Thương nghiệp, Sở Thông tin văn hóa, Chủ nhiệm Ủy ban vật giá, Chủ nhiệm Ủy ban kế hoạch, Trưởng Chi cục thống kê, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện, Thành phố có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH/THƯỜNG TRỰC
Vũ Đình Liệu

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 284/QĐ-UB

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu284/QĐ-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành31/03/1977
Ngày hiệu lực31/03/1977
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 21/08/1998
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 284/QĐ-UB

Lược đồ Quyết định 284/QĐ-UB thống nhất quản lý thu mua giấy các loại trong các cơ sở sản xuất kinh doanh tư nhân


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 284/QĐ-UB thống nhất quản lý thu mua giấy các loại trong các cơ sở sản xuất kinh doanh tư nhân
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu284/QĐ-UB
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýVũ Đình Liệu
        Ngày ban hành31/03/1977
        Ngày hiệu lực31/03/1977
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 21/08/1998
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Quyết định 284/QĐ-UB thống nhất quản lý thu mua giấy các loại trong các cơ sở sản xuất kinh doanh tư nhân

             Lịch sử hiệu lực Quyết định 284/QĐ-UB thống nhất quản lý thu mua giấy các loại trong các cơ sở sản xuất kinh doanh tư nhân