Quyết định 30/2004/QĐ-BBCVT

Quyết định 30/2004/QĐ-BBCVT ban hành cước dịch vụ điện thoại di động trả trước thuê bao ngày GSM của Tổng Công ty Bưu chính - Viễn thông Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông ban hành

Quyết định 30/2004/QĐ-BBCVT cước dịch vụ điện thoại di động trả trước thuê bao ngày GSM Tổng Công ty Bưu chính - Viễn thông Việt Nam đã được thay thế bởi Quyết định501/QĐ-BTTTT công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật và được áp dụng kể từ ngày 20/04/2009.

Nội dung toàn văn Quyết định 30/2004/QĐ-BBCVT cước dịch vụ điện thoại di động trả trước thuê bao ngày GSM Tổng Công ty Bưu chính - Viễn thông Việt Nam


BỘ BƯU CHÍNH- VIỄN THÔNG
******

CÔNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 30/2004/QĐ-BBCVT

Hà Nội, ngày 09 tháng 7 năm 2004  

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ BƯU CHÍNH, VIỄN THÔNG SỐ 30/2004/QĐ-BBCVT NGÀY 09 THÁNG 7 NĂM 2004 VỀ VIỆC BAN HÀNH CƯỚC DỊCH VỤTHÔNG TIN DI ĐỘNG TRẢ TRƯỚC THUÊ BAO NGÀY GSM CỦA TỔNG CÔNG TY BƯU CHÍNH - VIỄN THÔNG VIỆT

BỘ TRƯỞNG BỘ BƯU CHÍNH, VIỄN THÔNG

Căn cứ Nghị định số 90/2002/NĐ-CP ngày 11/11/2002 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Bưu chính, Viễn thông;
Căn cứ Quyết định số 217/2003/QĐ-TTg ngày 27/10/2003 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý giá cước các dịch vụ bưu chính, viễn thông;
Xét đề nghị của Tổng Công ty Bưu chính - Viễn thông Việt Nam tại công văn số 3536/GCTT ngày 18/6/2004 về cước dịch vụ điện thoại di động;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành cước dịch vụ điện thoại di động trả trước thuê bao ngày GSM của Tổng Công ty Bưu chính - Viễn thông Việt như sau:

1.1 Cước thuê bao ngày do doanh nghiệp cung cấp dịch vụ quy định với điều kiện:

- Mức tối đa không vượt quá 2.455 đồng/ngày.

- Mức tối thiểu không thấp hơn 1.818 đồng/ngày.

1.2. Cước thông tin gọi đi trong nước do doanh nghiệp cung cấp dịch vụ quy định với điều kiện:

+ Mức tối đa không vượt quá 1.909 đồng/ phút (955 đồng/block 30 giây)

+ Mức tối thiểu không thấp hơn 1.636 đồng/phút (818 đồng/block 30 giây)

1.3. Cước điện thoại gọi đi quốc tế đối với dịch vụ di động trả trước thuê bao ngày được tính bằng cước thông tin di động trong nước cộng với cước điện thoại gọi đi quốc tế theo bảng cước điện thoại quốc tế hiện hành. Cách tính như sau:

Cước di động trả trước thuê bao ngày gọi đi quốc tế

=

Cước thông tin

di động trong nước

+

Cước điện thoại quốc tế

(IDD hoặc VOIP)

1.4. Đơn vị tính cước là block 30 giây, phần lẻ của block cuối cùng của cuộc gọi chưa đến 30 giây được làm tròn là 30 giây. Cuộc gọi chưa đến 30 giây được thu cước 01 block 30 giây.

1.5. Không thu cước hoà mạng, cước thuê bao tháng của thuê bao điện thoại di động trả trước thuê bao ngày.

1.6. Cước thông tin gọi: từ thuê bao di động trả sau các mạng GSM của Tổng Công ty, từ thuê bao các mạng cố định, từ các thuê bao di động mạng Callink, Mobilenet, từ thuê bao di động sử dụng công nghệ CDMA của Tổng Công ty, từ thuê bao vô tuyến nội thị máy đầu cuối là di động vào thuê bao điện thoại di động trả trước thuê bao ngày được áp dụng như quy định cước thông tin di động trả sau GSM của Tổng Công ty hiện hành.

