Quyết định 31/2012/QĐ-UBND

Quyết định 31/2012/QĐ-UBND bố trí 02 Chỉ huy phó Ban Chỉ huy quân sự cấp xã và chế độ hỗ trợ, phụ cấp đặc thù đối với Chỉ huy trưởng, Chỉ huy phó Ban chỉ huy quân sự cấp xã trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Nội dung toàn văn Quyết định 31/2012/QĐ-UBND bố trí 02 Chỉ huy phó Ban Chỉ huy quân sự cấp xã


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH DƯƠNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 31/2012/QĐ-UBND

Thủ Dầu Một, ngày 01 tháng 8 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BỐ TRÍ 02 CHỈ HUY PHÓ BAN CHỈ HUY QUÂN SỰ CẤP XÃ VÀ CHẾ ĐỘ HỖ TRỢ, PHỤ CẤP ĐẶC THÙ ĐỐI VỚI CHỈ HUY TRƯỞNG, CHỈ HUY PHÓ BAN CHỈ HUY QUÂN SỰ CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH DƯƠNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Dân quân tự vệ ngày 23 tháng 11 năm 2009;

Căn cứ Nghị định số 58/2010/NĐ-CP ngày 01 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Dân quân tự vệ;

Căn cứ Nghị quyết số 09/2012/NQ-HĐND8 ngày 18 tháng 7 năm 2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương, khóa VIII kỳ họp thứ 4 về việc bố trí 02 Chỉ huy phó Ban chỉ huy quân sự cấp xã và chế độ hỗ trợ đặc thù đối với Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã trên địa bàn tỉnh BÌnh Dương;

Theo đề nghị của Liên ngành Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Sở Tài chính và Sở Nội vụ tại Tờ trình số 500/TTr-LN-QS-TC ngày 25/5/2012,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định việc bố trí 02 Chỉ huy phó Ban Chỉ huy quân sự cấp xã và chế độ hỗ trợ, phụ cấp đặc thù đối với Chỉ huy trưởng, Chỉ huy phó Ban Chỉ huy quân sự cấp xã trên địa bàn tỉnh Bình Dương, cụ thể như sau:

1. Mỗi xã, phường, thị trấn bố trí 02 Chỉ huy phó Ban Chỉ huy quân sự (trong đó 01 biên chế Chỉ huy phó Ban Chỉ huy quân sự không tính vào số lượng những người hoạt động không chuyên trách cấp xã).

2. Chế độ hỗ trợ, phụ cấp đặc thù

- Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự cấp xã được hưởng chế độ hỗ trợ đặc thù bằng 50% mức lương và phụ cấp hiện hưởng.

- Chỉ huy phó Ban Chỉ huy quân sự cấp xã được hưởng chế độ phụ cấp đặc thù bằng 50% mức phụ cấp hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ, thêm niên (nếu có)

3. Chế độ Bảo hiểm xã hội và Bảo hiểm y tế:

Chỉ huy phó Ban chỉ huy quân sự cấp xã ngoài định biên được thực hiện bảo hiểm xã hội tự nguyện và bảo hiểm y tế tự nguyện theo khoản 3, Điều 12 Quy định về số lượng, chức danh, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, những người hoạt động không chuyên trách cấp xã và cán bộ ấp, khu phố và kinh phí hoạt động ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh Bình Dương ban hành kèm theo Quyết định số 73/2011/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương.

Điều 2. Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy quân sự tỉnh chủ trì, phối hợp với Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh hướng dẫn tổ chức triển khai thực hiện Quyết định này.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Bảo hiểm Xã hội tỉnh, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Thủ Dầu Một chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày ký./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCH
Lê Thanh Cung

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 31/2012/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu31/2012/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành01/08/2012
Ngày hiệu lực11/08/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 31/2012/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 31/2012/QĐ-UBND bố trí 02 Chỉ huy phó Ban Chỉ huy quân sự cấp xã


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 31/2012/QĐ-UBND bố trí 02 Chỉ huy phó Ban Chỉ huy quân sự cấp xã
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu31/2012/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Dương
        Người kýLê Thanh Cung
        Ngày ban hành01/08/2012
        Ngày hiệu lực11/08/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật12 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 31/2012/QĐ-UBND bố trí 02 Chỉ huy phó Ban Chỉ huy quân sự cấp xã

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 31/2012/QĐ-UBND bố trí 02 Chỉ huy phó Ban Chỉ huy quân sự cấp xã

           • 01/08/2012

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 11/08/2012

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực