Quyết định 3046/2001/QĐ-BYT

Quyết định 3046/2001/QĐ-BYT bổ sung danh mục thuốc độc và danh mục thuốc giảm độc kèm theo Quyết định 2032/1999/QĐ-BYT do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

Quyết định 3046/2001/QĐ-BYT bổ sung danh mục thuốc độc thuốc giảm độc kèm theo Quyết định 2032/1999/QĐ-BYT đã được thay thế bởi Quyết định 27/2008/QĐ-BYT huỷ bỏ Quyết định 2032/1999/QĐ-BYT Bộ trưởng Bộ Y tế, bổ sung Quy chế quản lý thuốc độc Quyết định 3046/2001/QĐ-BYT và được áp dụng kể từ ngày 01/09/2008.

Nội dung toàn văn Quyết định 3046/2001/QĐ-BYT bổ sung danh mục thuốc độc thuốc giảm độc kèm theo Quyết định 2032/1999/QĐ-BYT


BỘ Y TẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3046/2001/QĐ-BYT

Hà Nội, ngày 12 tháng 7 năm 2001

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ SỐ 3046/2001/QĐ-BYT NGÀY 12 THÁNG 7 NĂM 2001 VỀ VIỆC BỔ SUNG DANH MỤC THUỐC ĐỘC VÀ DANH MỤC THUỐC GIẢM ĐỘC BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 2032/1999/QĐ-BYT NGÀY 09/7/1999 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Căn cứ Luật Bảo vệ sức khoẻ nhân dân;
Căn cứ Điều lệ thuốc phòng bệnh, chữa bệnh ban hành kèm theo Nghị định số 23/HĐBT, ngày 24 tháng 01 năm 1991 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ);
Căn cứ Nghị định số 68/CP ngày 11/10/1993 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ Y tế.
Xét đề nghị của ông Cục trưởng Cục Quản lý Dược Việt Nam;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay bổ sung Danh mục thuốc độc và Danh mục thuốc giảm độc ban hành kèm theo Quyết định số 2032/1999/QĐ-BYT ngày 09/07/1999 của Bộ trưởng Bộ Y tế gồm:

1. Danh mục thuốc độc bổ sung gồm:

- Danh mục thuốc độc bổ sung bảng A;

- Danh mục thuốc độc bổ sung bảng B;

2. Danh mục thuốc giảm độc bổ sung.

(Các Danh mục bổ sung được đính kèm theo Quyết định này).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Các Ông (Bà) Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra, Vụ trưởng các Vụ có liên quan thuộc Bộ Y tế, Cục trưởng Cục Quản lý Dược Việt Nam, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ, Y tế ngành, Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Lê Văn Truyền

(Đã ký)

 

DANH MỤC

THUỐC ĐỘC BỔ SUNG BẢNG A
(Ban hành kèm theo Quyết định số 3046/2001/QĐ-BYT, ngày 12 tháng 7 năm 2001 của Bộ trưởng Bộ Y tế )

1. Anastrozol 6. Fosfestrol 11. Nevirapin

2. Buserelin 7. Ifosfamid 12. Ritonavir

3. Capecitabin 8. Indinavir 13. Rituximab

4. Doxifluridin 9. lrinotecan 14. Saquinavir

5. Flutamid 10. Mercaptopurin 15. Tegafur

DANH MỤC

THUỐC ĐỘC BỔ SUNG BẢNG B
(Ban hành kèm theo Quyết định số 3046/2001/QĐ-BYT, ngày 12 tháng 7 năm 2001 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

1. Acid Clodronic và muối 7. Azapentacen 13. Captodiam

2. Acid Valproic và các muối 8. Azapropazon 14. Carbimazol

3. Acid Tranexamic 9. Bambuterol 15. Celecoxib

4. Amifostin 10. Basiliximab 16.Chlorphenesin carbamat

5. Aminophyllin 11. Benzyl-thiouracil 17. Chlorphenoxamin

6. Atorvastatin 12. Brimonidin 18. Chlorpropamid

19. Ciprolibrat 41. Idrocilamid 63.Nicorandil

20.Clopidogrel 42. Imidapril 64. Olanzapin

21. Cyclofenil 43. Isoconazol 65.Omeprazol

22. Delapril 44. Isoprenalin 66. Pantoprazol

23. Dexmedetodimin 45. Isosorbid 5 mononitrat 67. Polidocanol

24. Diclofenac 46. lsosorbid Dinitrat 68. Pralidoxim

25. Difemerrin 47. Itraconazol 69. Pravastatin

26. Dihydralazin 48. Labetalol 70. Protamin

27. Drotaverin 49. Leucovorin 71. Protionamid

28. Ebastin 50. Levobunolol 72. Rabeprazol

29. Entacapon 51. Levodopa 73. Rocuronium bromid

30. Ethamsylat 52. Levonorgestrel 74. Salmeterol

31. Ethionamid 53. Loratadin 75. Sulindac

32. Famciclovir 54. Losartan 76. Telmisartan

33. Fenoterol 55. Mannidipin 77. Thymomodulin

34. Fenticonazol 56. Mefloquin 78. Ticlopidin

35. Filgrastim 57. Menotropin 79. Tinidazol

36. Gestrion 58. Mequitazin 80. Tiratricol

37. Glibenclamid 59. Methyl-thiouracil 81. Topiramat

38. Gliquidon 60. Mirtazapin 82. Trifluridin

39. Glucosamin 61. Nabumeton 83. Urofollitrophin

40. Hydrochlorothiazid 62. Nandrolon

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3046/2001/QĐ-BYT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu3046/2001/QĐ-BYT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/07/2001
Ngày hiệu lực27/07/2001
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/09/2008
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3046/2001/QĐ-BYT

Lược đồ Quyết định 3046/2001/QĐ-BYT bổ sung danh mục thuốc độc thuốc giảm độc kèm theo Quyết định 2032/1999/QĐ-BYT


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 3046/2001/QĐ-BYT bổ sung danh mục thuốc độc thuốc giảm độc kèm theo Quyết định 2032/1999/QĐ-BYT
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu3046/2001/QĐ-BYT
        Cơ quan ban hànhBộ Y tế
        Người kýLê Văn Truyền
        Ngày ban hành12/07/2001
        Ngày hiệu lực27/07/2001
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/09/2008
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 3046/2001/QĐ-BYT bổ sung danh mục thuốc độc thuốc giảm độc kèm theo Quyết định 2032/1999/QĐ-BYT

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 3046/2001/QĐ-BYT bổ sung danh mục thuốc độc thuốc giảm độc kèm theo Quyết định 2032/1999/QĐ-BYT