Quyết định 29/2012/QĐ-UBND

Quyết định 29/2012/QĐ-UBND quy định phạm vi khu vực nội thành áp dụng thí điểm xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ của thành phố Cần Thơ

Quyết định 29/2012/QĐ-UBND phạm vi khu vực nội thành áp dụng thí điểm xử phạt đã được thay thế bởi Quyết định 11/2013/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 29/2012/QĐ-UBND Cần Thơ ban hành và được áp dụng kể từ ngày 25/06/2013.

Nội dung toàn văn Quyết định 29/2012/QĐ-UBND phạm vi khu vực nội thành áp dụng thí điểm xử phạt


ỦY BAN NHÂN DÂN
 THÀNH PHỐ CẦN THƠ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 29/2012/QĐ-UBND

Cần Thơ, ngày 29 tháng 11 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH PHẠM VI KHU VỰC NỘI THÀNH ÁP DỤNG THÍ ĐIỂM XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Giao thông đường bộ ngày 13 tháng 11 năm 2008;

Căn cứ Nghị định số 71/2012/NĐ-CP ngày 19 tháng 9 năm 2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2010/NĐ-CP ngày 02 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giao thông vận tải,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định phạm vi khu vực nội thành áp dụng thí điểm xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ như sau:

1. Quận Ninh Kiều:

Toàn bộ các tuyến đường (hoặc đoạn đường) trên địa bàn quận.

2. Quận Bình Thủy:

Quốc lộ 91 trên địa bàn quận;

Đường Võ Văn Kiệt trên địa bàn quận.

3. Quận Cái Răng:

Đường Quang Trung - Cái Cui (từ cầu Quang Trung đến nút giao IC3 Cầu Cần Thơ);

Đường Nam Sông Hậu (từ Cầu Hưng Lợi đến Cảng Cái Cui);

Đường dẫn Cầu Cần Thơ (từ Trạm thu phí đến nút giao IC4);

Quốc lộ 1 (từ Cầu Cái Răng (Km 2075 + 784) đến Đường tỉnh 925 giáp ranh địa phận tỉnh Hậu Giang).

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

1. Sở Giao thông vận tải có trách nhiệm tổ chức lắp đặt biển báo hướng dẫn cho người dân nhận biết phạm vi áp dụng thí điểm xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ quy định tại Điều 1 với nội dung: “Phạm vi áp dụng xử phạt thí điểm theo Nghị định số 71/2012NĐ-CP ngày 19 tháng 9 năm 2012 của Chính phủ”.

2. Giám đốc sở, Thủ trưởng cơ quan ban ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định về áp dụng thí điểm xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ đối với một số vi phạm trong khu vực nội thành của thành phố Cần Thơ theo quy định tại Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 09 tháng 12 năm 2012 và đăng báo Cần Thơ chậm nhất là ngày 04 tháng 12 năm 2012.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc sở, Thủ trưởng cơ quan, ban, ngành, thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện và các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ (HN-TPHCM);
- Bộ Tư pháp (Cục KTVBQPPL);
- Bộ Giao thông vận tải;
- UBATGTQG;
- TT.TU, TT.HĐND, UBND thành phố;
- TT. UBMTTQVN và các Đoàn thể TP;
- Sở, ban, ngành, thành phố;
- TT. Ban ATGT thành phố;
- UBND quận, huyện;
- Công báo thành phố;
- Báo Cần Thơ;
- VP. UBND TP (3E);
- Lưu: VT, LPL

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Thanh Sơn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 29/2012/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu29/2012/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/11/2012
Ngày hiệu lực09/12/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải, Vi phạm hành chính
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 25/06/2013
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 29/2012/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 29/2012/QĐ-UBND phạm vi khu vực nội thành áp dụng thí điểm xử phạt


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 29/2012/QĐ-UBND phạm vi khu vực nội thành áp dụng thí điểm xử phạt
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu29/2012/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Cần Thơ
        Người kýNguyễn Thanh Sơn
        Ngày ban hành29/11/2012
        Ngày hiệu lực09/12/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải, Vi phạm hành chính
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 25/06/2013
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 29/2012/QĐ-UBND phạm vi khu vực nội thành áp dụng thí điểm xử phạt

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 29/2012/QĐ-UBND phạm vi khu vực nội thành áp dụng thí điểm xử phạt