Quyết định 3074/2004/QĐ-BYT

Quyết định 3074/2004/QĐ-BYT về việc cho phép áp dụng 12 thử nghiệm phát hiện nhanh ô nhiễm hóa học trong thực phẩm do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 3074/2004/QĐ-BYT cho phép áp dụng 12 thử nghiệm phát hiện nhanh ô nhiễm hóa học thực phẩm


BỘ Y TẾ
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 3074/2004/QĐ-BYT

Hà Nội, ngày 06 tháng 9 năm 2004

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHO PHÉP ÁP DỤNG 12 THỬ NGHIỆM PHÁT HIỆN NHANH Ô NHIỄM HÓA HỌC TRONG THỰC PHẨM 

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ 

- Căn cứ Nghị định số 49/2003/NĐ-CP ngày 15/05/2003 của Chính phủ về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;
- Căn cứ Nghị định số 86/CP ngày 8/12/1995 của Chính phủ về việc phân công trách nhiệm quản lý Nhà nước đối với chất lượng hàng hoá;
- Xét ý kiến đánh giá các thử nghiệm phát hiện nhanh vệ sinh an toàn thực phẩm của Trung tâm Y tế dự phòng các Tỉnh/Thành phố trực thuộc trung ương và đề nghị của Hội đồng đánh giá các bộ thử nghiệm phát hiện nhanh vệ sinh an toàn thực phẩm của Thái Lan sản xuất họp ngày 04/8/2004;
- Theo đề nghị của Ông, Bà: Vụ trưởng Vụ Khoa học và Đào tạo, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Cục trưởng Cục An toàn vệ sinh thực phẩm - Bộ Y tế, 

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Cho phép áp dụng 12 thử nghiệm phát hiện nhanh ô nhiễm hóa học trong thực phẩm sản xuất tại Thái Lan (Danh mục ban hành kèm theo Quyết định này)

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng công báo.

Điều 3. Bãi bỏ Quyết định số 1928/2003/QĐ-BYT ngày 06/6/2003 và Quyết định số 4527/2003/QĐ-BYT ngày 27/8/2003 của Bộ trưởng Bộ Y tế.

Điều 4. Các Ông, Bà: Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Khoa học và Đào tạo, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Cục trưởng Cục An toàn vệ sinh thực phẩm, Giám đốc Sở Y tế các tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương và Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế, Thủ trưởng Y tế các ngành chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

-

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ
THỨ TRƯỞNG
Trần Chí Liêm

 

DANH MỤC

CÁC THỬ NGHIỆM PHÁT HIỆN NHANH Ô NHIỄM HOÁ HỌC TRONG THỰC PHẨM SẢN XUẤT TẠI THÁI LAN ĐƯỢC PHÉP ÁP DỤNG TẠI VIỆT NAM

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 3074/2004/QĐ-BYT; ngày 06 / 9 /2004)

TT

DANH MỤC

NƯỚC SẢN XUẤT

1

Xác định SULFIT trong thực phẩm

Thái Lan

Theo chuyển giao kỹ thuật của JICA - Nhật Bản

2

Xác định HYPOCLORIT trong thực phẩm

Thái Lan

Theo chuyển giao kỹ thuật của JICA - Nhật Bản

3

Xác định chỉ số AXIT trong dầu, mỡ TP

Thái Lan

Theo chuyển giao kỹ thuật của JICA - Nhật Bản

4

Xác định độ ôi khét của dầu mỡ thực phẩm

Thái Lan

Theo chuyển giao kỹ thuật của JICA - Nhật Bản

5

Xác định AXIT vô cơ trong dấm

Thái Lan

Theo chuyển giao kỹ thuật của JICA - Nhật Bản

6

Xác định FORMALIN trong thực phẩm

Thái Lan

Theo chuyển giao kỹ thuật của JICA - Nhật Bản

7

Xác định chất AXIT SALICYLIC trong thực phẩm

Thái Lan

Theo chuyển giao kỹ thuật của JICA - Nhật Bản

8

Xác định HYDRO SULFITE NATRI trong thực phẩm

Thái Lan

Theo chuyển giao kỹ thuật của JICA - Nhật Bản

9

Xác định AXIT ACETIC trong dấm

Thái Lan

Theo chuyển giao kỹ thuật của JICA - Nhật Bản

10

Xác định phẩm màu trong thực phẩm

Thái Lan

Theo chuyển giao kỹ thuật của JICA - Nhật Bản

11

Xác định hàn the (BORAX) trong thực phẩm

Thái Lan

Theo chuyển giao kỹ thuật của JICA - Nhật Bản

12

Xác định tồn dư thuốc bảo vệ thực vật nhóm cacbamat và nhóm photphat trong thực phẩm

Thái Lan

Theo chuyển giao kỹ thuật của JICA - Nhật Bả

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3074/2004/QĐ-BYT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu3074/2004/QĐ-BYT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/09/2004
Ngày hiệu lực...
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật19 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3074/2004/QĐ-BYT

Lược đồ Quyết định 3074/2004/QĐ-BYT cho phép áp dụng 12 thử nghiệm phát hiện nhanh ô nhiễm hóa học thực phẩm


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 3074/2004/QĐ-BYT cho phép áp dụng 12 thử nghiệm phát hiện nhanh ô nhiễm hóa học thực phẩm
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu3074/2004/QĐ-BYT
       Cơ quan ban hànhBộ Y tế
       Người kýTrần Chí Liêm
       Ngày ban hành06/09/2004
       Ngày hiệu lực...
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcThể thao - Y tế
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật19 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 3074/2004/QĐ-BYT cho phép áp dụng 12 thử nghiệm phát hiện nhanh ô nhiễm hóa học thực phẩm

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 3074/2004/QĐ-BYT cho phép áp dụng 12 thử nghiệm phát hiện nhanh ô nhiễm hóa học thực phẩm

           • 06/09/2004

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực