Quyết định 2889/2011/QĐ-UBND

Quyết định 2889/2011/QĐ-UBND sửa đổi quy chế Giải Báo chí tỉnh Hà Giang kèm theo Quyết định 3228/2009/QĐ-UBND

Quyết định 2889/2011/QĐ-UBND sửa đổi quy chế Giải Báo chí tỉnh Hà Giang đã được thay thế bởi Quyết định 18/2017/QĐ-UBND bãi bỏ 03 Quyết định của Ủy ban tỉnh Hà Giang và được áp dụng kể từ ngày 20/11/2017.

Nội dung toàn văn Quyết định 2889/2011/QĐ-UBND sửa đổi quy chế Giải Báo chí tỉnh Hà Giang


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2889/2011/QĐ-UBND

Hà Giang, ngày 26 tháng 12 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUYẾT ĐỊNH SỐ 3228/2009/QĐ-UBND VỀ BAN HÀNH QUY CHẾ GIẢI BÁO CHÍ TỈNH HÀ GIANG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Báo chí ngày 28 tháng 12 năm 1989;

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí ngày 12 tháng 6 năm 1999;

Căn cứ Nghị định số 51/2002/NĐ-CP ngày 26 tháng 4 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Báo chí; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí;

Theo đề nghị của Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Hà Giang tại Tờ trình số 64/TTr-HNB ngày 12 tháng 12 năm 2011,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 3228/2009/QĐ-UBND ngày 01 tháng 9 năm 2009 về ban hành Quy chế Giải Báo chí tỉnh Hà Giang:

1. Sửa đổi một số nội dung của Điều 6 như sau:

“Điều 6. Các loại hình báo chí tham dự giải

1. Báo in gồm các thể loại: Tin, phóng sự, phóng sự điều tra, ghi chép, bài phản ánh, xã luận, bình luận, chuyên luận, phỏng vấn, bút ký báo chí.

2. Báo hình gồm các thể loại: Tin, phóng sự, phóng sự điều tra, phỏng vấn, bình luận, giao lưu, tọa đàm, phim tài liệu.

3. Báo nói gồm các thể loại: Tin, bài phản ánh, phóng sự, bình luận, chuyên luận, tọa đàm, phỏng vấn, phóng sự điều tra, bút ký phát thanh, chương trình phát thanh trực tiếp.

4. Báo điện tử gồm các thể loại: Tin, bài phản ánh, phóng sự, phóng sự điều tra, bình luận, phỏng vấn…

5. Ảnh báo chí gồm các thể loại: Tin ảnh, phóng sự ảnh, ảnh đơn”.

2. Sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 3 Điều 7 như sau:

“a) Đối với báo in, báo nói, báo hình, ảnh báo chí: Tác phẩm phản ánh về một chủ đề, một sự kiện, một đối tượng chính. Được đăng, phát sóng trong một kỳ hoặc nhiều kỳ và cùng một thể loại báo chí”.

3. Sửa đổi khoản 3 Điều 8 như sau:

“3. Hội đồng chung khảo do Trưởng Ban Tổ chức giải quyết định thành lập. Thành phần, số lượng do Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh đề xuất nhưng không quá 9 người. Hội đồng chung khảo có Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Thư ký và các thành viên.

Tham gia Hội đồng sơ khảo, chung khảo phải là những người có uy tín nghề nghiệp, có trách nhiệm và khả năng thẩm định chất lượng tác phẩm báo chí một cách khách quan, công bằng, chính xác.

Các thành viên Ban Tổ chức, thành viên Hội đồng chung khảo không được gửi tác phẩm tham dự giải".

4. Bổ sung điểm e vào khoản 2 và sửa đổi điểm b, c khoản 3 Điều 9 như sau:

“2. Thủ tục:

e) Tác phẩm ảnh báo chí: Gửi nội dung được in cắt từ các báo, tạp chí đó sử dụng tác phẩm kèm theo ảnh gốc. Trường hợp được các báo điện tử sử dụng, tác giả gửi bản in hoặc bản sao giao diện trang Web đó đăng tải tác phẩm kèm theo ảnh gốc”.

“3. Phương pháp chấm điểm:

b) Tác phẩm thuộc loại hình báo nói, báo hình và video clip của báo mạng điện tử, hội đồng sơ khảo và chung khảo nghe, xem, thẩm định và đánh giá trực tiếp bằng cách bỏ phiếu kín.

c) Tác phẩm thuộc loại hình báo in, ảnh báo chí, báo mạng điện tử (trừ video clip), các thành viên của hội đồng sơ khảo và chung khảo nghiên cứu, thẩm định, viết nhận xét cá nhân về tác phẩm, sau đó họp thảo luận, đánh giá công khai và lựa chọn, phân loại chất lượng tác phẩm bằng cách bỏ phiếu kín”.

5. Sửa đổi, bổ sung Điều 10 như sau:

Điều 10. Giải thưởng

Giải báo chí Hà Giang có 5 nhóm giải tương ứng với 5 loại hình báo chí: Báo in, báo nói, báo hình, báo điện tử, ảnh báo chí (được quy định tại Điều 6); mỗi loại hình báo chí có 4 mức giải gồm: Giải A, B, C và khuyến khích.

Mức thưởng do Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định cụ thể cho từng năm xét giải”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh; Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Đàm Văn Bông

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2889/2011/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2889/2011/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/12/2011
Ngày hiệu lực05/01/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 20/11/2017
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2889/2011/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2889/2011/QĐ-UBND sửa đổi quy chế Giải Báo chí tỉnh Hà Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2889/2011/QĐ-UBND sửa đổi quy chế Giải Báo chí tỉnh Hà Giang
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2889/2011/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hà Giang
        Người kýĐàm Văn Bông
        Ngày ban hành26/12/2011
        Ngày hiệu lực05/01/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 20/11/2017
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 2889/2011/QĐ-UBND sửa đổi quy chế Giải Báo chí tỉnh Hà Giang

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 2889/2011/QĐ-UBND sửa đổi quy chế Giải Báo chí tỉnh Hà Giang