Quyết định 4527/2003/QĐ-BYT

Quyết định 4527/2003/QĐ-BYT về việc cho phép áp dụng 07 thử nghiệm phát hiện nhanh ô nhiễm hoá học và vi sinh vật trong thực phẩm sản xuất tại Thái Lan do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

Quyết định 4527/2003/QĐ-BYT áp dụng 07 thử nghiệm phát hiện nhanh ô nhiễm hoá học vi sinh vật trong thực phẩm sản xuất tại Thái Lan đã được thay thế bởi Quyết định 3072/2004/QĐ-BYT cho phép áp dụng 12 thử nghiệm phát hiện nhanh ô nhiễm hóa học thực phẩm và được áp dụng kể từ ngày 06/09/2008.

Nội dung toàn văn Quyết định 4527/2003/QĐ-BYT áp dụng 07 thử nghiệm phát hiện nhanh ô nhiễm hoá học vi sinh vật trong thực phẩm sản xuất tại Thái Lan


BỘ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 4527/2003/QĐ-BYT

Hà Nội, ngày 27 tháng 08 năm 2003

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHO PHÉP ÁP DỤNG 07 THỬ NGHIỆM PHÁT HIỆN NHANH Ô NHIỄM HOÁ HỌC VÀ VI SINH VẬT TRONG THỰC PHẨM CỦA THÁI LAN

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Căn cứ Nghị định số 49/2003/NĐ-CP ngày 15/5/2003 của Chỉnh phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;
Căn cứ Nghị định số 86/CP ngày 08/12/1995 của Chính phủ về việc phân công trách nhiệm quản lý nhà nước đối với chất lượng hàng hoá;
Căn cứ Quyết định số 14/1999/QĐ-TTg ngày 04/02/1999 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Cục Quản lý chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học - Đào tạo, Vụ trưởng Vụ Pháp chế Bộ Y tế và Cục trưởng Cục An toàn vệ sinh thực phẩm.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Cho phép áp dụng 07 thử nghiệm phát hiện nhanh ô nhiễm hoá học và vi sinh vật trong thực phẩm sản xuất tại Thái Lan (Danh mục kèm theo) trong việc kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm tại Việt Nam. Thời gian thử nghiệm 01 năm (một năm) và sau đó đánh giá lại.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 3. Các Ông, bà: Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra, Vụ trưởng của các Vụ Khoa học và Đào tạo, Vụ Pháp chế - Bộ Y tế; Cục trưởng Cục An toàn vệ sinh thực phẩm, Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Y tế chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ
THỨ TRƯỞNG
Trần Chí Liêm

 

DANH MỤC

BỘ THỬ NGHIỆM PHÁT HIỆN NHANH Ô NHIỄM HOÁ HỌC VÀ VI SINH VẬT TRONG THỰC PHẨM SẢN XUẤT TẠI THÁI LAN.

(Ban hành kèm theo Quyết định số 4527/2003/QĐ-BYT của Bộ trưởng Bộ Y tế, ngày 27tháng 8 năm 2003)

TT

Danh mục

Nước sản xuất

1

Xác định axit axetic trong dấm

Thái Lan

Theo chuyển giao kỹ thuật của tổ chức JICA - Nhật Bản

2

Xác định chỉ số axit trong dầu, mỡ thực phẩm

Thái Lan

Theo chuyển giao kỹ thuật của tổ chức JICA - Nhật Bản

3

Xác định hypoclort trong thực phẩm

Thái Lan

Theo chuyển giao kỹ thuật của tổ chức JICA - Nhật Bản

4

Xác định tồn dư thuốc bảo vệ thực vật (nhóm carbamat và photphat) trong thực phẩm.

Thái Lan

Theo chuyển giao kỹ thuật của tổ chức JICA - Nhật Bản

5

Xác định độ ôi khét của dầu, mỡ thực phẩm

Thái Lan

Theo chuyển giao kỹ thuật của tổ chức JICA - Nhật Bản

6

Xác định Sunfit trong thực phẩm

Thái Lan

Theo chuyển giao kỹ thuật của tổ chức JICA - Nhật Bản

7

Xác định tổng số coliform trong thực phẩm

Thái Lan

Theo chuyển giao kỹ thuật của tổ chức JICA - Nhật Bản

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 4527/2003/QĐ-BYT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu4527/2003/QĐ-BYT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/08/2003
Ngày hiệu lực...
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 06/09/2008
Cập nhật21 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 4527/2003/QĐ-BYT

Lược đồ Quyết định 4527/2003/QĐ-BYT áp dụng 07 thử nghiệm phát hiện nhanh ô nhiễm hoá học vi sinh vật trong thực phẩm sản xuất tại Thái Lan


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 4527/2003/QĐ-BYT áp dụng 07 thử nghiệm phát hiện nhanh ô nhiễm hoá học vi sinh vật trong thực phẩm sản xuất tại Thái Lan
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu4527/2003/QĐ-BYT
        Cơ quan ban hànhBộ Y tế
        Người kýTrần Chí Liêm
        Ngày ban hành27/08/2003
        Ngày hiệu lực...
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại, Thể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 06/09/2008
        Cập nhật21 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 4527/2003/QĐ-BYT áp dụng 07 thử nghiệm phát hiện nhanh ô nhiễm hoá học vi sinh vật trong thực phẩm sản xuất tại Thái Lan

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 4527/2003/QĐ-BYT áp dụng 07 thử nghiệm phát hiện nhanh ô nhiễm hoá học vi sinh vật trong thực phẩm sản xuất tại Thái Lan