1.7. Cước thông tin gọi từ thuê bao của các mạng di động khác gọi vào thuê bao di động trả trước thuê bao ngày GSM của Tổng Công ty được áp dụng theo mức cước của các mạng di động đó.

1.8. Cước thông tin và cước phục vụ gọi vào điện thoại di động trả trước thuê bao ngày GSM tại các điểm công cộng (bưu cục, đại lý, điểm Bưu điện - Văn hoá xã, trạm điện thoại thẻ) áp dụng như cước thông tin và cước phục vụ gọi vào điện thoại di động trả sau GSM tại các điểm công cộng.

1.9. Cước cuộc đàm thoại di động trả trước thuê bao ngày GSM trong các trường hợp quy định tại các điểm 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.6, 1.7, 1.8 nêu trên sau khi cộng thuế giá trị gia tăng, được làm tròn theo nguyên tắc sau:

+ Phần lẻ lớn hơn hoặc bằng 50 đồng được làm tròn thành 100 đồng.

+ Phần lẻ nhỏ hơn 50 đồng được làm tròn xuống 0 đồng.

1.10. Cước thông tin di động trả trước thuê bao ngày được thu ở thuê bao chủ gọi.

Điều 2. Các mức cước quy định tại quyết định này chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng.

Điều 3. Tổng Công ty Bưu chính - Viễn thông Việt :

- Quy định các mức cước cụ thể trong khung cước quy định tại Điều 1. Khi ban hành bảng cước theo thẩm quyền, Tổng Công ty có thông báo với Bộ Bưu chính, Viễn thông trước khi quyết định có hiệu lực.

- Quy định việc phát hành các loại mệnh giá thẻ, thời hạn sử dụng của thẻ và báo cáo Bộ Bưu chính, Viễn thông.

- Quy định mức giảm cước thông tin di động cho các cuộc gọi đi từ thuê bao điện thoại di động trả trước thuê bao ngày: trong các ngày lễ, ngày nghỉ bù của các ngày lễ, ngày thứ bẩy, ngày chủ nhật, từ 23 giờ đêm hôm trước đến 7 giờ sáng hôm sau cho các ngày trong tuần từ thứ hai đến thứ bẩy, nhưng mức giảm tối đa không quá 30% mức cước quy định tại Điều 1.

Điều 4. Các quy định tại Quyết định này được áp dụng cho người sử dụng dịch vụ thông tin di động trả trước thuê bao ngày của Tổng Công ty Bưu chính - Viễn thông Việt .

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng công báo. Các quy định trước đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ.

Điều 6. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Bưu chính - Viễn thông Việt Nam và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Đặng Đình Lâm

(Đã ký)

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 30/2004/QĐ-BBCVT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu30/2004/QĐ-BBCVT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/07/2004
Ngày hiệu lực01/08/2004
Ngày công báo17/07/2004
Số công báoTừ số 27 đến số 28
Lĩnh vựcThương mại, Thuế - Phí - Lệ Phí, Công nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 20/04/2009
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 30/2004/QĐ-BBCVT

Lược đồ Quyết định 30/2004/QĐ-BBCVT cước dịch vụ điện thoại di động trả trước thuê bao ngày GSM Tổng Công ty Bưu chính - Viễn thông Việt Nam


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 30/2004/QĐ-BBCVT cước dịch vụ điện thoại di động trả trước thuê bao ngày GSM Tổng Công ty Bưu chính - Viễn thông Việt Nam
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu30/2004/QĐ-BBCVT
        Cơ quan ban hànhViễn thông, Bộ Bưu chính
        Người ký***, Đặng Đình Lâm
        Ngày ban hành09/07/2004
        Ngày hiệu lực01/08/2004
        Ngày công báo17/07/2004
        Số công báoTừ số 27 đến số 28
        Lĩnh vựcThương mại, Thuế - Phí - Lệ Phí, Công nghệ thông tin
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 20/04/2009
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 30/2004/QĐ-BBCVT cước dịch vụ điện thoại di động trả trước thuê bao ngày GSM Tổng Công ty Bưu chính - Viễn thông Việt Nam

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 30/2004/QĐ-BBCVT cước dịch vụ điện thoại di động trả trước thuê bao ngày GSM Tổng Công ty Bưu chính - Viễn thông Việt Nam