Quyết định 3105/QĐ-UBND

Quyết định 3105/QĐ-UBND năm 2017 về bãi bỏ Phần V, Quy trình giải quyết thủ tục hành chính thực hiện cơ chế một cửa, một cửa hiện đại tại Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố kèm theo Quyết định 2045/QĐ-UBND do tỉnh Sơn La ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 3105/QĐ-UBND 2017 bãi bỏ Phần V Quy trình giải quyết thủ tục cơ chế một cửa Sơn La


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3105/QĐ-UBND

Sơn La, ngày 05 tháng 12 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ PHẦN V, QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỰC HIỆN CƠ CHẾ MỘT CỬA, MỘT CỬA HIỆN ĐẠI TẠI UBND CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 2045/QĐ-UBND NGÀY 10/9/2015 CỦA CHỦ TỊCH UBND TỈNH SƠN LA

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 32/2015/QĐ-UBND ngày 13 tháng 11 năm 2015 của UBND tỉnh về cơ quan tiếp nhận, giải quyết hồ sơ, trình tự, thời gian thực hiện các thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, giao đất; thu hồi đất; cấp lại, cấp đổi Giấy chứng nhận; đăng ký biến động về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư; người Việt Nam định cư ở nước ngoài sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở trên địa bàn tỉnh Sơn La;

Căn cứ Quyết định số 840/QĐ-UBND ngày 06 tháng 4 năm 2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Sơn La;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 867/SNV-TTr ngày 29 tháng 11 năm 2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ Phần V. Lĩnh vực Tài nguyên - Môi trường, Quy trình giải quyết thủ tục hành chính thực hiện cơ chế một cửa, một cửa hiện đại tại UBND các huyện, thành phố ban hành kèm theo Quyết định số 2045/QĐ-UBND ngày 10 tháng 9 năm 2015 của Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La.

Lý do bãi bỏ: Quy trình giải quyết thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Tài nguyên - Môi trường tại UBND các huyện, thành phố đã được quy định tại Quyết định số 32/2015/QĐ-UBND ngày 13 tháng 11 năm 2015 của UBND tỉnh; các thủ tục hành chính và quy trình giải quyết đã được công bố lại tại Quyết định số 840/QĐ-UBND ngày 06 tháng 4 năm 2017 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Điều 2. UBND các huyện, thành phố thực hiện quy trình giải quyết thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Tài nguyên - Môi trường tại Quyết định số 32/2015/QĐ-UBND ngày 13 tháng 11 năm 2015 của UBND tỉnh và Quyết định số 840/QĐ-UBND ngày 06 tháng 4 năm 2017 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường; thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, các cơ quan, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Nội vụ;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- VP UBND tỉnh: LĐVP, các phòng khối nội dung;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT, NC, Hiệp (60b).

CHỦ TỊCH
Cầm Ngọc Minh

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3105/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu3105/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/12/2017
Ngày hiệu lực05/12/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3105/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 3105/QĐ-UBND 2017 bãi bỏ Phần V Quy trình giải quyết thủ tục cơ chế một cửa Sơn La


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 3105/QĐ-UBND 2017 bãi bỏ Phần V Quy trình giải quyết thủ tục cơ chế một cửa Sơn La
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu3105/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Sơn La
       Người kýCầm Ngọc Minh
       Ngày ban hành05/12/2017
       Ngày hiệu lực05/12/2017
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật7 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 3105/QĐ-UBND 2017 bãi bỏ Phần V Quy trình giải quyết thủ tục cơ chế một cửa Sơn La

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 3105/QĐ-UBND 2017 bãi bỏ Phần V Quy trình giải quyết thủ tục cơ chế một cửa Sơn La

           • 05/12/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 05/12/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực