Quyết định 94/2006/QĐ-UBND

Quyết định 94/2006/QĐ-UBND về bộ đơn giá xây dựng cơ bản tỉnh Gia Lai do Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai ban hành

Quyết định 94/2006/QĐ-UBND bộ đơn giá xây dựng cơ bản tỉnh Gia Lai đã được thay thế bởi Quyết định 28/QĐ-UBND năm 2008 công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Ủy và được áp dụng kể từ ngày 21/01/2008.

Nội dung toàn văn Quyết định 94/2006/QĐ-UBND bộ đơn giá xây dựng cơ bản tỉnh Gia Lai


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH GIA LAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số : 94/2006/QĐ-UBND

Pleiku, ngày 06 tháng 11 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH BỘ ĐƠN GIÁ XÂY DỰNG CƠ BẢN TỈNH GIA LAI.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND năm 2003;
Căn cứ Luật Xây dựng năm 2003;
Căn cứ Quyết định số 24/2005/QĐ-BXD ngày 29/7/2005, số 28/2005/QĐ-BXD ngày 10/8/2005, số 33/2005/QĐ-BXD ngày 04/10/2005 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Định mức dự toán xây dựng công trình phần xây dựng, khảo sát xây dựng, lắp đặt;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng Gia Lai tại Tờ trình số 60/SXD-TT ngày 25 tháng 10 năm 2006,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Bộ đơn giá xây dựng cơ bản tỉnh Gia Lai, thay thế Bộ đơn giá đã ban hành kèm theo Quyết định số 11/1999/QĐ-UB ngày 29/01/1999 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai và có hiệu lực từ ngày 01/01/2007.

Điều 2. Bộ đơn giá xây dựng cơ bản tỉnh Gia Lai gồm 3 phần: Phần xây dựng, phần khảo sát xây dựng và phần lắp đặt.

Điều 3. Giám đốc Sở Xây dựng chủ trì phối hợp với các Sở, Ban, ngành có liên quan chịu trách nhiệm hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện Bộ đơn giá kèm theo Quyết định này.

Điều 4. Các Ông Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Xây dựng, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Công nghiệp, Nông nghiệp và PTNT, Giao thông Vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Bưu chính Viễn thông; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Thủ trưởng các Sở, ban ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Phạm Thế Dũng

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 94/2006/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu94/2006/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/11/2006
Ngày hiệu lực06/11/2006
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 21/01/2008
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 94/2006/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 94/2006/QĐ-UBND bộ đơn giá xây dựng cơ bản tỉnh Gia Lai


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 94/2006/QĐ-UBND bộ đơn giá xây dựng cơ bản tỉnh Gia Lai
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu94/2006/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Gia Lai
        Người kýPhạm Thế Dũng
        Ngày ban hành06/11/2006
        Ngày hiệu lực06/11/2006
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 21/01/2008
        Cập nhật2 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 94/2006/QĐ-UBND bộ đơn giá xây dựng cơ bản tỉnh Gia Lai

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 94/2006/QĐ-UBND bộ đơn giá xây dựng cơ bản tỉnh Gia Lai