Quyết định 300/QĐ-NH5

Quyết định 300/QĐ-NH5 năm 1996 sửa đổi nội dung hoạt động của chi nhánh ngân hàng nước ngoài, ngân hàng liên doanh hoạt động tại Việt Nam do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành

Quyết định 300/QĐ-NH5 sửa đổi nội dung hoạt động chi nhánh ngân hàng nước ngoài, ngân hàng liên doanh hoạt động tại Việt Nam đã được thay thế bởi Quyết định 2568/QĐ-NHNN danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực 2015 và được áp dụng kể từ ngày 15/12/2015.

Nội dung toàn văn Quyết định 300/QĐ-NH5 sửa đổi nội dung hoạt động chi nhánh ngân hàng nước ngoài, ngân hàng liên doanh hoạt động tại Việt Nam


NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 300/QĐ-NH5

Hà Nội, ngày 13 tháng 11 năm 1996

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔINỘI DUNG HOẠT ĐỘNG CỦA CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NƯỚC NGOÀI, NGÂN HÀNG LIÊN DOANHHOẠT ĐỘNG TẠI VIỆT NAM

THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

Căn cứ Pháp lệnhNgân hàng Nhà nước Việt Nam, Pháp lệnh Ngân hàng, Hợp tác xã tín dụng và Côngty tài chính công bố tại Lệnh số 37/LCT-HĐNN8 ngày 24/5/1990 của Chủ tịch Hộiđồng Nhà nước;
Căn cứ Nghị định số15/CP ngày 2/3/1993 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm quản lýNhà nước của các Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Căn cứ Nghị định số189/HĐBT ngày 15/6/1991 của Hội đồng Bộ trưởng ban hành Quy chế Chi nhánh Ngânhàng nước ngoài, Ngân hàng liên doanh hoạt động tại Việt Nam;

Theo đề nghị của Vụtrưởng Vụ các Định chế Tài chính;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.

1- Chi nhánh Ngân hàng nước ngoài hoạt động tại Việt Namđược phép nhận tiền gửi không kỳ hạn bằng đồng Việt Nam của cá nhân Việt Nam vàpháp nhân là tổ chức Việt Nam không có quan hệ tín dụng với Ngân hàng tối đabằng 25% vốn của Ngân hàng nguyên xứ cấp cho Chi nhánh Ngân hàng nước ngoài.

2- Ngân hàng liên doanh hoạt động tại Việt Nam được phépnhận tiền gửi không kỳ hạn bằng đồng Việt Nam của cá nhân Việt Nam và pháp nhânlà tổ chức Việt Nam không có quan hệ tín dụng với Ngân hàng tối đa bằng 25% vốnđiều lệ của Ngân hàng liên doanh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thihành kể từ ngày ký. Các quy định trước đây trái với quy định tại Điều 1 củaQuyết định này bị huỷ bỏ.

Điều 3. Chánh Văn phòng Thống đốc, Vụtrưởng Vụ các Định chế Tài chính, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan ở Ngânhàng Nhà nước Trung ương, Tổng Giám đốc các Chi nhánh Ngân hàng nước ngoài,Ngân hàng liên doanh hoạt động tại Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyếtđịnh này.

 

 

Đỗ Quế Lượng

(Đã ký)

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 300/QĐ-NH5

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu300/QĐ-NH5
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/11/1996
Ngày hiệu lực13/11/1996
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTiền tệ - Ngân hàng
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 15/12/2015
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 300/QĐ-NH5

Lược đồ Quyết định 300/QĐ-NH5 sửa đổi nội dung hoạt động chi nhánh ngân hàng nước ngoài, ngân hàng liên doanh hoạt động tại Việt Nam


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 300/QĐ-NH5 sửa đổi nội dung hoạt động chi nhánh ngân hàng nước ngoài, ngân hàng liên doanh hoạt động tại Việt Nam
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu300/QĐ-NH5
       Cơ quan ban hànhNgân hàng Nhà nước
       Người kýĐỗ Quế Lượng
       Ngày ban hành13/11/1996
       Ngày hiệu lực13/11/1996
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcTiền tệ - Ngân hàng
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 15/12/2015
       Cập nhật7 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 300/QĐ-NH5 sửa đổi nội dung hoạt động chi nhánh ngân hàng nước ngoài, ngân hàng liên doanh hoạt động tại Việt Nam

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 300/QĐ-NH5 sửa đổi nội dung hoạt động chi nhánh ngân hàng nước ngoài, ngân hàng liên doanh hoạt động tại Việt Nam