Quyết định 2893/QĐ-UBND

Quyết định 2893/QĐ-UBND năm 2014 bổ sung Quyết định 4390/QĐ-UBND Quy hoạch phát triển ngành thương mại tỉnh Đồng Nai đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020

Nội dung toàn văn Quyết định 2893/QĐ-UBND năm 2014 bổ sung 4390/QĐ-UBND Quy hoạch ngành thương mại Đồng Nai


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2893/QĐ-UBND

Đồng Nai, ngày 19 tháng 9 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BỔ SUNG QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN NGÀNH THƯƠNG MẠI TỈNH ĐỒNG NAI ĐẾN NĂM 2010 VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2020 BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 4390/QĐ-UBND NGÀY 14/12/2007 CỦA UBND TỈNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 1371/2004/QĐ-BTM ngày 24/9/2004 của Bộ Thương mại (nay là Bộ Công Thương) về ban hành Quy chế siêu thị, trung tâm thương mại;

Căn cứ Quyết định số 4390/QĐ-UBND ngày 14/12/2007 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển ngành thương mại tỉnh Đồng Nai đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020;

Xét đề nghị của Sở Công Thương tại Tờ trình số 2601/TTr-SCT ngày 06/9/2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ sung Quy hoạch phát triển ngành thương mại tỉnh Đồng Nai đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020 ban hành kèm theo Quyết định số 4390/QĐ-UBND ngày 14/12/2007 của UBND tỉnh Đồng Nai, cụ thể như sau:

Bổ sung siêu thị chuyên doanh mặt hàng nội thất, gỗ tại phường Tân Hòa vào Quy hoạch phát triển ngành thương mại tỉnh Đồng Nai đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020, chi tiết:

- Tên: Siêu thị nội thất Yến Bình Minh.

- Mã số: ST 57.

- Vị trí: Quốc lộ 1A, phường Tân Hòa, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

- Phân hạng: Hạng II (siêu thị chuyên doanh).

- Diện tích: 1.818m2.

- Năm đầu tư: Năm 2014.

Điều 2. Sở Công Thương có trách nhiệm cập nhật vào Quy hoạch phát triển ngành thương mại tỉnh Đồng Nai đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020 và giao UBND thành phố Biên Hòa chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị có liên quan tổ chức triển khai thực hiện nội dung bổ sung tại Điều 1 theo đúng quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Công Thương, Chủ tịch UBND thành phố Biên Hòa và Thủ trưởng các sở, ngành, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Văn Vĩnh

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2893/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2893/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/09/2014
Ngày hiệu lực19/09/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2893/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2893/QĐ-UBND năm 2014 bổ sung 4390/QĐ-UBND Quy hoạch ngành thương mại Đồng Nai


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 2893/QĐ-UBND năm 2014 bổ sung 4390/QĐ-UBND Quy hoạch ngành thương mại Đồng Nai
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu2893/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Đồng Nai
       Người kýTrần Văn Vĩnh
       Ngày ban hành19/09/2014
       Ngày hiệu lực19/09/2014
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcThương mại
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật7 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 2893/QĐ-UBND năm 2014 bổ sung 4390/QĐ-UBND Quy hoạch ngành thương mại Đồng Nai

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 2893/QĐ-UBND năm 2014 bổ sung 4390/QĐ-UBND Quy hoạch ngành thương mại Đồng Nai

           • 19/09/2014

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 19/09/2014

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực