Quyết định 2901/QĐ-UBND

Quyết định 2901/QĐ-UBND năm 2018 sửa đổi Quyết định 3520/QĐ-UBND phê duyệt Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản tỉnh Yên Bái giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2030

Nội dung toàn văn Quyết định 2901/QĐ-UBND 2018 phê duyệt Quy hoạch thăm dò khai thác sử dụng khoáng sản Yên Bái


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH YÊN BÁI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2901/QĐ-UBND

Yên Bái, ngày 28 tháng 12 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUYẾT ĐỊNH SỐ 3520/QĐ-UBND NGÀY 29/12/2017 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH THĂM DÒ, KHAI THÁC, SỬ DỤNG KHOÁNG SẢN TỈNH YÊN BÁI GIAI ĐOẠN 2016-2020, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Khoáng sản ngày 17 tháng 11 năm 2010;

Căn cứ Nghị định số 158/2016/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoáng sản;

Căn cứ Quyết định số 21/2017/QĐ-UBND ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành Quy định về quản lý hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Yên Bái;

Căn cứ Quyết định số 3520/QĐ-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc phê duyệt Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản tỉnh Yên Bái giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2030;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Văn bản số 1711/STNMT-KS ngày 18 tháng 9 năm 2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Điểm 6.3, Khoản 6, Điều 1 Quyết định số 3520/QĐ-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái phê duyệt Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản tỉnh Yên Bái giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2030, như sau:

“6.3. Giải pháp về quản lý tài nguyên

Khẩn trương hoàn thành công tác thăm dò, thăm dò nâng cấp đối với các khu vực đã cấp phép khai thác hợp pháp trước đây nhưng chưa có kết quả thăm dò. Rà soát, đánh giá lại công nghệ khai thác, chế biến của các doanh nghiệp để có phương án đầu tư mới hoặc cải tạo nâng cao hiệu quả sản xuất và giảm thiểu ô nhiễm môi trường. Lập, triển khai các đề án thử nghiệm nghiền đá cuội, sỏi ở bãi thải, cuội sỏi đồi, các loại đá trong bãi thải của hoạt động khai thác, chế biến phục vụ sản xuất gạch, vật liệu xây dựng để thu hồi tối đa khoáng sản.

Trong quá trình thực hiện Quy hoạch, căn cứ vào tình hình thực tế để lập dự án khai thác, chế biến khoáng sản với diện tích, công suất cho phù hợp nhưng không được vượt quá diện tích, công suất đã được xác định trong Quy hoạch. Riêng đối với các dự án khai thác cát, sỏi, ngoài việc căn cứ vào tình hình thực tế để xác định diện tích, công suất khai thác phải phù hợp với chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 1469/QĐ-TTG ngày 22 tháng 8 năm 2014.

Điều 2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã và các tổ chức, cá nhân hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Yên Bái chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ: Tài nguyên và Môi trường, Công Thương, Xây dựng;
- Thường trực T
nh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội t
nh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- UB MTTQ VN t
nh, các đoàn thể CT-XH tnh;
- Cổng Thông tin điện tử t
nh (đăng tải);
- Báo Yên Bái, Đài Phát thanh và Truyền hình t
nh;
- Lưu: VT, TNMT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Đỗ Đức Duy

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2901/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2901/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/12/2018
Ngày hiệu lực28/12/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2901/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2901/QĐ-UBND 2018 phê duyệt Quy hoạch thăm dò khai thác sử dụng khoáng sản Yên Bái


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 2901/QĐ-UBND 2018 phê duyệt Quy hoạch thăm dò khai thác sử dụng khoáng sản Yên Bái
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu2901/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Yên Bái
       Người kýĐỗ Đức Duy
       Ngày ban hành28/12/2018
       Ngày hiệu lực28/12/2018
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật5 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 2901/QĐ-UBND 2018 phê duyệt Quy hoạch thăm dò khai thác sử dụng khoáng sản Yên Bái

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 2901/QĐ-UBND 2018 phê duyệt Quy hoạch thăm dò khai thác sử dụng khoáng sản Yên Bái

          • 28/12/2018

           Văn bản được ban hành

           Trạng thái: Chưa có hiệu lực

          • 28/12/2018

           Văn bản có hiệu lực

           Trạng thái: Có hiệu lực