Quyết định 3037/QĐ-BNN-HTQT

Quyết định 3037/QĐ-BNN-HTQT năm 2015 điều chỉnh Quyết định 2254/BNN-HTQT phê duyệt dự án “Tăng cường khả năng chống chịu với khí hậu cho cơ sở hạ tầng các tỉnh miền núi phía Bắc" do Bộ trường Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Nội dung toàn văn Quyết định 3037/QĐ-BNN-HTQT 2015 điều chỉnh Quyết định 2254/BNN-HTQT


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3037/QĐ-BNN-HTQT

Hà Nội, ngày 30 tháng 07 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

ĐIỀU CHỈNH BỔ SUNG NỘI DUNG QUYẾT ĐỊNH SỐ 2254/BNN-HTQT NGÀY 19/9/2012 VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT DỰ ÁN “TĂNG CƯỜNG KHẢ NĂNG CHỐNG CHỊU VỚI KHÍ HẬU CHO CƠ SỞ HẠ TẦNG CÁC TỈNH MIỀN NÚI PHÍA BẮC”

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 199/2013/NĐ-CP ngày 26/11/2013 của Chính phủ

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Nghị định của Chính phủ số 38/2013/NĐ-CP ngày 23/4/2013 về quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ;

Căn cứ Thông tư số 01/2014/TT-BKHĐT ngày 09/01/2014 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 38/2013/NĐ-CP ngày 23/4/2013 về quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ;

Căn cứ Thông tư số 225/2010/TT-BTC Quy định chế độ quản lý tài chính nhà nước đối với viện trợ không hoàn lại của nước ngoài thuộc nguồn thu ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 49/TT-BNNPTNT ngày 04/8/2009 của Bộ NN&PTNT hướng dẫn quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ nước ngoài của Bộ NN&PTNT;

Căn cứ Quy chế chung quản lý chương trình, dự án hợp tác Việt Nam - Liên Hợp Quốc (HPPMG) ngày 16/3/2010 do Bộ trường Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Điều phối viên thường trú Liên Hợp Quốc thống nhất ký ban hành ngày 06/5/2010;

Căn cứ công văn số 1293/TTg-QHQT ngày 28/8/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt danh mục Dự án “Tăng cường khả năng chống chịu với khí hậu cho cơ sử hạ tầng các tỉnh miền núi phía Bắc” viện trợ không hoàn lại từ Quỹ Môi trường toàn cầu (GEF) thông qua Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) và Chương trình Phát triển của Liên Hợp Quốc (UNDP);

Căn cứ Quyết định số 2254/BNN-HTQT ngày 19/9/2012 của Bộ trường Bộ NN&PTNT về việc phê duyệt dự án “Tăng cường khả năng chống chịu với khí hậu cho cơ sở hạ tầng các tỉnh miền núi phía Bắc”;

Căn cứ Văn kiện dự án được ký ngày 15/11/2012 giữa Bộ NN&PTNT với Chương trình Phát triển Liên Hiệp Quốc;

Xét đề nghị của Ban Quản lý dự án nông nghiệp tại Tờ trình số 1288/TTr-DANN-KHKT ngày 06/7/2015 về việc điều chỉnh thời gian thực hiện dự án;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh bổ sung nội dung Quyết định số 2254/BNN-HTQT ngày 06/7/2012 của Bộ trường Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt dự án “Tăng cường khả năng chống chịu với khí hậu cho cơ sở hạ tầng các tỉnh miền núi phía Bắc”, cụ thể như sau:

1. Điều chỉnh Khoản 6, Điều 1: “Thời gian bắt đầu và kết thúc dự án: 4 năm (9/2012-8/2016)”.

2. Các nội dung còn lại của Quyết định số 2254/BNN-HTQT ngày 06/7/2012 không thay đổi.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng các Vụ: Hợp tác quốc tế, Kế hoạch, Tài chính, Tổ chức cán bộ, Khoa học Công nghệ và Môi trường; Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình; Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi; Trưởng Ban Quản lý các dự án Nông nghiệp và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Bộ trưởng Cao Đức Phát (để báo cáo);
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư; TC;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh dự án Sơn La,
Lạng Sơn, Điện Biên, Vĩnh Phúc, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Bắc Kạn, Cao Bằng, Lào Cai, Hòa Bình, Lai Châu, Hà Giang, Phú Thọ, Bắc Giang và Yên Bái
- Lưu: VT, HTQT (NTD - 29)

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Hoàng Văn Thắng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3037/QĐ-BNN-HTQT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu3037/QĐ-BNN-HTQT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/07/2015
Ngày hiệu lực30/07/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3037/QĐ-BNN-HTQT

Lược đồ Quyết định 3037/QĐ-BNN-HTQT 2015 điều chỉnh Quyết định 2254/BNN-HTQT


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 3037/QĐ-BNN-HTQT 2015 điều chỉnh Quyết định 2254/BNN-HTQT
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu3037/QĐ-BNN-HTQT
       Cơ quan ban hànhBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
       Người kýHoàng Văn Thắng
       Ngày ban hành30/07/2015
       Ngày hiệu lực30/07/2015
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị, Tài nguyên - Môi trường
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật6 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 3037/QĐ-BNN-HTQT 2015 điều chỉnh Quyết định 2254/BNN-HTQT

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 3037/QĐ-BNN-HTQT 2015 điều chỉnh Quyết định 2254/BNN-HTQT