Quyết định 29/2006/QĐ-UBND

Quyết định 29/2006/QĐ-UBND điều chỉnh thẩm quyền địa hạt công chứng do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Quyết định 29/2006/QĐ-UBND điều chỉnh thẩm quyền địa hạt công chứng đã được thay thế bởi Quyết định 94/2007/QĐ-UBND thẩm quyền công chứng chứng thực hợp đồng giao dịch bất động sản thành phố Hồ Chí Minh và được áp dụng kể từ ngày 29/07/2007.

Nội dung toàn văn Quyết định 29/2006/QĐ-UBND điều chỉnh thẩm quyền địa hạt công chứng


UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 29/2006/QĐ-UBND

TP.Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 02 năm 2006 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ ĐIỀU CHỈNH THẨM QUYỀN ĐỊA HẠT CÔNG CHỨNG

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003 ;
Căn cứ Nghị định số 75/2000/NĐ-CP ngày 08 tháng 12 năm 2000 của Chính phủ về công chứng, chứng thực và Thông tư số 03/2001/TP-CC ngày 14 tháng 3 năm 2001 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thi hành Nghị định số 75/2000/NĐ-CP ;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Công văn số 193/STP-TC ngày 18 tháng 01 năm 2006 và Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 56/TTr-SNV ngày 26 tháng 01 năm 2006 ;
 

QUYẾT ĐỊNH:

 Điều 1. Điều chỉnh thẩm quyền địa hạt công chứng hợp đồng, giao dịch liên quan đến bất động sản của các Phòng Công chứng thuộc Sở Tư pháp, như sau :

1. Phòng Công chứng số 1 : Thực hiện công chứng hợp đồng, giao dịch liên quan đến bất động sản tại quận 1, quận 3, quận 4, quận 7 và hợp đồng, giao dịch liên quan đến bất động sản có yếu tố nước ngoài tại huyện Nhà Bè, Cần Giờ.

2. Phòng Công chứng số 5 : Thực hiện công chứng hợp đồng, giao dịch liên quan đến bất động sản tại quận 12 và quận Gò Vấp.

3. Phòng Công chứng số 6 : Thực hiện công chứng hợp đồng, giao dịch liên quan đến bất động sản tại quận Phú Nhuận và quận Bình Thạnh.

4. Đối với Phòng Công chứng số 2, 3 và 4, thẩm quyền địa hạt

công chứng hợp đồng, giao dịch liên quan đến bất động sản được giữ nguyên theo quy định tại Điều 2, Quyết định số 201/2003/QĐ-UB ngày 22 tháng 9 năm 2003 của Ủy ban nhân dân thành phố.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 3 năm 2006.

Bãi bỏ quy định về địa hạt công chứng của Phòng Công chứng số 1 và địa hạt công chứng của Phòng Công chứng số 5 tại Điều 2, Quyết định số 201/2003/QĐ-UB ngày 22 tháng 9 năm 2003 của Ủy ban nhân dân thành phố.

Điều 3.Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Tư pháp, Thủ trưởng các

sở - ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện và Trưởng các Phòng Công chứng có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:

- Như điều 3
- Bộ Tư pháp
- Thường trực Thành ủy
- Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố
- Ủy ban nhân dân thành phố
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố
- Các Đoàn thể thành phố
- Các Ban Thành ủy
- Các Ban của Hội đồng nhân dân thành phố
- Sở Nội vụ (2b)
- Công an thành phố (PC.13)
- Viện Kiểm sát nhân dân thành phố
- Kho bạc Nhà nước thành phố
- Các Báo, Đài
- VPHĐ-UB : các PVP, các Tổ NCTH
- Lưu (VX/Nh) MH.TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH 
Lê Thanh Hải

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 29/2006/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu29/2006/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/02/2006
Ngày hiệu lực15/03/2006
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDịch vụ pháp lý
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 29/07/2007
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 29/2006/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 29/2006/QĐ-UBND điều chỉnh thẩm quyền địa hạt công chứng


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 29/2006/QĐ-UBND điều chỉnh thẩm quyền địa hạt công chứng
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu29/2006/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
       Người kýLê Thanh Hải
       Ngày ban hành21/02/2006
       Ngày hiệu lực15/03/2006
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcDịch vụ pháp lý
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 29/07/2007
       Cập nhật3 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 29/2006/QĐ-UBND điều chỉnh thẩm quyền địa hạt công chứng

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 29/2006/QĐ-UBND điều chỉnh thẩm quyền địa hạt công chứng