Quyết định 291/2003/QĐ-UB

Quyết định 291/2003/QĐ-UB phê duyệt Đề án đào tạo và hỗ trợ nâng cao năng lực quản lý, tổ chức và hoạt động cho các hợp tác xã thành phố Hồ Chí Minh 2003-2005 do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Quyết định 291/2003/QĐ-UB Đề án đào tạo hỗ trợ nâng cao năng lực quản lý, tổ chức hoạt động cho hợp tác xã thành phố Hồ Chí Minh 2003-2005 đã được thay thế bởi Quyết định 49/2009/QĐ-UBND công bố văn bản hết hiệu lực thi hành và được áp dụng kể từ ngày 07/07/2009.

Nội dung toàn văn Quyết định 291/2003/QĐ-UB Đề án đào tạo hỗ trợ nâng cao năng lực quản lý, tổ chức hoạt động cho hợp tác xã thành phố Hồ Chí Minh 2003-2005


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 291/2003/QĐ-UB

TP.Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 12 năm 2003 

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ V/V PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN ĐÀO TẠO VÀ HỖ TRỢ NÂNG CAO NĂNG LỰC QUẢN LÝ, TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CHO CÁC HỢP TÁC XÃ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 2003-2005

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994 ;
Căn cứ Đề án đào tạo bồi dưỡng cán bộ quản lý hợp tác xã các năm 2003-2005 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã được Chính phủ phê duyệt tại văn bản số 387/CP-NN ngày 04 tháng 4 năm 2003 ;
Xét đề nghị của Liên minh Hợp tác xã thành phố tại Tờ trình số 152/CV-LMHTX ngày 25 tháng 11 năm 2003 ; ý kiến Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Viện Kinh tế ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt Đề án đào tạo và hỗ trợ nâng cao năng lực quản lý, tổ chức và hoạt động cho các hợp tác xã thành phố Hồ Chí Minh 2003-2005 của Liên minh Hợp tác xã thành phố (kèm theo).

Điều 2. Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã thành phố có trách nhiệm :

- Chỉ đạo thực hiện Đề án trên theo đúng nội dung và tiến độ đã được duyệt. Trường hợp điều chỉnh, bổ sung phải được sự chấp thuận của Ủy ban nhân dân thành phố.

- Phối hợp với các Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan khác triển khai thực hiện việc đào tạo và hỗ trợ nâng cao năng lực quản lý, tổ chức và hoạt động cho các hợp tác xã thành phố Hồ Chí Minh năm 2003-2005.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố,  Giám đốc các sở-ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận huyện, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã thành phố chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 


Nơi nhận :  
- Như điều 4
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính
- Liên Minh HTX Việt Nam
- TT/TU, TT/HĐND TP, TT/UBND TP
- Văn phòng Thành Ủy và các Ban Đảng
- UBMTTQ/TP và các Đoàn thể TP
- VPHĐ-UB : PVP/KT,
- Tổ CNN, VX, TM  
- Luu (CNN-K)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH 
Mai Quốc Bình

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 291/2003/QĐ-UB

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu291/2003/QĐ-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/12/2003
Ngày hiệu lực27/12/2003
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Văn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 07/07/2009
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 291/2003/QĐ-UB

Lược đồ Quyết định 291/2003/QĐ-UB Đề án đào tạo hỗ trợ nâng cao năng lực quản lý, tổ chức hoạt động cho hợp tác xã thành phố Hồ Chí Minh 2003-2005


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 291/2003/QĐ-UB Đề án đào tạo hỗ trợ nâng cao năng lực quản lý, tổ chức hoạt động cho hợp tác xã thành phố Hồ Chí Minh 2003-2005
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu291/2003/QĐ-UB
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýMai Quốc Bình
        Ngày ban hành12/12/2003
        Ngày hiệu lực27/12/2003
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Văn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 07/07/2009
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 291/2003/QĐ-UB Đề án đào tạo hỗ trợ nâng cao năng lực quản lý, tổ chức hoạt động cho hợp tác xã thành phố Hồ Chí Minh 2003-2005

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 291/2003/QĐ-UB Đề án đào tạo hỗ trợ nâng cao năng lực quản lý, tổ chức hoạt động cho hợp tác xã thành phố Hồ Chí Minh 2003-2005