Quyết định 31/2002/QĐ-BGD&ĐT

Quyết định 31/2002/QĐ-BGD&ĐT về mẫu chữ viết trong trường tiểu học do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 31/2002/QĐ-BGD&ĐT mẫu chữ viết trường tiểu học


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------

Số: 31/2002/QĐ-BGD&ĐT

Hà Nội, ngày 14 tháng 6 năm 2002

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH MẪU CHỮ VIẾT TRONG TRƯỜNG TIỂU HỌC

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Nghị định số 15/CP ngày 02/3/1993 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm quản lý Nhà nước của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Căn cứ Nghị định số 29/CP ngày 30/3/1994 của Chính phủ qui định nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ công vãn số 547 CV/VH-GD-TTN ngày 2/4/2002 của Ủy ban Vãn hoá, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đòng của Quốc hội;
Căn cứ công văn số 2239/VPCP-KG ngày 29/4/2002 của Văn phòng Chính phủ;
Theo đề nghị của ông Vụ trưởng Vụ Tiểu học;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết định này "Mẫu chữ viết trong trường tiểu học".

Điều 2: Mẫu chữ viết trong trường tiểu học được áp dụng từ năm học 2002 - 2003. Các quy định trước đây trái với Quyết định này bị bãi bỏ. ông Vụ Trưởng Vụ Tiểu học có trách nhiệm hướng dẫn thực hiện mẫu chữ viết trong trường tiểu học theo tiến độ đổi mới chương trình và sách giáo khoa phổ thông.

Điều 3: Các ông (bà) Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tiểu học, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc cơ quan Bộ Giáo dục và Đào tạo; Giám đốc các Sở Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

KT/ BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
THỨ TRƯỞNG
Đặng Huỳnh Mai

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 31/2002/QĐ-BGD&ĐT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu31/2002/QĐ-BGD&ĐT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/06/2002
Ngày hiệu lực14/06/2002
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiáo dục
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 31/2002/QĐ-BGD&ĐT

Lược đồ Quyết định 31/2002/QĐ-BGD&ĐT mẫu chữ viết trường tiểu học


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 31/2002/QĐ-BGD&ĐT mẫu chữ viết trường tiểu học
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu31/2002/QĐ-BGD&ĐT
        Cơ quan ban hànhBộ Giáo dục và Đào tạo
        Người kýĐặng Huỳnh Mai
        Ngày ban hành14/06/2002
        Ngày hiệu lực14/06/2002
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiáo dục
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật13 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 31/2002/QĐ-BGD&ĐT mẫu chữ viết trường tiểu học

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 31/2002/QĐ-BGD&ĐT mẫu chữ viết trường tiểu học

            • 14/06/2002

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 14/06/2002

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực