Thông báo 200/TB-VPCP

Thông báo số 200/TB-VPCP về việc kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại cuộc họp về thực hiện kế hoạch trồng cao su tại các tỉnh Tây nguyên và kết quả rà soát quy hoạch 3 loại rừng do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Thông báo 200/TB-VPCP kết luận Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng họp kế hoạch trồng cao su tỉnh Tây nguyên kết quả quy hoạch 3 loại rừng


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
---------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 200/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 08 tháng 8 năm 2008

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA THỦ TƯỚNG NGUYỄN TẤN DŨNG TẠI CUỘC HỌP VỀ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH TRỒNG CAO SU TẠI CÁC TỈNH TÂY NGUYÊN VÀ KẾT QUẢ RÀ SOÁT QUY HOẠCH 3 LOẠI RỪNG

Ngày 06 tháng 8 năm 2008, tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã chủ trì cuộc họp về thực hiện kế hoạch trồng cao su tại các tỉnh vùng Tây Nguyên và kết quả rà soát quy hoạch 3 loại rừng. Tham dự cuộc họp có các Phó Thủ tướng, đại diện lãnh đạo các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường và Tư pháp. Sau khi nghe báo cáo của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, ý kiến của các Phó Thủ tướng và lãnh đạo các Bộ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng kết luận như sau:

1. Về việc trồng mới 10 vạn ha cao su ở Tây Nguyên

a) Việc trồng mới 10 vạn ha cao su ở Tây Nguyên là tiếp tục triển khai thực hiện kế hoạch trồng 70 vạn ha cao su theo Quyết định số 86/TTg ngày 05 tháng 2 năm 1996 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt tổng quan phát triển ngành cao su của cả nước đến năm 2005 nhằm sử dụng có hiệu quả quỹ đất hiện có, giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người dân, nhất là đồng bào dân tộc ở Tây Nguyên.

b) Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân các tỉnh (trồng cao su), Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam và các Bộ, ngành có liên quan tiến hành tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Quyết định số 86/TTg ngày 05 tháng 2 năm 1996 của Thủ tướng Chính phủ; trên cơ sở đó, xây dựng quy hoạch phát triển cao su đến năm 2015, định hướng đến năm 2020 trình Thủ tướng Chính phủ trong quý IV năm 2008.

c) Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo nghiên cứu, kết luận có căn cứ khoa học về việc xác định cây cao su là cây đa mục đích. Trên cơ sở đó, hướng dẫn các tỉnh vùng Tây Nguyên thực hiện kế hoạch trồng mới 10 vạn ha cao su nêu trên theo quy định hiện hành của pháp luật về đầu tư, đất đai, bảo vệ và phát triển rừng.

2. Về Báo cáo kết quả rà soát 3 loại rừng

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan có liên quan rà soát, hoàn chỉnh nội dung Báo cáo và báo cáo Chính phủ để trình Quốc hội.

Trong Báo cáo cần đánh giá, phân tích rõ cơ sở khoa học của việc chuyển một số diện tích rừng phòng hộ sang rừng sản xuất, ảnh hưởng của việc chuyển này đến chức năng phòng hộ, bảo vệ môi trường; đề xuất phương án xử lý đối với nguồn vốn nhà nước đã đầu tư đối với diện tích rừng được chuyển đổi.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các Bộ, ngành và các cơ quan có liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng;
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và PTNT, Tài nguyên và MT; Tư pháp;
- HĐND, UBND các tỉnh Tây Nguyên;
- Hội đồng Dân tộc của Quốc hội;
- UB Khoa học-Công nghệ và MT của QH;
- Các Ban Chỉ đạo Tây Nguyên, Tây Bắc;
- Tập đoàn CN cao su Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các Phó Chủ nhiệm, các Vụ: KTTH, ĐP, TH, TKBT, TTĐT;
- Lưu: VT, KTN (5) Lĩnh.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 200/TB-VPCP

Loại văn bảnThông báo
Số hiệu200/TB-VPCP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/08/2008
Ngày hiệu lực08/08/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 200/TB-VPCP

Lược đồ Thông báo 200/TB-VPCP kết luận Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng họp kế hoạch trồng cao su tỉnh Tây nguyên kết quả quy hoạch 3 loại rừng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông báo 200/TB-VPCP kết luận Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng họp kế hoạch trồng cao su tỉnh Tây nguyên kết quả quy hoạch 3 loại rừng
        Loại văn bảnThông báo
        Số hiệu200/TB-VPCP
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýVăn Trọng Lý
        Ngày ban hành08/08/2008
        Ngày hiệu lực08/08/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật16 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Thông báo 200/TB-VPCP kết luận Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng họp kế hoạch trồng cao su tỉnh Tây nguyên kết quả quy hoạch 3 loại rừng

             Lịch sử hiệu lực Thông báo 200/TB-VPCP kết luận Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng họp kế hoạch trồng cao su tỉnh Tây nguyên kết quả quy hoạch 3 loại rừng

             • 08/08/2008

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 08/08/2008

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực