Quyết định 304/QĐ-UB

Quyết định 304/QĐ-UB năm 1982 về bộ “Đơn giá xây dựng cơ bản khu vực thống nhất Thành phố Hồ Chí Minh” do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Quyết định 304/QĐ-UB bộ “Đơn giá xây dựng cơ bản khu vực thống nhất Thành phố Hồ Chí Minh” đã được thay thế bởi Quyết định 170/QĐ-UB bộ “Đơn giá xây dựng cơ bản khu vực thống nhất thành phố Hồ Chí Minh" và được áp dụng kể từ ngày 01/10/1987.

Nội dung toàn văn Quyết định 304/QĐ-UB bộ “Đơn giá xây dựng cơ bản khu vực thống nhất Thành phố Hồ Chí Minh”


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 304/QĐ-UB

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 11 năm 1982

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH BỘ “ĐƠN GIÁ XÂY DỰNG CƠ BẢN KHU VỰC THỐNG NHẤT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH”

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban Hành chánh các cấp ngày 27-10-1962 ;
Căn cứ Nghị định số 232/CP ngày 6-6-1981 của Hội đồng Chính phủ ban hành điều lệ quản lý xây dựng cơ bản ;
Căn cứ Chỉ thị số 139/CP ngày 16-9-1981 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng về việc triển khai xây dựng đơn giá xây dựng cơ bản của Thành phố ;
Căn cứ vào yêu cầu cải tiến và tăng cường quản lý kinh tế trong xây dựng cơ bản ;
Theo đề nghị của Chủ nhiệm Ủy ban Xây dựng cơ bản thành phố sau khi đã được sự thỏa thuận của Ủy ban Xây dựng cơ bản Nhà nước ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay ban hành bộ “Đơn giá xây dựng cơ bản khu vực thống nhất Thành phố Hồ Chí Minh”.

Điều 2. Đơn giá xây dựng cơ bản khu vực thống nhất là cơ sở để lập, thẩm tra, xét duyệt giá trị dự toánv à thanh quyết toán các công trình xây dựng tại Thành phố Hồ Chí Minh. Những công trình xây dựng đặc biệt cần xây dựng đơn giá riêng phải có quyết định của Ủy ban Xây dựng cơ bản Nhà nước (đối với công trình do Trung ương quản lý) hoặc của Ủy ban nhân dân Thành phố (đối với các công trình do Thành phố quản lý”.

Điều 3. Đồng chí Chủ nhiệm Ủy ban Xây dựng cơ bản Thành phố căn cứ vào sự chỉ đạo của Ủy ban Xây dựng cơ bản Nhà nước và các quyết định của Ủy ban nhân dân Thành phố, chịu trách nhiệm hướng dẫn áp dụng, quản lý thực hiện đơn giá xây dựng cơ bản, giúp Ủy ban nhân dân Thành phố thẩm tra nghiên cứu giải quyết những biến động đơn giá xây dựng cơ bản và phối hợp cùng Ngân hàng Đầu tư và Xây dựng thành phố, các cơ quan, các ngành, nghiên cứu trình Ủy ban nhân dân thành phố điều chỉnh, bổ sung hoặc ban hành đơn giá xây dựng cơ bản mới khi cần thiết.

Điều 4. Quyết định này thay thế Quyết định số 1151/QĐ-UB ngày 31-8-1977 và có  hiệu lực kể từ ngày 01-7-1982.

Điều 5.- Các đồng chí Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Chủ nhiệm Ủy ban Xây dựng Cơ bản Thành phố, Thủ trưởng các cơ quan, các ngành và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp căn cứ Quyết định thi hành.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Văn Danh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 304/QĐ-UB

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu304/QĐ-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/11/1982
Ngày hiệu lực01/07/1982
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/10/1987
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 304/QĐ-UB

Lược đồ Quyết định 304/QĐ-UB bộ “Đơn giá xây dựng cơ bản khu vực thống nhất Thành phố Hồ Chí Minh”


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 304/QĐ-UB bộ “Đơn giá xây dựng cơ bản khu vực thống nhất Thành phố Hồ Chí Minh”
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu304/QĐ-UB
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýTrần Văn Danh
        Ngày ban hành29/11/1982
        Ngày hiệu lực01/07/1982
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/10/1987
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 304/QĐ-UB bộ “Đơn giá xây dựng cơ bản khu vực thống nhất Thành phố Hồ Chí Minh”

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 304/QĐ-UB bộ “Đơn giá xây dựng cơ bản khu vực thống nhất Thành phố Hồ Chí Minh”