Quyết định 31/2006/QĐ-UBND

Quyết định 31/2006/QĐ-UBND điều chỉnh về bồi thường, hỗ trợ nhà ở, công trình kiến trúc, cây trái hoa màu trên đất khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành

Quyết định 31/2006/QĐ-UBND điều chỉnh bồi thường hỗ trợ nhà ở công trình đã được thay thế bởi Quyết định 22/2008/QĐ-UBND đơn giá bồi thường, hỗ trợ nhà ở, công trình và được áp dụng kể từ ngày 04/07/2008.

Nội dung toàn văn Quyết định 31/2006/QĐ-UBND điều chỉnh bồi thường hỗ trợ nhà ở công trình


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH DƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 31/2006/QĐ-UBND

Thủ Dầu Một, ngày 26 tháng 01 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH MỘT SỐ NỘI DUNG VỀ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ NHÀ Ở, CÔNG TRÌNH KIẾN TRÚC, CÂY TRÁI HOA MÀU TRÊN ĐẤT KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH DƯƠNG

ỦY BAN NHÂN DÂN

- Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;
- Căn cứ Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về bồi thường hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất;
- Căn cứ Quyết định số 258/2005/QĐ-UBND ngày 29/11/2005 của UBND tỉnh về việc ban hành qui định về đơn giá bồi thường, hỗ trợ nhà ở, công trình kiến trúc, cây trái và hoa màu trên đất khi nhà nước thu hồi đất theo Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 29/11/2004 của Chính phủ.
Xét đề nghị của sở Tài chính tại công văn số 95/STC-GCS ngày 13/1/2005.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1 : Điều chỉnh một số nội dung về bồi thường hỗ trợ nhà ở, công trình kiến trúc, cây trái và hoa màu tại Quyết định số 258/2005/QĐ-UBND ngày 29/11/2005 của UBND tỉnh như sau :

Tại phần A - mục II và mục III bãi bỏ các qui định sau :

“ Giá trị còn lại của các nhà ở nêu trên được tính từ 70% trở lên ( Riêng nhà cấp IV trở xuống được tính 100% )

- Giá trị còn lại của nhà xưởng đang còn sử dụng được tính từ 60% trở lên ”.

- Nội dung điều chỉnh trên đây được áp dụng từ ngày 10/12/2005.

Điều 2 : Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các sở : Tài chính, Xây dựng, Nông nghiệp- phát triển nông thôn, Giao thông Vận tải, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã Thủ Dầu Một, Thủ trưởng các sở ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận :
-VPCP, Bộ TP
- TTTU, TT.HĐND
- CT, PCT
- Như điều II
- Sở CN, KHĐT, TTr tỉnh, Bưu Điện
 BQL các KCN, BQL KCN VSIP,
 BQL khu liên hợp CN-DVĐT Bình Dương,
 BQL DATL Phước Hoà Bình Dương, Kho bạc NN,
 sở VHTT
- Công ty Becamex, Cty LD VSIP,
 Cty Cấp thoát nước, Công ty XDTVĐT
- LĐVP, Ng, Lg, TH
- Lưu

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Thị Kim Vân

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 31/2006/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu31/2006/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/01/2006
Ngày hiệu lực05/02/2006
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 04/07/2008
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 31/2006/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 31/2006/QĐ-UBND điều chỉnh bồi thường hỗ trợ nhà ở công trình


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 31/2006/QĐ-UBND điều chỉnh bồi thường hỗ trợ nhà ở công trình
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu31/2006/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Dương
       Người kýTrần Thị Kim Vân
       Ngày ban hành26/01/2006
       Ngày hiệu lực05/02/2006
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Bất động sản
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 04/07/2008
       Cập nhật4 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 31/2006/QĐ-UBND điều chỉnh bồi thường hỗ trợ nhà ở công trình

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 31/2006/QĐ-UBND điều chỉnh bồi thường hỗ trợ nhà ở công trình