Quyết định 31/2009/QĐ-UBND

Quyết định 31/2009/QĐ-UBND về mức thu, nộp, chế độ quản lý sử dụng phí vào cổng tham quan tại Khu du lịch hồ Than Thở - Đà Lạt - Lâm Đồng do Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng ban hành

Quyết định 31/2009/QĐ-UBND mức thu, nộp, chế độ quản lý sử dụng phí tham quan đã được thay thế bởi Quyết định 15/2011/QĐ-UBND mức thu, nộp, chế độ quản lý sử dụng phí và được áp dụng kể từ ngày 17/04/2011.

Nội dung toàn văn Quyết định 31/2009/QĐ-UBND mức thu, nộp, chế độ quản lý sử dụng phí tham quan


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

--------------

Số: 31/2009/QĐ-UBND

Đà Lạt, ngày 09 tháng 6 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ MỨC THU, NỘP, CHẾ ĐỘ QUẢN LÝ SỬ DỤNG PHÍ VÀO CỔNG THAM QUAN TẠI KHU DU LỊCH HỒ THAN THỞ THÀNH PHỐ ĐÀ LẠT – TỈNH LÂM ĐỒNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Pháp lệnh phí và lệ phí số 38/2001/PL-UBTVQH10 ngày 28/8/2001 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội; Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí-lệ phí; Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06/3/2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 57/2002/NĐ-CP; Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002 hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật về phí và lệ phí; Thông tư số 45/2006/TT-BTC ngày 25/5/2006 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002 hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật về phí và lệ phí và Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 của Bộ Tài chính Hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
Căn cứ Nghị quyết số 67/2006/NQ-HĐND ngày 08/12/2006 về việc quy định danh mục, khung mức thu, tỷ lệ điều tiết các loại phí, lệ phí và 02 quỹ thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng;
Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 896/TTr-STC-GCS ngày 15/5/2009,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định mức thu, nộp, chế độ quản lý sử dụng phí vào cổng tham quan tại Khu du lịch hồ Than Thở - Đà Lạt - Lâm Đồng như sau:

1.Mức thu phí vào cổng:

- Người lớn: 5.000 đồng/vé/lượt người;

- Trẻ em (cao dưới 1,2 mét): 3.000 đồng/vé/lượt.

Các mức thu trên đã bao gồm thuế GTGT phải nộp, không phân biệt khách sử dụng là người trong nước hay người nước ngoài. Ngoài mức thu phí vào cổng tham quan trên đây đơn vị không được thu thêm tiền của du khách khi họ quay phim, chụp ảnh trong điểm tham quan dưới bất kỳ hình thức nào.

2. Quản lý và sử dụng tiền phí thu được: Công ty TNHH Thuỳ Dương có trách nhiệm liên hệ với Sở Tài chính, Cục Thuế Lâm Đồng để được hướng dẫn về việc in ấn, phát hành vé vào cổng và thực hiện thu nộp, quản lý, sử dụng, thanh quyết toán số tiền thu được theo đúng quy định.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 299/QĐ-UBND ngày 18/01/2007 của UBND tỉnh Lâm Đồng về mức thu, nộp, chế độ quản lý sử dụng phí vào cổng tham quan và phí trông giữ xe tại Khu du lịch hồ Than Thở - Đà Lạt - Lâm Đồng.

Điều 3. Giao Sở Tài chính, Cục Thuế hướng dẫn đơn vị về biên lai, ấn chỉ; chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng và thanh quyết toán theo quy định.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở Tài chính, Văn hoá Thể thao Du lịch, Cục trưởng Cục Thuế; Chủ tịch UBND thành phố Đà Lạt; Giám đốc Công ty TNHH Thuỳ Dương; Thủ trưởng các tổ chức, đơn vị và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định./-

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Quang Thái

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 31/2009/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu31/2009/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/06/2009
Ngày hiệu lực19/06/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 19/01/2012
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 31/2009/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 31/2009/QĐ-UBND mức thu, nộp, chế độ quản lý sử dụng phí tham quan


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 31/2009/QĐ-UBND mức thu, nộp, chế độ quản lý sử dụng phí tham quan
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu31/2009/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Lâm Đồng
       Người kýTrần Quang Thái
       Ngày ban hành09/06/2009
       Ngày hiệu lực19/06/2009
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 19/01/2012
       Cập nhật3 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 31/2009/QĐ-UBND mức thu, nộp, chế độ quản lý sử dụng phí tham quan

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 31/2009/QĐ-UBND mức thu, nộp, chế độ quản lý sử dụng phí tham quan