Quyết định 299/2003/QĐ-UB

Quyết định 299/2003/QĐ-UB điều chỉnh dự toán chi ngân sách năm 2003 của Ban Quản lý Khu công nghệ cao thành phố do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Quyết định 299/2003/QĐ-UB dự toán chi ngân sách năm 2003 Ban Quản lý Khu công nghệ cao thành phố đã được thay thế bởi Quyết định 49/2009/QĐ-UBND công bố văn bản hết hiệu lực thi hành và được áp dụng kể từ ngày 07/07/2009.

Nội dung toàn văn Quyết định 299/2003/QĐ-UB dự toán chi ngân sách năm 2003 Ban Quản lý Khu công nghệ cao thành phố


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 299/2003/QĐ-UB

TP.Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 12 năm 2003 

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VỀ ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NĂM 2003 CỦA BAN QUẢN LÝ KHU CÔNG NGHỆ CAO THÀNH PHỐ.

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994 ;
Căn cứ Quyết định số 181/2002/QĐ-TTg ngày 23 tháng 12 năm 2002 của Thủ tướng Chính phủ về giao chỉ tiêu kế hoạch và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2003 ;
Căn cứ Quyết định số 158/2002/QĐ-BTC ngày 24 tháng 12 năm 2002 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về giao dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2003 ;
Căn cứ Nghị quyết số 34/2003/NQ-HĐ ngày 16 tháng 01 năm 2003 của Hội đồng nhân dân thành phố về thu-chi ngân sách ;
Theo đề nghị của Sở Tài chánh-Vật giá (nay là Sở Tài chính) tại Công văn số 4715/TCVG-HCSN ngày 13 tháng 11 năm 2003 về điều chỉnh dự toán năm 2003 cho Ban Quản lý Khu công nghệ cao thành phố ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.- Nay điều chỉnh dự toán chi ngân sách năm 2003 của Ban Quản lý Khu công nghệ cao thành phố với số tiền 4.074 triệu (bốn tỷ không trăm bảy mươi bốn triệu) đồng, để đơn vị hoàn trả tạm ứng ngân sách 02 (hai) tỷ đồng và bổ sung kinh phí hoạt động năm 2003.

Điều 2.- Sau khi nhận được chỉ tiêu về điều chỉnh dự toán chi ngân sách năm 2003, Trưởng Ban Ban Quản lý Khu công nghệ cao thành phố thực hiện nhiệm vụ theo đúng chỉ tiêu được giao kèm theo Quyết định này và gởi cơ quan Tài chính đồng cấp, Kho bạc Nhà nước nơi giao dịch để làm căn cứ cấp phát, thanh toán. Trưởng Ban Quản lý Khu công nghệ cao thành phố chịu trách nhiệm việc đảm bảo thực hiện đúng quy định chỉ tiêu được giao. 

Điều 3.- Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước thành phố,  Trưởng Ban Quản lý Khu công nghệ cao thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận :
- Như điều 3
- Thường trực Thành Ủy
- Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố
- Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố
- VPHĐ-UB : PVP/KT
- Tổ TM, CNN
- Lưu (TM/P)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
CHỦ TỊCH

 
 
 
 
Lê Thanh Hải

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 299/2003/QĐ-UB

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu299/2003/QĐ-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/12/2003
Ngày hiệu lực01/01/2004
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Tài chính nhà nước, Công nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 07/07/2009
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 299/2003/QĐ-UB

Lược đồ Quyết định 299/2003/QĐ-UB dự toán chi ngân sách năm 2003 Ban Quản lý Khu công nghệ cao thành phố


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 299/2003/QĐ-UB dự toán chi ngân sách năm 2003 Ban Quản lý Khu công nghệ cao thành phố
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu299/2003/QĐ-UB
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýLê Thanh Hải
        Ngày ban hành22/12/2003
        Ngày hiệu lực01/01/2004
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Tài chính nhà nước, Công nghệ thông tin
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 07/07/2009
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 299/2003/QĐ-UB dự toán chi ngân sách năm 2003 Ban Quản lý Khu công nghệ cao thành phố

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 299/2003/QĐ-UB dự toán chi ngân sách năm 2003 Ban Quản lý Khu công nghệ cao thành phố