Quyết định 30/2018/QĐ-UBND

Quyết định 30/2018/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 19/2007/QĐ-UBND về Đề án kiện toàn, củng cố tổ chức, bộ máy, biên chế của Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Quảng Trị

Nội dung toàn văn Quyết định 30/2018/QĐ-UBND tổ chức bộ máy biên chế của Trung tâm Trợ giúp pháp lý Quảng Trị


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG TRỊ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 30/2018/QĐ-UBND

Quảng Trị, ngày 28 tháng 11 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ 19/2007/QĐ-UBND NGÀY 02 THÁNG 10 NĂM 2007 CỦA UBND TỈNH QUẢNG TRỊ VỀ VIỆC BAN HÀNH ĐỀ ÁN KIỆN TOÀN, CỦNG CỐ TỔ CHỨC, BỘ MÁY, BIÊN CHẾ CỦA TRUNG TÂM TRỢ GIÚP PHÁP LÝ NHÀ NƯỚC TỈNH QUẢNG TRỊ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Trợ giúp pháp lý ngày 20 tháng 6 năm 2017;

Căn cứ Nghị định số 144/2017/NĐ-CP ngày 15 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý;

Theo đề nghị của Giám đốc S Tư pháp.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ Quyết định số 19/2007/QĐ-UBND ngày 02 tháng 10 năm 2007 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc ban hành Đán kiện toàn, cng cố tổ chức, bộ máy, biên chế của Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tnh Qung Trị.

Lý do: Các căn cứ pháp lý để ban hành các Quyết định nói trên không còn phù hp với quy định của Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017 và các quy định khác có liên quan.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 09 tháng 12 năm 2018.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Giám đốc Sở Nội vụ, Th trưng các cơ quan có liên quan và Giám đốc Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Quảng Trị chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- TT HĐND tỉnh;
- Bộ Nội vụ;
- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;

- Trung tâm tin học tnh;
- Lưu: VT, NCN,M

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Nguyễn Đức Chính

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 30/2018/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu30/2018/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/11/2018
Ngày hiệu lực09/12/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Dịch vụ pháp lý
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 30/2018/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 30/2018/QĐ-UBND tổ chức bộ máy biên chế của Trung tâm Trợ giúp pháp lý Quảng Trị


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 30/2018/QĐ-UBND tổ chức bộ máy biên chế của Trung tâm Trợ giúp pháp lý Quảng Trị
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu30/2018/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Trị
       Người kýNguyễn Đức Chính
       Ngày ban hành28/11/2018
       Ngày hiệu lực09/12/2018
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Dịch vụ pháp lý
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật3 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 30/2018/QĐ-UBND tổ chức bộ máy biên chế của Trung tâm Trợ giúp pháp lý Quảng Trị

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 30/2018/QĐ-UBND tổ chức bộ máy biên chế của Trung tâm Trợ giúp pháp lý Quảng Trị

           • 28/11/2018

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 09/12/2018

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực