Quyết định 31/2007/QĐ-BYT

Quyết định 31/2007/QĐ-BYT về việc giao bổ sung chức năng, nhiệm vụ cho Cục Y tế dự phòng Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

Quyết định 31/2007/QĐ-BYT giao bổ sung chức năng nhiệm vụ Cục Y tế dự phòng Việt Nam đã được thay thế bởi Quyết định 1387/QĐ-BYT năm 2013 danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực và được áp dụng kể từ ngày 24/04/2013.

Nội dung toàn văn Quyết định 31/2007/QĐ-BYT giao bổ sung chức năng nhiệm vụ Cục Y tế dự phòng Việt Nam


BỘ Y TẾ
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 31/2007/QĐ-BYT

Hà Nội, ngày 21 tháng 6 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC GIAO BỔ SUNG CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CHO CỤC Y TẾ DỰ PHÒNG VIỆT NAM

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Căn cứ Luật dược số 34/2005/QH11 ngày 14 tháng 6 năm 2005;
Căn cứ Nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 05/11/2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ;
Căn cứ Nghị định số 49/2003/NĐ-CP ngày 15/5/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;
Căn cứ Nghị định số 2964/2004/QĐ-BYT ngày 27/8/2004 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định chức năng, nhiêm vụ, quyền hạn, của các Vụ, Cục, Văn phòng, Thanh tra Bộ Y tế;
Căn cứ Quyết định số 20/2005/QĐ-BYT ngày 26/7/2005 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Cục Y tế dự phòng Việt Nam;
Căn cứ Quyết định số 24/2007/QĐ-BYT ngày 05/4/2007 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc sửa đổi, bổ sung chức năng, nhiệm vụ của Cục Quản lý Dược Việt Nam và Cục Y tế dự phòng Việt Nam trong quản lý Nhà nước về vắc xin và sinh phẩm y tế;
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý Dược Việt Nam, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng Việt Nam và Vụ trưởng Vụ Y tế Tổ chức cán bộ - Bộ Y tế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao Cục Y tế dự phòng Việt Nam giúp Bộ trưởng Bộ Y tế thực hiện chức năng chỉ đạo, hướng dẫn việc sử dụng vắc xin và sinh phẩm y tế an toàn, hợp lý, hiệu quả với các nhiệm vụ sau:

1. Xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn sử dụng vắc xin và sinh phẩm y tế an toàn hợp lý, hiệu quả tại các cơ sở y tế.

2. Xây dựng điều kiện, tiêu chuẩn của các cơ sở y tế được phép sử dụng vắc xin và sinh phẩm y tế.

3. Xây dựng danh mục và dự kiến nhu cầu sử dụng vắc xin và sinh phẩm y tế dùng trong Chương trình Tiêm chủng mở rộng và tại các cơ sở y tế.

4. Chỉ đạo, quản lý, kiểm tra việc thực hiện các quy định về sử dụng vắc xin và sinh phẩm y tế an toàn, hợp lý, hiệu quả tại các cơ sở y tế.

5. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc điều tra xử lý các tai biến trong quá trình sử dụng vắc xin và sinh phẩm y tế.

Điều 2. Cục Y tế dự phòng Việt Nam có trách nhiệm sắp xếp cơ cấu tổ chức để triển khai thực hiện chức năng, nhiệm vụ hướng dẫn việc sử dụng vắc xin và sinh phẩm y tế an toàn, hợp lý, hiệu quả tại các cơ sở y tế.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 4. Các ông, bà: Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng Việt Nam, Cục trưởng Cục Quản lý Dược Việt Nam - Bộ  Y tế, lãnh đạo các Vụ, Cục và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

BỘ TRƯỞNG
Trần Thị Trung Chiến

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 31/2007/QĐ-BYT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu31/2007/QĐ-BYT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/06/2007
Ngày hiệu lực31/07/2007
Ngày công báo16/07/2007
Số công báoTừ số 470 đến số 471
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 24/04/2013
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 31/2007/QĐ-BYT

Lược đồ Quyết định 31/2007/QĐ-BYT giao bổ sung chức năng nhiệm vụ Cục Y tế dự phòng Việt Nam


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 31/2007/QĐ-BYT giao bổ sung chức năng nhiệm vụ Cục Y tế dự phòng Việt Nam
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu31/2007/QĐ-BYT
        Cơ quan ban hànhBộ Y tế
        Người kýTrần Thị Trung Chiến
        Ngày ban hành21/06/2007
        Ngày hiệu lực31/07/2007
        Ngày công báo16/07/2007
        Số công báoTừ số 470 đến số 471
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 24/04/2013
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 31/2007/QĐ-BYT giao bổ sung chức năng nhiệm vụ Cục Y tế dự phòng Việt Nam

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 31/2007/QĐ-BYT giao bổ sung chức năng nhiệm vụ Cục Y tế dự phòng Việt Nam