Quyết định 289/2000/QĐ-NHNN7

Quyết định 289/2000/QĐ-NHNN7 sửa đổi khoản 1, Điều 2 Quyết định 65/1999/QĐ-NHNN7 Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành

Quyết định 289/2000/QĐ-NHNN7 sửa đổi Quyết định 65/1999/QĐ-NHNN7 đã được thay thế bởi Quyết định 679/2002/QĐ-NHNN giao dịch ngoại tệ tổ chức tín dụng được kinh doanh ngoại tệ và được áp dụng kể từ ngày 01/07/2002.

Nội dung toàn văn Quyết định 289/2000/QĐ-NHNN7 sửa đổi Quyết định 65/1999/QĐ-NHNN7


NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 289/2000/QĐ-NHNN7

Hà Nội, ngày 30 tháng 8 năm 2000

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC SỐ 289/2000/QĐ-NHNN7 NGÀY 30 THÁNG 8 NĂM 2000 VỀ VIỆC SỬA ĐỔI KHOẢN 1, ĐIỀU 2 QUYẾT ĐỊNH SỐ 65/1999/QĐ-NHNN7 NGÀY 25/2/1999 CỦA THỐNG NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước số 01/1997/QH10 ngày 12/12/1997 và Luật các tổ chức tín dụng số 02/1997/QH10 ngày 12/12/1997;
Căn cứ Nghị định số 15/CP ngày 02/3/1993 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm quản lý Nhà nước của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Căn cứ Nghị định số 63/1998/NĐ-CP ngày 17/8/1998 của Chính phủ về quản lý ngoại hối;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ quản lý ngoại hối,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi khoản 1 Điều 2 Quyết định số 65/1999/QĐ-NHNN7 ngày 25/2/1999 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc quy định nguyên tắc xác định tỷ giá của các giao dịch hối đoái kỳ hạn (Forward), hoán đổi (swap) của các tổ chức tín dụng được phép kinh doanh ngoại tệ như sau:

"1. Đối với giao dịch giữa đồng Việt Nam và đôla Mỹ: Mức tỷ giá áp dụng cho từng kỳ hạn cụ thể tối đa không được vượt quá trần của tỷ giá giao ngay áp dụng tại thời điểm ký kết hợp đồng kỳ hạn, hoán đổi (tỷ giá giao dịch bình quân trên thị trường ngoại tệ liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước công bố cộng 0,1%) cộng với mức gia tăng cho phép (tỷ lệ% của mức trần tỷ giá giao ngay) quy định đối với từng kỳ hạn cụ thể như sau:

0,20% của trần tỷ giá giao ngay đối với kỳ hạn 30 ngày

0,25% của trần tỷ giá giao ngay đối với kỳ hạn từ 31 ngày đến 41 ngày

0,40% của trần tỷ giá giao ngay đối với kỳ hạn từ 45 ngày đến 59 ngày

0,45% của trần tỷ giá giao ngay đối với kỳ hạn từ 60 ngày đến 74 ngày

0,65% của trần tỷ giá giao ngay đối với kỳ hạn từ 75 ngày đến 89 ngày

0,79% của trần tỷ giá giao ngay đối với kỳ hạn từ 90 đến 104 ngày

1,01% của trần tỷ giá giao ngay đối với kỳ hạn từ 105 ngày đến 119 ngày

1,14% của trần tỷ giá giao ngay đối với kỳ hạn từ 120 ngày đến 134 ngày

1,26% của trần tỷ giá giao ngay đối với kỳ hạn từ 135 ngày đến 149 ngày

1,38% của trần tỷ giá giao ngay đối với kỳ hạn từ 150 ngày đến 164 ngày

1,48% của trần tỷ giá giao ngay đối với kỳ hạn từ 165 ngày đén 179 ngày

1,50% của trần tỷ giá giao ngay đối với kỳ hạn 180 ngày."

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05/9/2000. Các hợp đồng kỳ hạn, hoán đổi đã ký kết trước ngày 05/9/2000 không thuộc phạm vi điều chỉnh của Quyết định này.

Điều 3. Các ông Chánh Văn phòng Ngân hàng Nhà nước, Vụ trưởng Vụ Quản lý ngoại hối, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước Trung ương, Giám đốc chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh, thành phố, Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc (Giám đốc) Tổ chức tín dụng được phép kinh doanh ngoại tệ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Dương Thu Hương

(Đã ký)

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 289/2000/QĐ-NHNN7

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu289/2000/QĐ-NHNN7
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/08/2000
Ngày hiệu lực05/09/2000
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTiền tệ - Ngân hàng
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 24/02/2006
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 289/2000/QĐ-NHNN7

Lược đồ Quyết định 289/2000/QĐ-NHNN7 sửa đổi Quyết định 65/1999/QĐ-NHNN7


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Quyết định 289/2000/QĐ-NHNN7 sửa đổi Quyết định 65/1999/QĐ-NHNN7
     Loại văn bảnQuyết định
     Số hiệu289/2000/QĐ-NHNN7
     Cơ quan ban hànhNgân hàng Nhà nước
     Người kýDương Thu Hương
     Ngày ban hành30/08/2000
     Ngày hiệu lực05/09/2000
     Ngày công báo...
     Số công báo
     Lĩnh vựcTiền tệ - Ngân hàng
     Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 24/02/2006
     Cập nhật6 năm trước

     Văn bản được dẫn chiếu

      Văn bản hướng dẫn

       Văn bản được hợp nhất

        Văn bản gốc Quyết định 289/2000/QĐ-NHNN7 sửa đổi Quyết định 65/1999/QĐ-NHNN7