Quyết định 2920/QĐ-BKHCN

Quyết định 2920/QĐ-BKHCN năm 2006 ban hành tiêu chuẩn Việt nam về Bản vẽ kỹ thuật do Bộ trưởng Bộ khoa học và công nghệ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 2920/QĐ-BKHCN 5 tiêu chuẩn Việt nam TCVN 7582 2006


BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
*****

Số: 2920/QĐ-BKHCN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
******

Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2006

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH TIÊU CHUẨN VIỆT

BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Căn cứ Nghị định số 54/2003/NĐ-CP ngày 19/5/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ và Nghị định số 28/2004/NĐ-CP ngày 16/01/2004 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 54/2003/NĐ-CP;
Căn cứ pháp lệnh Chất lượng hàng hóa ngày 24/12/1999;
Căn cứ Nghị định số 179/2004/NĐ-CP ngày 21/10/2004 của Chính phủ quy định quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa;
Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành 05 Tiêu chuẩn Việt sau đây:

1. TCVN 7582-1:2006 (ISO 5456-1:1996) Bản vẽ kỹ thuật – Phương pháp chiếu – Phần 1: Bản tóm tắt

2. TCVN 7582-2:2006 (ISO 5456-2:1996) Bản vẽ kỹ thuật – Phương pháp chiếu – Phần 2: Hình chiếu vuông góc

3. TCVN 7582-3:2006 (ISO 5456-3:1996) Bản vẽ kỹ thuật – Phương pháp chiếu – Phần 3: Hình chiếu trục đo

4. TCVN 7582-4:2006 (ISO 5456-4:1996) Bản vẽ kỹ thuật – Phương pháp chiếu – Phần 4: Hình chiếu xuyên tâm

5. TCVN 7583-1:2006 (ISO 129-1:2004) Bản vẽ kỹ thuật – Phương pháp chiếu – Chỉ dẫn kích thước và dung sai – Phần 1: Nguyên tắc chung

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:
- Tổng cục TĐC;
- Lưu HS, VT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Mạnh Hải

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2920/QĐ-BKHCN

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2920/QĐ-BKHCN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/12/2006
Ngày hiệu lực29/12/2006
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2920/QĐ-BKHCN

Lược đồ Quyết định 2920/QĐ-BKHCN 5 tiêu chuẩn Việt nam TCVN 7582 2006


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2920/QĐ-BKHCN 5 tiêu chuẩn Việt nam TCVN 7582 2006
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2920/QĐ-BKHCN
        Cơ quan ban hànhBộ Khoa học và Công nghệ
        Người kýBùi Mạnh Hải
        Ngày ban hành29/12/2006
        Ngày hiệu lực29/12/2006
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLĩnh vực khác
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật14 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 2920/QĐ-BKHCN 5 tiêu chuẩn Việt nam TCVN 7582 2006

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 2920/QĐ-BKHCN 5 tiêu chuẩn Việt nam TCVN 7582 2006

            • 29/12/2006

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 29/12/2006

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực