Quyết định 304/2010/QĐ-UBND

Quyết định 304/2010/QĐ-UBND sáp nhập Trung tâm Xúc tiến đầu tư trực thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư vào Văn phòng Phát triển kinh tế trực thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư do tỉnh Ninh Thuận ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 304/2010/QĐ-UBND sáp nhập Trung tâm Xúc tiến đầu tư Ninh Thuận


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH THUẬN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 304/2010/QĐ-UBND

Phan Rang-Tháp Chàm, ngày 01 tháng 4 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SÁP NHẬP TRUNG TÂM XÚC TIẾN ĐẦU TƯ TRỰC THUỘC SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ VÀO VĂN PHÒNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ TRỰC THUỘC SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 12 tháng 6 năm 2008;

Căn cứ Nghị định số 83/2006/NĐ-CP ngày 17 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định trình tự, thủ tục thành lập, tổ chức lại, giải thể tổ chức hành chính, tổ chức sự nghiệp Nhà nước;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 05/2009/TTLT-BKHĐT-BNV ngày 05 tháng 8 năm 2009 của liên Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Nội vụ về hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về lĩnh vực kế hoạch và đầu tư thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và cấp huyện;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 446/SKHĐT-VP ngày 12 tháng 3 năm 2010 và của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 677/TTr-SNV ngày 29 tháng 3 năm 2010,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sáp nhập Trung tâm Xúc tiến đầu tư trực thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư vào Văn phòng Phát triển kinh tế (EDO) trực thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Trung tâm Xúc tiến đầu tư chấm dứt hoạt động kể từ khi Quyết định này có hiệu lực thi hành.

Điều 2. Trách nhiệm của các cơ quan có liên quan:

1. Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm:

a) Chỉ đạo Trung tâm Xúc tiến đầu tư xác lập báo cáo về tổ chức hoạt động của Trung tâm bao gồm: chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, nhân sự, tài chính, tài sản, những tồn tại chưa giải quyết, để chấm dứt hoạt động và tiến hành sáp nhập tổ chức lại theo đúng quy định;

b) Chủ trì, tổ chức việc sáp nhập Trung tâm Xúc tiến đầu tư vào Văn phòng Phát triển kinh tế: chuyển giao chức năng nhiệm vụ và công việc đang tiến hành của Trung tâm Xúc tiến đầu tư cho Văn phòng Phát triển kinh tế và các đơn vị khác thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư để tiếp tục tổ chức thực hiện; điều động, bố trí lại cán bộ, công chức, viên chức; chuyển giao tài chính, tài sản, công nợ (nếu có); chuyển giao hồ sơ, tài liệu; thu hồi con dấu và chấm dứt giao dịch tài khoản.

2. Sở Nội vụ, Sở Tài chính và các sở, ngành liên quan có trách nhiệm phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư trong việc sáp nhập Trung tâm Xúc tiến đầu tư vào Văn phòng Phát triển kinh tế đúng theo quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 10 (mười) ngày kể từ ngày ký ban hành và bãi bỏ Quyết định số 83/2009/QĐ-UBND ngày 12 tháng 3 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đổi tên Trung tâm Xúc tiến đầu tư và thương mại thành Trung tâm Xúc tiến đầu tư trực thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Thuận; Quyết định số 826/QĐ-SKHĐT ngày 20 tháng 5 năm 2009 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Xúc tiến đầu tư trực thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các sở, ban, ngành trong tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Chí Dũng

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 304/2010/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu304/2010/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành01/04/2010
Ngày hiệu lực11/04/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Đầu tư
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 304/2010/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 304/2010/QĐ-UBND sáp nhập Trung tâm Xúc tiến đầu tư Ninh Thuận


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 304/2010/QĐ-UBND sáp nhập Trung tâm Xúc tiến đầu tư Ninh Thuận
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu304/2010/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Ninh Thuận
       Người kýNguyễn Chí Dũng
       Ngày ban hành01/04/2010
       Ngày hiệu lực11/04/2010
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Đầu tư
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật10 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 304/2010/QĐ-UBND sáp nhập Trung tâm Xúc tiến đầu tư Ninh Thuận

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 304/2010/QĐ-UBND sáp nhập Trung tâm Xúc tiến đầu tư Ninh Thuận

           • 01/04/2010

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 11/04/2010

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực