Quyết định 30/2009/QĐ-UBND

Quyết định 30/2009/QĐ-UBND bãi bỏ bộ đơn giá xây dựng công trình do Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 30/2009/QĐ-UBND bãi bỏ bộ đơn giá xây dựng công trình


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH GIA LAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 30/2009/QĐ-UBND

Pleiku, ngày 28 tháng 8 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ BỘ ĐƠN GIÁ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003;
Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003;
Căn cứ Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 của Chính phủ về việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;
Căn cứ Nghị định số 03/2008/NĐ-CP ngày 07/01/2008 của Chính phủ về sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;
Căn cứ Thông tư số 05/2007/TT-BXD ngày 25/7/2007 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;
Xét đề nghị của Sở Xây dựng tại Tờ trình số 37/TTr-SXD ngày 09/7/2009 về việc đề nghị bãi bỏ bộ đơn giá xây dựng công trình tỉnh Gia Lai,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ Bộ đơn giá xây dựng cơ bản tỉnh Gia Lai ban hành kèm theo Quyết định số 94/2006/QĐ-UBND ngày 06/11/2006 và Công văn số 168/UBND-CN ngày 21/01/2008 để thực hiện theo Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 và Nghị định số 03/2008/NĐ-CP ngày 07/01/2008 của Chính phủ "về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình" đối với các dự án, các công trình khởi công mới trên địa bàn tỉnh từ năm kế hoạch 2010.

Đối với các dự án, các công trình đang triển khai và đã ghi vốn trong năm kế hoạch 2009 vẫn thực hiện theo bộ đơn giá xây dựng công trình đã công bố.

Điều 2. Yêu cầu các Sở, Ban, ngành thực hiện các nhiệm vụ sau:

1. Sở Xây dựng chủ trì phối hợp với các Sở, Ban, ngành có liên quan chịu trách nhiệm hướng dẫn thực hiện việc lập đơn giá xây dựng công trình theo Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 và Nghị định số 03/2008/NĐ-CP ngày 07/01/2008 của Chính phủ.

2. Sở Tài chính hướng dẫn các thủ tục thanh quyết toán đối với các loại vật liệu không có trong công bố giá của Liên Sở Xây dựng – Tài chính theo đúng quy định.

Điều 3. Các Ông Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Xây dựng, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Công thương, Nông nghiệp và PTNT, Giao thông Vận tải, Thông tin Truyền thông, Tài nguyên & Môi trường; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Thủ trưởng các Sở, ban ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ban hành. Các quy định trước đây trái với quyết định này đều bãi bỏ./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phùng Ngọc Mỹ

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 30/2009/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu30/2009/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/08/2009
Ngày hiệu lực07/09/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 30/2009/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 30/2009/QĐ-UBND bãi bỏ bộ đơn giá xây dựng công trình


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 30/2009/QĐ-UBND bãi bỏ bộ đơn giá xây dựng công trình
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu30/2009/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Gia Lai
       Người kýPhùng Ngọc Mỹ
       Ngày ban hành28/08/2009
       Ngày hiệu lực07/09/2009
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật10 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 30/2009/QĐ-UBND bãi bỏ bộ đơn giá xây dựng công trình

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 30/2009/QĐ-UBND bãi bỏ bộ đơn giá xây dựng công trình

           • 28/08/2009

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 07/09/2009

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực