Quyết định 2934/QĐ-UBND

Quyết định 2934/QĐ-UBND năm 2007 sửa đổi lệ phí trước bạ xe gắn máy áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

Quyết định 2934/QĐ-UBND năm 2007 sửa đổi lệ phí trước bạ xe gắn máy đã được thay thế bởi Quyết định 59/2009/QĐ-UBND bảng giá tối thiểu để tính thu thuế, thu lệ phí và được áp dụng kể từ ngày 27/12/2009.

Nội dung toàn văn Quyết định 2934/QĐ-UBND năm 2007 sửa đổi lệ phí trước bạ xe gắn máy


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2934/QĐ-UBND

Quảng Ngãi, ngày 18 tháng 12 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ NỘI DUNG ĐỂ TÍNH LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ XE GẮN MÁY ÁP DỤNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NGÃI

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 176/1999/NĐ-CP ngày 21/12/1999 của Chính phủ về lệ phí trước bạ;

Căn cứ Thông tư số 69/2002/TT-BTC ngày 16/8/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 41/2002/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chống thất thu thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp qua giá bán trong hoạt động kinh doanh xe ô tô, xe gắn máy;

Căn cứ Thông tư số 95/2005/TT-BTC ngày 26/10/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 176/1999/NĐ-CP ngày 21/12/1999 của Chính phủ về lệ phí trước bạ và Thông tư số 02/2007/TT-BTC ngày 26/10/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các qui định của pháp luật về lệ phí trước bạ;

Căn cứ Quyết định số 115/QĐ-UBND ngày 19/01/2006 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung để tính lệ phí trước bạ xe gắn máy áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Xét đề nghị của Cục thuế tỉnh tại Tờ trình số 2771/CT-THNVDT ngày 16/11/2007 về việc sửa đổi, bổ sung Bảng giá tối thiểu tính lệ phí trước bạ xe gắn máy ban hành kèm theo Quyết định số 115/QĐ-UBND ngày 19/01/2006 của UBND tỉnh Quảng Ngãi và ý kiến đề xuất của Sở Tài chính tại Công văn số 2052/STC-QLGCS ngày 06/11/2007;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số nội dung để tính lệ phí trước bạ xe gắn máy áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, cụ thể:

- Sửa đổi, bổ sung Bảng giá tối thiểu để tính lệ phí trước bạ xe gắn máy áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi ban hành kèm theo Quyết định số 115/QĐ-UBND ngày 19/01/2006 của UBND tỉnh Quảng Ngãi. (Chi tiết theo Bảng giá đính kèm).

- Tỷ lệ % chất lượng còn lại của tài sản trước bạ thực hiện theo điểm 11, mục I, Thông tư số 02/2007/TT-BTC ngày 08/01/2007 về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 95/2005/TT-BTC ngày 26/10/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các qui định của pháp luật về lệ phí trước bạ.

Điều 2. Các nội dung khác và giá các loại xe máy qui định tại Bảng giá ban hành kèm theo Quyết định số 115/QĐ-UBND ngày 19/01/2006 của UBND tỉnh Quảng Ngãi mà không qui định tại bảng giá kèm theo Quyết định này vẫn giữ nguyên hiệu lực thi hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, Thủ trưởng các Sở, Ban ngành, các tổ chức và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2008./.

 

 

 

KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đinh Thị Loan

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2934/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2934/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/12/2007
Ngày hiệu lực01/01/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 27/12/2009
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2934/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2934/QĐ-UBND năm 2007 sửa đổi lệ phí trước bạ xe gắn máy


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2934/QĐ-UBND năm 2007 sửa đổi lệ phí trước bạ xe gắn máy
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2934/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Ngãi
        Người kýĐinh Thị Loan
        Ngày ban hành18/12/2007
        Ngày hiệu lực01/01/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 27/12/2009
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 2934/QĐ-UBND năm 2007 sửa đổi lệ phí trước bạ xe gắn máy

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 2934/QĐ-UBND năm 2007 sửa đổi lệ phí trước bạ xe gắn máy