Quyết định 2925/QĐ-BKHCN

Quyết định 2925/QĐ-BKHCN năm 2006 ban hành tiêu chuẩn Việt Nam về Phòng cháy chữa cháy do Bộ trưởng Bộ khoa học và công nghệ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 2925/QĐ-BKHCN 4 tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 2006


BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
******

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2925/QĐ-BKHCN

Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2006

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Căn cứ Nghị định số 54/2003/NĐ-CP ngày 19/5/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ và Nghị định số 28/2004/NĐ-CP ngày 16/01/2004 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 54/2003/NĐ-CP;
Căn cứ Pháp lệnh Chất lượng hàng hóa ngày 24/12/1999;
Căn cứ Nghị định số 179/2004/NĐ-CP ngày 21/10/2004 của Chính phủ quy định quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa;
Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành 04 Tiêu chuẩn Việt Nam sau đây:

1. TCVN 7447-7-710:2006 (IEC 60364-7-710:2002) Hệ thống lắp đặt điện của các tòa nhà - Phần 7 - 710: Yêu cầu đối với hệ thống lắp đặt đặc biệt hoặc khu vực đặc biệt - Khu vực y tế.

2. TCVN 6305-7:2006 (ISO 6182-7:2004) Phòng cháy chữa cháy - Hệ thống sprinkler tự động - Phần 7: Yêu cầu và phương pháp thử đối với sprinkler phản ứng nhanh ngăn chặn sớm (ESFP).

3. TCVN 6305-11:2006 (ISO 6182-11:2003) Phòng cháy chữa cháy - Hệ thống spinkler tự động - Phần 11: Yêu cầu và phương pháp thử đối với giá treo ống.

4. TCVN 7568-1:2006 (ISO 7240-1:2005) Hệ thống báo cháy - Phần 1: Quy định chung và định nghĩa.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.


Nơi nhận:
- Tổng cục TĐC
- Lưu HS, VT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Mạnh Hải

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2925/QĐ-BKHCN

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2925/QĐ-BKHCN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/12/2006
Ngày hiệu lực29/12/2006
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2925/QĐ-BKHCN

Lược đồ Quyết định 2925/QĐ-BKHCN 4 tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 2006


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2925/QĐ-BKHCN 4 tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 2006
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2925/QĐ-BKHCN
        Cơ quan ban hànhBộ Khoa học và Công nghệ
        Người kýBùi Mạnh Hải
        Ngày ban hành29/12/2006
        Ngày hiệu lực29/12/2006
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLĩnh vực khác
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật13 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 2925/QĐ-BKHCN 4 tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 2006

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 2925/QĐ-BKHCN 4 tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 2006

            • 29/12/2006

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 29/12/2006

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực