Quyết định 305/QĐ-TTg

Quyết định 305/QĐ-TTg năm 2014 xuất vắc xin dự trữ quốc gia hỗ trợ tỉnh Hà Tĩnh do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 305/QĐ-TTg năm 2014 xuất vắc xin dự trữ quốc gia hỗ trợ tỉnh Hà Tĩnh


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 305/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 27 tháng 02 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC XUẤT VẮC XIN DỰ TRỮ QUỐC GIA HỖ TRỢ TỈNH HÀ TĨNH

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Xét đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại công văn số 416/BNN-TY ngày 11 tháng 02 năm 2014, ý kiến của Bộ Tài chính tại công văn số 2147/BTC-TCDT ngày 19 tháng 02 năm 2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.

1. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xuất cấp (không thu tiền) 20.000 liều vắc xin tam giá thuộc hàng dự trữ quốc gia hỗ trợ tỉnh Hà Tĩnh phòng, chống dịch bệnh lở mồm long móng.

Việc xuất cấp, quản lý và sử dụng số vắc xin nêu trên thực hiện theo quy định hiện hành.

2. Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh hoàn trả dự trữ quốc gia chỉ tiêu xuất cấp 50.000 liều vắc xin LMLM type O (theo Quyết định số 2228/QĐ-TTg ngày 16 tháng 11 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Các Bộ trưởng: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thủ tướng CP, các PTTg: Vũ Văn Ninh, Hoàng Trung Hải;
- VPCP: BTCN, các PCN,
Trợ lý TTg, TGĐ cổng TTĐT,
các Vụ: KTN, V.III, TH, TKBT;
- Lưu: VT, KTTH(3).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Vũ Văn Ninh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 305/QĐ-TTg

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu305/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/02/2014
Ngày hiệu lực27/02/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 305/QĐ-TTg

Lược đồ Quyết định 305/QĐ-TTg năm 2014 xuất vắc xin dự trữ quốc gia hỗ trợ tỉnh Hà Tĩnh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 305/QĐ-TTg năm 2014 xuất vắc xin dự trữ quốc gia hỗ trợ tỉnh Hà Tĩnh
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu305/QĐ-TTg
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýVũ Văn Ninh
        Ngày ban hành27/02/2014
        Ngày hiệu lực27/02/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước, Thể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 305/QĐ-TTg năm 2014 xuất vắc xin dự trữ quốc gia hỗ trợ tỉnh Hà Tĩnh

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 305/QĐ-TTg năm 2014 xuất vắc xin dự trữ quốc gia hỗ trợ tỉnh Hà Tĩnh

            • 27/02/2014

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 27/02/2014

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực