Quyết định 288/QĐ-TTg

Quyết định 288/QĐ-TTg năm 2008 thành lập Ban chỉ đạo đề án kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên giai đoạn 2008 - 2012 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 288/QĐ-TTg thành lập ban chỉ đạo đề án kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên giai đoạn 2008 - 2012


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 288/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 18 tháng 3 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO ĐỀ ÁN KIÊN CỐ HÓA TRƯỜNG, LỚP HỌC VÀ NHÀ CÔNG VỤ CHO GIÁO VIÊN GIAI ĐOẠN 2008 - 2012

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Quyết định số 20/2008/QĐ-TTg ngày 01 tháng 02 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ việc phê duyệt Đề án Kiên cố hoá trường, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên giai đoạn 2008 - 2012;
Xét đề nghị của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại tờ trình số 501/TTr-BGDĐT ngày 21 tháng 01 năm 2008 về việc phê duyệt Đề án Kiên cố hoá trường, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban Chỉ đạo Đề án Kiên cố hoá trường, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên, ở Trung ương (gọi tắt là Ban Chỉ đạo), bao gồm:

1. Trưởng ban: Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2. Phó Trưởng ban: Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

3. Các ủy viên Ban Chỉ đạo là đại diện lãnh đạo của các cơ quan sau đây:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

- Bộ Tài chính;

- Bộ Xây dựng;

- Bộ Tài nguyên và Môi trường;

- Văn phòng Chính phủ;

- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;

- Hội Khuyến học Việt Nam;

- Đài Truyền hình Việt Nam.

4. Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo: Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Điều 2. Nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo:

1. Giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo triển khai thực hiện Đề án Kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên theo Quyết định số 20/2008/QĐ-TTg ngày 01 tháng 02 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ.

2. Kiểm tra, đôn đốc, tổ chức giao ban, đánh giá kết quả thực hiện, tổng hợp tình hình, định kỳ báo cáo Thủ tướng Chính phủ, kiến nghị với Thủ tướng Chính phủ hình thức khen thưởng đối với các tập thể và cá nhân có thành tích trong việc thực hiện Đề án.

Điều 3. Ban Chỉ đạo Trung ương làm việc theo chế độ kiêm nhiệm; sử dụng con dấu của Bộ Giáo dục và Đào tạo và tự giải thể khi hoàn thành nhiệm vụ. Bộ Giáo dục và Đào tạo thành lập Tổ giúp việc và bố trí kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo theo quy định.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- VP BCĐ TW về phòng, chống tham nhũng;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Quốc hội;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ngân hàng Chính sách Xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Hội Khuyến học Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các PCN, Website Chính phủ, Người phát ngôn của Thủ tướng Chính phủ, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: Văn thư, KG (5b).

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 288/QĐ-TTg

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu288/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/03/2008
Ngày hiệu lực18/03/2008
Ngày công báo26/03/2008
Số công báoTừ số 201 đến số 202
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 288/QĐ-TTg

Lược đồ Quyết định 288/QĐ-TTg thành lập ban chỉ đạo đề án kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên giai đoạn 2008 - 2012


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Quyết định 288/QĐ-TTg thành lập ban chỉ đạo đề án kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên giai đoạn 2008 - 2012
     Loại văn bảnQuyết định
     Số hiệu288/QĐ-TTg
     Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
     Người kýNguyễn Tấn Dũng
     Ngày ban hành18/03/2008
     Ngày hiệu lực18/03/2008
     Ngày công báo26/03/2008
     Số công báoTừ số 201 đến số 202
     Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giáo dục
     Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
     Cập nhật17 năm trước

     Văn bản thay thế

      Văn bản được dẫn chiếu

       Văn bản hướng dẫn

        Văn bản được hợp nhất

         Văn bản hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 288/QĐ-TTg thành lập ban chỉ đạo đề án kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên giai đoạn 2008 - 2012

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 288/QĐ-TTg thành lập ban chỉ đạo đề án kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên giai đoạn 2008 - 2012

          • 18/03/2008

           Văn bản được ban hành

           Trạng thái: Chưa có hiệu lực

          • 26/03/2008

           Văn bản được đăng công báo

           Trạng thái: Chưa có hiệu lực

          • 18/03/2008

           Văn bản có hiệu lực

           Trạng thái: Có hiệu lực