Quyết định 30/2008/QĐ-BCT

Quyết định 30/2008/QĐ-BCT về việc tạm thời ngừng áp dụng chế độ cấp giấy phép xuất khẩu tự động đối với sắt, thép do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành

BỘ CÔNG THƯƠNG
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 30/2008/QĐ-BCT

Hà Nội, ngày 22 tháng 8 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC TẠM THỜI NGỪNG ÁP DỤNG CHẾ ĐỘ CẤP GIẤY PHÉP XUẤT KHẨU TỰ ĐỘNG ĐỐI VỚI SẮT, THÉP

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG

Căn cứ Nghị định số 189/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;
Căn cứ Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23 tháng 01 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hoá quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài;
Căn cứ Quyết định số 64/2008/QĐ-BTC ngày 01 tháng 8 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc sửa đổi mức thuế suất thuế xuất khẩu đối với một số mặt hàng sắt thép không hợp kim của biểu thuế xuất khẩu;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Xuất Nhập khẩu,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tạm thời ngừng áp dụng chế độ cấp giấy phép xuất khẩu tự động đối với sắt, thép sản xuất trong nước và nhập khẩu có mã HS thuộc Chương 72 trong Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Quyết định số 106/2007/QĐ-BTC ngày 20 tháng 12 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Thương nhân xuất khẩu sắt thép không phải xin cấp giấy phép xuất khẩu tự động cho các lô hàng xuất khẩu.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 3. Vụ Xuất Nhập khẩu, các đơn vị thuộc Bộ Công Thương, thương nhân và các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Ban bí thư T.W Đảng;
- Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng;
- Các Bộ, Cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Quốc hội;
- Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao;
- Tòa án Nhân dân Tối cao;
- Cục Kiểm tra VBQPPL (Bộ Tư pháp);
- Tổng cục Hải quan;
- Công báo;
- Website Chính phủ;
- Bộ trưởng, các Thứ trưởng, các Vụ, Cục
thuộc Bộ Công Thương;
- Phòng QL XNK khu vực Hà Nội, Đà Nẵng, TP Hồ Chí Minh ( để thực hiện)
- Lưu: VT, XNK (10).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thành Biên

 

Thuộc tính văn bản 30/2008/QĐ-BCT
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 30/2008/QĐ-BCT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 22/08/2008
Ngày hiệu lực 23/09/2008
Ngày công báo 08/09/2008
Số công báo Từ số 505 đến số 506
Lĩnh vực Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 01/01/2010
Cập nhật 13 năm trước

Lược đồ văn bản

Quyết định 30/2008/QĐ-BCT tạm thời ngừng áp dụng chế độ cấp giấy phép xuất khẩu tự động đối với sắt, thép


Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 30/2008/QĐ-BCT tạm thời ngừng áp dụng chế độ cấp giấy phép xuất khẩu tự động đối với sắt, thép
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 30/2008/QĐ-BCT
Cơ quan ban hành Bộ Công thương
Người ký Nguyễn Thành Biên
Ngày ban hành 22/08/2008
Ngày hiệu lực 23/09/2008
Ngày công báo 08/09/2008
Số công báo Từ số 505 đến số 506
Lĩnh vực Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 01/01/2010
Cập nhật 13 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

 • 22/08/2008

  Văn bản được ban hành

  Trạng thái: Chưa có hiệu lực

 • 08/09/2008

  Văn bản được đăng công báo

  Trạng thái: Chưa có hiệu lực

 • 23/09/2008

  Văn bản có hiệu lực

  Trạng thái: Có hiệu lực