Quyết định 3038/QĐ-UBND

Quyết định 3038/QĐ-UBND năm 2009 phân công đơn vị thực hiện Chương trình kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội năm 2010 tại Quyết định 795/QĐ-TTg do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 3038/QĐ-UBND năm 2009 phân công đơn vị thực hiện Chương trình kỷ niệm


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3038/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 19 tháng 06 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÂN CÔNG CÁC ĐƠN VỊ THỰC HIỆN NỘI DUNG CÁC HOẠT ĐỘNG CHƯƠNG TRÌNH KỶ NIỆM 1000 NĂM THĂNG LONG – HÀ NỘI NĂM 2010 TẠI QUYẾT ĐỊNH SỐ 795/QĐ-TTg NGÀY 10/6/2009 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Chỉ thị số 30/2008/CT-TTg ngày 10/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội;

Căn cứ Quyết định số 1470/QĐ-TTg ngày 10/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề cương các hoạt động tiến tới kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội và Đại lễ kỷ niệm;

Căn cứ Quyết định số 795/QĐ-TTg ngày 10/6/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội năm 2010;

Căn cứ Kế hoạch số 17/KH-UBND ngày 27/10/2008 của UBND thành phố về việc thực hiện các hoạt động kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội.

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo Quốc gia kỷ niệm 1000 năm Thăng Long và Văn phòng UBND Thành phố,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phân công các đơn vị thực hiện nội dung các hoạt động Chương trình kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội năm 2010 tại Quyết định số 795/QĐ-TTg ngày 10/6/2009 của Thủ tướng Chính phủ (Chi tiết tại bản phân công đính kèm).

Điều 2. Nhiệm vụ của các đơn vị chủ trì, phối hợp thực hiện:

- Đơn vị chủ trì thực hiện chủ động phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND quận, huyện, thị xã của thành phố Hà Nội và các Bộ, Ban, ngành đoàn thể trung ương, các tỉnh, thành phố, các đơn vị liên quan xây dựng Đề án, Kế hoạch, kịch bản chi tiết, phân công rõ cá nhân chịu trách nhiệm báo cáo cấp thẩm quyền phê duyệt và tổ chức triển khai thực hiện, đảm bảo chủ động, chất lượng, hiệu quả, đúng tiến độ, báo cáo kết quả với UBND Thành phố và Ban Tổ chức kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội.

- Đơn vị phối hợp thực hiện chủ động liên hệ, phối hợp với đơn vị chủ trì của thành phố Hà Nội và đơn vị chủ trì của các Bộ, Ban, ngành đoàn thể trung ương, các tỉnh, thành phố xây dựng kế hoạch, tổ chức phối hợp triển khai thực hiện đảm bảo thực hiện tốt nhất các yêu cầu đề ra về chất lượng và tiến độ.

- Giao Chánh Văn phòng UBND Thành phố và Chánh Văn phòng Ban chỉ đạo quốc gia kỷ niệm 1000 năm Thăng Long theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện. Định kỳ tổng hợp, báo cáo kết quả với UBND Thành phố.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND Thành phố, Chánh Văn phòng Ban chỉ đạo Quốc gia kỷ niệm 1000 năm Thăng Long, Thủ trưởng các sở, ban, ngành đoàn thể liên quan, Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3 (để t/h);
- Đ/c Nguyễn Sinh Hùng, PTTg TT CP-Trưởng BCĐ QG KN 1000 năm TL (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ (để b/c);
- Đ/c Bí thư Thành ủy (để b/c);
- Bộ VHTTDL (để b/c);
- TTTU, TT HĐND TP;
- CT, Các PCT UBND TP;
- Các đ/c TV BCĐ QG Kỷ niệm 1000 năm TL;
- Các đ/c TV BTC Kỷ niệm 1000 năm TL – HN;
- Các đ/c PVP UBND TP;
- Các phòng CV, TH;
- Lưu: VT, VHKG.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Thế Thảo

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3038/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu3038/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/06/2009
Ngày hiệu lực19/06/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3038/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 3038/QĐ-UBND năm 2009 phân công đơn vị thực hiện Chương trình kỷ niệm


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 3038/QĐ-UBND năm 2009 phân công đơn vị thực hiện Chương trình kỷ niệm
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu3038/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
       Người kýNguyễn Thế Thảo
       Ngày ban hành19/06/2009
       Ngày hiệu lực19/06/2009
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
       Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
       Cập nhật12 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 3038/QĐ-UBND năm 2009 phân công đơn vị thực hiện Chương trình kỷ niệm

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 3038/QĐ-UBND năm 2009 phân công đơn vị thực hiện Chương trình kỷ niệm

           • 19/06/2009

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 19/06/2009

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực