Quyết định 30/2009/QĐ-UBND

Quyết định 30/2009/QĐ-UBND quy định thời gian mở, đóng cửa hàng ngày đối với các đại lý Internet tỉnh Kon Tum

Quyết định 30/2009/QĐ-UBND quy định thời gian mở đóng cửa hàng ngày đại lý Internet Kon Tum đã được thay thế bởi Quyết định 47/2014/QĐ-UBND thời gian hoạt động điểm truy nhập internet công cộng Kon Tum và được áp dụng kể từ ngày 14/09/2014.

Nội dung toàn văn Quyết định 30/2009/QĐ-UBND quy định thời gian mở đóng cửa hàng ngày đại lý Internet Kon Tum


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KON TUM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 30/2009/QĐ-UBND

Kon Tum, ngày 15 tháng 5 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ QUY ĐỊNH THỜI GIAN MỞ, ĐÓNG CỬA HÀNG NGÀY ĐỐI VỚI CÁC ĐẠI LÝ INTERNET TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KON TUM.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Pháp lệnh Bưu chính, Viễn thông ngày 25/5/2002;

Căn cứ Nghị định số 97/2008/NĐ-CP ngày 28/8/2008 của Chính phủ về quản lý, cung cấp sử dụng dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên Internet;

Căn cứ Thông tư số 05/2008/TT-BTTTT ngày 12/11/2008 của Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn một số điều của Nghị định 97/2008/NĐ-CP ngày 28/8/2008 của Chính phủ về quản lý, cung cấp sử dụng dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên Internet đối với dịch vụ trên Internet;

Xét đề nghị của Sở Thông tin và Truyền thông tại Tờ trình số 179/TTr-STTTT ngày 07/5/2009 về việc Ban hành quy định về thời gian mở, đóng cửa hàng ngày đối với các đại lý Internet trên địa bàn tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định về thời gian mở, đóng cửa hàng ngày để cung cấp dịch vụ Internet đối với các đại lý Internet trên địa bàn tỉnh Kon Tum như sau:

1- Đại lý Internet là tổ chức, cá nhân tại Việt Nam nhân danh doanh nghiệp cung cấp dịch vụ Internet để cung cấp dịch vụ truy nhập, dịch vụ ứng dụng Internet trong viễn thông cho người sử dụng và có thu cước dịch vụ thì thời gian mở cửa hoạt động từ 06 giờ 00’ đến 23 giờ 00’ hàng ngày.

2- Các tổ chức, cá nhân là chủ các khách sạn, nhà hàng, văn phòng, bến xe… khi cung cấp dịch vụ Internet cho người sử dụng không có thu cước dịch vụ trong phạm vi các địa điểm nói trên thì thời gian mở cửa hoạt động là 24/24 giờ hàng ngày.

Tất cả Đại lý Internet phải niêm yết công khai nội quy sử dụng dịch vụ Internet tại địa điểm kinh doanh theo quy định, trong đó ghi rõ thời gian mở cửa và đóng cửa.

Điều 2. Sở Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm thông báo cho các đại lý Internet trên địa bàn tỉnh biết. Chủ trì, phối hợp với các ngành chức năng, UBND các huyện, thành phố tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định của nhà nước đối với các đại lý Internet, nhất là những điểm có dịch vụ Game online để kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 (mười) ngày kể từ ngày ký ban hành.

Điều 4. Các ông (bà) Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, Thủ trưởng các Sở, ngành của tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Bùi Đức Lợi

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 30/2009/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu30/2009/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/05/2009
Ngày hiệu lực25/05/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại, Công nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 14/09/2014
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 30/2009/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 30/2009/QĐ-UBND quy định thời gian mở đóng cửa hàng ngày đại lý Internet Kon Tum


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 30/2009/QĐ-UBND quy định thời gian mở đóng cửa hàng ngày đại lý Internet Kon Tum
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu30/2009/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Kon Tum
        Người kýBùi Đức Lợi
        Ngày ban hành15/05/2009
        Ngày hiệu lực25/05/2009
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại, Công nghệ thông tin
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 14/09/2014
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 30/2009/QĐ-UBND quy định thời gian mở đóng cửa hàng ngày đại lý Internet Kon Tum

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 30/2009/QĐ-UBND quy định thời gian mở đóng cửa hàng ngày đại lý Internet Kon Tum