Quyết định 31/2008/QĐ-UBND

Quyết định 31/2008/QĐ-UBND quy định mức thu, quản lý sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản, phí thẩm định kết quả đấu thầu, lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, cung cấp thông tin về đăng ký kinh doanh do Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên ban hành

Quyết định 31/2008/QĐ-UBND mức thu, quản lý sử dụng phí bảo vệ môi trường đã được thay thế bởi Quyết định 24/2019/QĐ-UBND phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản tỉnh Hưng Yên và được áp dụng kể từ ngày 12/07/2019.

Nội dung toàn văn Quyết định 31/2008/QĐ-UBND mức thu, quản lý sử dụng phí bảo vệ môi trường


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH HƯNG YÊN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 31/2008/QĐ-UBND

Hưng Yên, ngày 28 tháng 12 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MỨC THU, QUẢN LÝ SỬ DỤNG PHÍ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI KHAI THÁC KHOÁNG SẢN, PHÍ THẨM ĐỊNH KẾT QUẢ ĐẤU THẦU, LỆ PHÍ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ KINH DOANH, CUNG CẤP THÔNG TIN VỀ ĐĂNG KÝ KINH DOANH

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Pháp lệnh Phí và lệ phí số 38/2001/PL-UBTVQH10 ngày 28/8/2001 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Phí, lệ phí; số 24/2006/NĐ-CP ngày 31/10/2006 về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP; số 63/2008/NĐ-CP ngày 13/5/2008 về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản; số 58/2008/NĐ-CP ngày 05/5/2008 về việc hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng;

Căn cứ các Thông tư của Bộ Tài chính số 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002 hướng dẫn thực hiện các quy định của Pháp lệnh Phí, lệ phí; số 45/2006/TT-BTC ngày 25/5/2006 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 63/2002/TT-BTC; số 67/2008/TT-BTC ngày 16/10/2008 về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 63/2008/NĐ-CP; số 97/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 về việc hướng dẫn về phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Nghị quyết số 246/2008/NQ-HĐND ngày 15/12/2008 của HĐND tỉnh về quy định mức thu một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 351/TT-STC ngày 31/10/2008,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định mức thu, quản lý sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản, phí thẩm định kết quả đấu thầu, lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, cung cấp thông tin về đăng ký kinh doanh như sau:

1. Mức thu:

- Phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản: các loại cát (không phải là cát thuỷ tinh, cát vàng) 2.000đ/m3; đất sét làm gạch, ngói: 1.500đ/m3; đất khác (không phải là đất làm cao lanh, thạch cao) 500đ/m3; than đá 6.000đ/tấn; than bùn 2.000đ/tấn; các loại than khác 4.000đ/tấn; nước khoáng thiên nhiên 2.000đ/m3.

- Lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, cung cấp thông tin về đăng ký kinh doanh:

+ Thu 30.000đ/lần cấp đối với hỗ trợ kinh doanh cá thể.

+ Thu 100.000đ/lần cấp đối với các loại hình sau đây do UBND huyện, thị xã cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: hợp tác xã; cơ sở giáo dục đào tạo tư thục, dân lập, bán công; cơ sở y tế tư nhân, dân lập; cơ sở văn hoá thông tin; doanh nghiệp tư nhân; công ty hợp doanh.

+ Thu 200.000đ/lần cấp đối với các loại hình sau đây do UBND tỉnh cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: hợp tác xã; liên hiệp hợp tác xã; cơ sở giáo dục đào tạo tư thục, dân lập, bán công; cơ sở y tế tư nhân, dân lập; cơ sở văn hoá thông tin; Công ty cổ phần, Công ty TNHH; doanh nghiệp Nhà nước.

+ Thu 20.000đ/lần cấp chứng nhận đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh; chứng nhận đăng ký hoạt động cho chi nhánh hoặc cho văn phòng đại diện của doanh nghiệp.

+ Thu 2.000đ/bản đối với cấp bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận thay đổi đăng ký kinh doanh hoặc bản trích lục nội dung đăng ký kinh doanh.

+ Thu 10.000đ/lần cấp về cung cấp thông tin về đăng ký kinh doanh.

- Phí thẩm định kết quả đấu thầu: thu 0,01% giá trị gói thầu nhưng không ít hơn 500.000đ (năm trăm nghìn đồng) và không quá 30.000.000đ (ba mươi triệu đồng) một gói thầu.

2. Quản lý sử dụng:

- Phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản: nộp 100% vào ngân sách Nhà nước.

- Phí thẩm định kết quả đấu thầu, lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, cung cấp thông tin về đăng ký kinh doanh: nộp 20% vào ngân sách Nhà nước; để lại 80% cho cơ quan trực tiếp thu để mua sắm trang thiết bị phục vụ công tác, chi làm ngoài giờ cho cán bộ nhân viên trực tiếp thu.

Điều 2.

- Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký.

- Sở Tài chính căn cứ quy định hiện hành của Nhà nước và Điều 1 quyết định này hướng dẫn các đơn vị thực hiện.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở, ngành: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Công thương, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công an, Kho bạc Nhà nước tỉnh; Cục trưởng Cục Thuế tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã và thủ trưởng các đơn vị có liên quan căn cứ quyết định thi hành./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
 KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC
Nguyễn Bật Khách

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 31/2008/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu31/2008/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/12/2008
Ngày hiệu lực07/01/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 12/07/2019
Cập nhật3 tháng trước
(12/07/2019)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 31/2008/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 31/2008/QĐ-UBND mức thu, quản lý sử dụng phí bảo vệ môi trường


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 31/2008/QĐ-UBND mức thu, quản lý sử dụng phí bảo vệ môi trường
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu31/2008/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hưng Yên
        Người kýNguyễn Bật Khách
        Ngày ban hành28/12/2008
        Ngày hiệu lực07/01/2009
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 12/07/2019
        Cập nhật3 tháng trước
        (12/07/2019)

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 31/2008/QĐ-UBND mức thu, quản lý sử dụng phí bảo vệ môi trường

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 31/2008/QĐ-UBND mức thu, quản lý sử dụng phí bảo vệ môi trường