Quyết định 2855/QĐ-BNN-KHCN

Quyết định 2855/QĐ-BNN-KHCN năm 2008 về việc công bố việc xác định cây cao su là cây đa mục đích do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 2855/QĐ-BNN-KHCN công bố việc xác định cây cao su là cây đa mục đích


BỘ NÔNG NGHIỆP
VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 2855/QĐ-BNN-KHCN

Hà Nội, ngày 17 tháng 09 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

CÔNG BỐ VIỆC XÁC ĐỊNH CÂY CAO SU LÀ CÂY ĐA MỤC ĐÍCH

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
Căn cứ Thông báo số 200/TB-VPCP ngày 8/8/2008 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại cuộc họp về thực hiện kế hoạch trồng cao su tại các tỉnh Tây Nguyên và kết quả rà soát quy hoạch 3 loại rừng;
Căn cứ Biên bản họp Hội đồng KHCN ngày 20 tháng 8 năm 2008 về xác định vai trò, giá trị của cây cao su theo Quyết định số 2447/QĐ-BNN-KHCN của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chính thức công bố cây cao su là cây đa mục đích có thể sử dụng cả cho các mục đích nông nghiệp và lâm nghiệp.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Thủ trưởng các cơ quan thuộc Bộ và các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3
- Văn phòng Chính phủ (để báo cáo);
- Thứ trưởng: Bùi Bá Bổng, Hứa Đức Nhị, Hồ Xuân Hùng (để báo cáo);
- Ủy ban nhân dân các Tỉnh, TP;
- Lưu VT, KHCN.

BỘ TRƯỞNG
Cao Đức Phát

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2855/QĐ-BNN-KHCN

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2855/QĐ-BNN-KHCN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/09/2008
Ngày hiệu lực17/09/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2855/QĐ-BNN-KHCN

Lược đồ Quyết định 2855/QĐ-BNN-KHCN công bố việc xác định cây cao su là cây đa mục đích


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2855/QĐ-BNN-KHCN công bố việc xác định cây cao su là cây đa mục đích
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2855/QĐ-BNN-KHCN
        Cơ quan ban hànhBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
        Người kýCao Đức Phát
        Ngày ban hành17/09/2008
        Ngày hiệu lực17/09/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLĩnh vực khác
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật16 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 2855/QĐ-BNN-KHCN công bố việc xác định cây cao su là cây đa mục đích

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 2855/QĐ-BNN-KHCN công bố việc xác định cây cao su là cây đa mục đích

            • 17/09/2008

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 17/09/2008

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực