Quyết định 30/2008/QĐ-BCT

Quyết định 30/2008/QĐ-BCT về việc tạm thời ngừng áp dụng chế độ cấp giấy phép xuất khẩu tự động đối với sắt, thép do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 30/2008/QĐ-BCT tạm thời ngừng áp dụng chế độ cấp giấy phép xuất khẩu tự động đối với sắt, thép


BỘ CÔNG THƯƠNG
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 30/2008/QĐ-BCT

Hà Nội, ngày 22 tháng 8 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC TẠM THỜI NGỪNG ÁP DỤNG CHẾ ĐỘ CẤP GIẤY PHÉP XUẤT KHẨU TỰ ĐỘNG ĐỐI VỚI SẮT, THÉP

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG

Căn cứ Nghị định số 189/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;
Căn cứ Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23 tháng 01 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hoá quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài;
Căn cứ Quyết định số 64/2008/QĐ-BTC ngày 01 tháng 8 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc sửa đổi mức thuế suất thuế xuất khẩu đối với một số mặt hàng sắt thép không hợp kim của biểu thuế xuất khẩu;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Xuất Nhập khẩu,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tạm thời ngừng áp dụng chế độ cấp giấy phép xuất khẩu tự động đối với sắt, thép sản xuất trong nước và nhập khẩu có mã HS thuộc Chương 72 trong Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Quyết định số 106/2007/QĐ-BTC ngày 20 tháng 12 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Thương nhân xuất khẩu sắt thép không phải xin cấp giấy phép xuất khẩu tự động cho các lô hàng xuất khẩu.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 3. Vụ Xuất Nhập khẩu, các đơn vị thuộc Bộ Công Thương, thương nhân và các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Ban bí thư T.W Đảng;
- Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng;
- Các Bộ, Cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Quốc hội;
- Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao;
- Tòa án Nhân dân Tối cao;
- Cục Kiểm tra VBQPPL (Bộ Tư pháp);
- Tổng cục Hải quan;
- Công báo;
- Website Chính phủ;
- Bộ trưởng, các Thứ trưởng, các Vụ, Cục
thuộc Bộ Công Thương;
- Phòng QL XNK khu vực Hà Nội, Đà Nẵng, TP Hồ Chí Minh ( để thực hiện)
- Lưu: VT, XNK (10).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thành Biên

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 30/2008/QĐ-BCT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu30/2008/QĐ-BCT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/08/2008
Ngày hiệu lực23/09/2008
Ngày công báo08/09/2008
Số công báoTừ số 505 đến số 506
Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/01/2010
Cập nhật18 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 30/2008/QĐ-BCT

Lược đồ Quyết định 30/2008/QĐ-BCT tạm thời ngừng áp dụng chế độ cấp giấy phép xuất khẩu tự động đối với sắt, thép


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Quyết định 30/2008/QĐ-BCT tạm thời ngừng áp dụng chế độ cấp giấy phép xuất khẩu tự động đối với sắt, thép
     Loại văn bảnQuyết định
     Số hiệu30/2008/QĐ-BCT
     Cơ quan ban hànhBộ Công thương
     Người kýNguyễn Thành Biên
     Ngày ban hành22/08/2008
     Ngày hiệu lực23/09/2008
     Ngày công báo08/09/2008
     Số công báoTừ số 505 đến số 506
     Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
     Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/01/2010
     Cập nhật18 năm trước

     Văn bản thay thế

      Văn bản được dẫn chiếu

       Văn bản hướng dẫn

        Văn bản được hợp nhất

         Văn bản gốc Quyết định 30/2008/QĐ-BCT tạm thời ngừng áp dụng chế độ cấp giấy phép xuất khẩu tự động đối với sắt, thép

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 30/2008/QĐ-BCT tạm thời ngừng áp dụng chế độ cấp giấy phép xuất khẩu tự động đối với sắt, thép

         • 22/08/2008

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 08/09/2008

          Văn bản được đăng công báo

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 23/09/2008

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực