Quyết định 31/2012/QĐ-UBND

Quyết định 31/2012/QĐ-UBND về quản lý chất thải rắn sinh hoạt khu vực nông thôn tỉnh Bắc Ninh

Quyết định 31/2012/QĐ-UBND quản lý chất thải rắn sinh hoạt khu vực nông thôn Bắc Ninh đã được thay thế bởi Quyết định 105/2014/QĐ-UBND Quy định quản lý chất thải rắn Bắc Ninh và được áp dụng kể từ ngày 10/04/2014.

Nội dung toàn văn Quyết định 31/2012/QĐ-UBND quản lý chất thải rắn sinh hoạt khu vực nông thôn Bắc Ninh


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC NINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do – Hạnh phúc
---------------

Số: 31/2012/QĐ-UBND

Bắc Ninh, ngày 01 tháng 06 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT KHU VỰC NÔNG THÔN TỈNH BẮC NINH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH

- Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

- Căn cứ Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09/8/2006 của Chính phủ về việc Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường năm 2005;

- Căn cứ Nghị định số 59/2007/NĐ-CP ngày 9/4/2007 của Chính phủ quy định về quản lý chất thải rắn;

- Căn cứ Nghị quyết số 156/2010/ND-HDND16 ngày 6/5/2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh và Quyết định số 50/2010/QĐ-UBND ngày 20/5/2010 của UBND tỉnh Bắc Ninh quy định chế độ hỗ trợ xây dựng điểm tập kết, vận chuyển rác thải khu vực nông thôn;

- Căn cứ Quyết định số 133/2011/QĐ-UBND ngày 24/10/2011 của UBND tỉnh Bắc Ninh về việc ban hành đơn giá vận chuyển và quy trình thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt nông thôn;

- Xét đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 11/TT-TNMT ngày 15 tháng 3 năm 2012,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định quản lý chất thải rắn sinh hoạt khu vực nông thôn tỉnh Bắc Ninh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày ký.

Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh; các Sở, Ban, Ngành thuộc UBND tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. UBND TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Tử Quỳnh

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 31/2012/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu31/2012/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành01/06/2012
Ngày hiệu lực11/06/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 10/04/2014
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 31/2012/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 31/2012/QĐ-UBND quản lý chất thải rắn sinh hoạt khu vực nông thôn Bắc Ninh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 31/2012/QĐ-UBND quản lý chất thải rắn sinh hoạt khu vực nông thôn Bắc Ninh
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu31/2012/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bắc Ninh
        Người kýNguyễn Tử Quỳnh
        Ngày ban hành01/06/2012
        Ngày hiệu lực11/06/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 10/04/2014
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 31/2012/QĐ-UBND quản lý chất thải rắn sinh hoạt khu vực nông thôn Bắc Ninh

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 31/2012/QĐ-UBND quản lý chất thải rắn sinh hoạt khu vực nông thôn Bắc Ninh