Quyết định 3147/QĐ-UBND

Quyết định 3147/QĐ-UBND năm 2011 phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư lập quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất đến năm 2015 do tỉnh Quảng Nam ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 3147/QĐ-UBND 2011 dự án đầu tư lập quy hoạch kế hoạch sử dụng đất Quảng Nam


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3147/QĐ-UBND

Quảng Nam, ngày 03 tháng 10 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ LẬP QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2020 VÀ KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2015 CỦA TỈNH QUẢNG NAM

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân các cấp ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Đất đai năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13/08/ 2009 của Chính phủ Quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư;

Căn cứ Thông tư số 19/2009/TT-BTNMT ngày 02/11/2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh và thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

Căn cứ Thông tư 06/2010/TT-BTNMT ngày 15/03/2010 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định Định mức kinh tế - kỹ thuật lập và điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 04/2007/TTLT-BTNMT-BTC ngày 27/02/2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Tài chính hướng dẫn lập dự toán kinh phí đo đạc bản đồ và quản lý đất đai;

Căn cứ Nghị định số 28/2010/NĐ-CP ngày 25/03/2010 của Chính phủ về việc quy định mức lương tối thiểu chung;

Căn cứ Quyết định số 2814/QĐ-UBND ngày 25/8/2009 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc phê duyệt dự án đầu tư lập Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất đến năm 2015 của tỉnh Quảng Nam;

Xét đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 196/TTr-STNMT ngày 26/9/2011 về việc đề nghị phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư lập Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất đến năm 2015 của tỉnh Quảng Nam,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư lập Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất đến năm 2015 của tỉnh Quảng Nam đã được UBND tỉnh Quảng Nam phê duyệt tại Quyết định số 2814/QĐ-UBND ngày 25/8/2009 với các nội dung chính như sau:

1. Nội dung và lý do điều chỉnh:

a) Hạng mục công việc thực hiện đến ngày 30/4/2010: Điều chỉnh hệ số lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất từ 1,084 lên 1,168 do thay đổi các thông tin kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2009 so với năm 2008.

b) Hạng mục công việc thực hiện sau ngày 30/4/2010:

- Điều chỉnh do tính lại dự toán theo Thông tư số 06/2010/TT-BTNMT ngày 15/03/2010 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định về Định mức kinh tế - kỹ thuật lập và điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

- Điều chỉnh do tính lại chi phí nhân công theo mức lương tối thiểu tại Nghị định số 28/2010/NĐ-CP ngày 25/03/2010 của Chính phủ về việc quy định mức lương tối thiểu chung từ ngày 1/5/2010 là 730.000 đồng/tháng.

2. Tổng dự toán kinh phí của dự án sau khi điều chỉnh: 2.358.309.000 đồng ( Hai tỷ, ba trăm năm mươi tám triệu, ba trăm lẻ chín nghìn đồng chẵn), trong đó:

- Chi phí trong đơn giá : 1.943.310.000 đồng.

- Chi phí khác ngoài đơn giá : 200.607.000 đồng.

- Thuế VAT (10%) : 214.392.000 đồng.

Điều 2. Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước Quảng Nam căn cứ dự án sau điều chỉnh, lập thủ tục thanh, quyết toán kinh phí theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Quảng Nam; thủ trưởng các đơn vị có liên quan căn cứ quyết định thi hành.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký, các nội dung khác tại Quyết định số

2814/QĐ-UBND ngày 25/8/2009 của UBND tỉnh Quảng Nam không thuộc phạm vi điều chỉnh của Quyết định này vẫn còn hiệu lực thi hành./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH PHÓ
CHỦ TỊCH
Nguyễn Ngọc Quang

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3147/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu3147/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành03/10/2011
Ngày hiệu lực03/10/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3147/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 3147/QĐ-UBND 2011 dự án đầu tư lập quy hoạch kế hoạch sử dụng đất Quảng Nam


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 3147/QĐ-UBND 2011 dự án đầu tư lập quy hoạch kế hoạch sử dụng đất Quảng Nam
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu3147/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Nam
       Người kýNguyễn Ngọc Quang
       Ngày ban hành03/10/2011
       Ngày hiệu lực03/10/2011
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcĐầu tư, Bất động sản
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật10 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 3147/QĐ-UBND 2011 dự án đầu tư lập quy hoạch kế hoạch sử dụng đất Quảng Nam

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 3147/QĐ-UBND 2011 dự án đầu tư lập quy hoạch kế hoạch sử dụng đất Quảng Nam

           • 03/10/2011

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 03/10/2011

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực