Quyết định 30/2005/QĐ-BBCVT

Quyết định 30/2005/QĐ-BBCVT về cước thuê bao và phương thức tính cước đối với dịch vụ điện thoại di động do Bộ trưởng Bộ Bưu chính Viễn thông

Quyết định 30/2005/QĐ-BBCVT cước thuê bao phương thức tính cước dịch vụ điện thoại di động đã được thay thế bởi Quyết định501/QĐ-BTTTT công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật và được áp dụng kể từ ngày 20/04/2009.

Nội dung toàn văn Quyết định 30/2005/QĐ-BBCVT cước thuê bao phương thức tính cước dịch vụ điện thoại di động


BỘ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 30/2005/QĐ-BBCVT

Hà Nội, ngày 13 tháng 09 năm 2005 

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ BƯU CHÍNH, VIỄN THÔNG VỀ VIỆC BAN HÀNH CƯỚC THUÊ BAO VÀ PHƯƠNG THỨC TÍNH CƯỚC ĐỐI VỚI DỊCH VỤ ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG GSM CỦA TỔNG CÔNG TY BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG VIỆT NAM

BỘ TRƯỞNG BỘ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

Căn cứ Nghị định số 90/2002/NĐ-CP ngày 11/11/2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Bưu chính, Viễn thông;
Căn cứ Quyết định số 217/2003/QĐ-TTg ngày 27/10/2003 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý giá cước các dịch vụ bưu chính, viễn thông;
Xét đề nghị của Tổng Công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam tại công văn số 5146/GCTT ngày 12/8/2005 về việc Bổ sung báo cáo và đề nghị về phương án điều chỉnh giảm giá cước dịch vụ điện thoại di động GSM năm 2005;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành cước thuê bao và phương thức tính cước đối với dịch vụ điện thoại di động GSM của Tổng Công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam như sau:

1. Cước thuê bao:

1.1. Mức cước thuê bao tháng đối với dịch vụ điện thoại di động trả sau GSM là: 60.000 đồng/máy-tháng.

1.2. Mức cước thuê bao ngày đối với dịch vụ điện thoại di động trả trước thuê bao ngày GSM là: 1.545 đồng/máy-ngày.

2. Phương thức tính cước:

Đơn vị tính cước cuộc gọi được tính theo phương thức: 30 giây đầu và block 6 giây cho thời gian liên lạc tiếp theo. Cuộc gọi chưa tới 30 giây được tính là 30 giây, phần lẻ thời gian cuối cùng của cuộc gọi nếu chưa tới 1 block 6 giây được tính là 1 block 6 giây.

Điều 2. Các mức cước quy định tại Điều 1 của Quyết định này chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo. Các quy định trước đây trái với Quyết định này đều được bãi bỏ.

Điều 4. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ Bưu chính, Viễn thông, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Lê Nam Thắng

(Đã ký)

 

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 30/2005/QĐ-BBCVT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu30/2005/QĐ-BBCVT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/09/2005
Ngày hiệu lực01/10/2005
Ngày công báo16/09/2005
Số công báoSố 21
Lĩnh vựcThương mại, Công nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 20/04/2009
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 30/2005/QĐ-BBCVT

Lược đồ Quyết định 30/2005/QĐ-BBCVT cước thuê bao phương thức tính cước dịch vụ điện thoại di động


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 30/2005/QĐ-BBCVT cước thuê bao phương thức tính cước dịch vụ điện thoại di động
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu30/2005/QĐ-BBCVT
        Cơ quan ban hànhViễn thông, Bộ Bưu chính
        Người ký***, Lê Nam Thắng
        Ngày ban hành13/09/2005
        Ngày hiệu lực01/10/2005
        Ngày công báo16/09/2005
        Số công báoSố 21
        Lĩnh vựcThương mại, Công nghệ thông tin
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 20/04/2009
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 30/2005/QĐ-BBCVT cước thuê bao phương thức tính cước dịch vụ điện thoại di động

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 30/2005/QĐ-BBCVT cước thuê bao phương thức tính cước dịch vụ điện thoại di động