Quyết định 310/QĐ-UB

Quyết định 310/QĐ-UB năm 1998 về sửa đổi, bổ sung quyết định 243/1998/QĐ-UB tỉnh Lào Cai ban hành

Quyết định 310/QĐ-UB năm 1998 sửa đổi bổ sung quyết định 243/1998/QĐ-UB Lào Cai đã được thay thế bởi Quyết định 1048/QĐ-UBND năm 2010 bãi bỏ văn bản tỉnh Lào Cai và được áp dụng kể từ ngày 27/04/2010.

Nội dung toàn văn Quyết định 310/QĐ-UB năm 1998 sửa đổi bổ sung quyết định 243/1998/QĐ-UB Lào Cai


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 310/QĐ-UB

Lào Cai, ngày 16 tháng 11 năm 1998

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ XUNG QUYẾT ĐỊNH SỐ 243/1998/QĐ-UB NGÀY 24/9/1998

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994;

Căn cứ Nghị định số 56/1998/ NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 1998 của Chính phủ về công tác khen thưởng;

Xét đề nghị của Thường trực Hội đồng Thi đua khen thưởng tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi một số điểm trong Điều 8 Quyết định số 243/1998/QĐ-UB ngày 24 tháng 9 năm 1998 về công tác khen thưởng như sau:

+ Phần C: Được bổ xung:

5. Tập thể lao động xuất sắc: 400.000 đ

6. Đối với các chứng nhận khen thưởng khác: Tập thể 250.000 đ, cá nhân 140.000 đ.

+ Phần D: Được thực hiện như sau:

1. Lao động giỏi: Tập thể 140.000 đ, cá nhân 70.000 đ

2. Chiến sĩ thi đua cơ sở: 140.000 đ

3. Giấy khen: Tập thể 140.000 đ, cá nhân 70.000 đ

4. Đối với các chứng nhận khen thưởng khác: Tập thể (kể cả hộ gia đình) 140.000 đ, cá nhân 70.000 đ.

Các điều khác trong bản Quy định tạm thời về công tác khen thưởng tại Quyết định số 243/1998/QĐ-UB được giữ nguyên.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Điều 2. Các ông Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Nguyễn Quý Đăng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 310/QĐ-UB

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu310/QĐ-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/11/1998
Ngày hiệu lực16/11/1998
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 27/04/2010
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 310/QĐ-UB

Lược đồ Quyết định 310/QĐ-UB năm 1998 sửa đổi bổ sung quyết định 243/1998/QĐ-UB Lào Cai


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 310/QĐ-UB năm 1998 sửa đổi bổ sung quyết định 243/1998/QĐ-UB Lào Cai
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu310/QĐ-UB
       Cơ quan ban hànhTỉnh Lào Cai
       Người kýNguyễn Quý Đăng
       Ngày ban hành16/11/1998
       Ngày hiệu lực16/11/1998
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 27/04/2010
       Cập nhật4 năm trước

       Văn bản gốc Quyết định 310/QĐ-UB năm 1998 sửa đổi bổ sung quyết định 243/1998/QĐ-UB Lào Cai

       Lịch sử hiệu lực Quyết định 310/QĐ-UB năm 1998 sửa đổi bổ sung quyết định 243/1998/QĐ-UB Lào Cai