Quyết định 315QĐ/KL-VP

Quyết định 315 QĐ/KL-VP năm 2008 thành lập tổ công tác chuyển giao các Vườn quốc gia trực thuộc Bộ cho Cục Kiểm lâm quản lý do Cục trưởng Cục Kiểm lâm ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 315 QĐ/KL-VP thành lập tổ công tác chuyển giao các Vườn quốc gia trực thuộc Bộ cho Cục Kiểm lâm quản lý


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
CỤC KIỂM LÂM
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 315QĐ/KL-VP

Hà Nội, ngày 03 tháng 4 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

THÀNH LẬP TỔ CÔNG TÁC CHUYỂN GIAO CÁC VƯỜN QUỐC GIA THUỘC BỘ CHO CỤC KIỂM LÂM QUẢN LÝ

CỤC TRƯỞNG CỤC KIỂM LÂM

Căn cứ Quyết định số 22/2008/QĐ-BNN ngày 28/01/2008 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Cục Kiểm lâm;
Căn cứ các Quyết định số 975, 976, 977, 978, 979, 980/QĐ/BNN-TCCB ngày 01 tháng 4 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
Căn cứ ý kiến thoả thuận cử người tham gia của Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Tài chính và Vụ Kế hoạch;
Xét đề nghị của ông Chánh văn phòng Cục,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập tổ công tác chuyển giao các Vườn quốc gia trực thuộc Bộ cho Cục Kiểm lâm quản lý, gồm các ông có tên sau:

1. Ông Hà Công Tuấn, Cục trưởng Cục Kiểm lâm - Tổ trưởng.

2. Ông Nguyễn Hữu Dũng, Phó Cục trưởng Cục Kiểm lâm - Phó tổ trưởng, thường trực.

3. Ông Lê Thái Hà, Chánh văn phòng Cục - Thư ký tổng hợp.

4. Ông Nguyễn Cảnh Tĩnh, Phụ trách Kế toán - Thành viên.

5. Bà Hà Thị Tuyết Nga, Phó trưởng phòng Bảo tồn thiên nhiên  -Thành viên.

6. Ông Nguyễn Hồng Minh, Chuyên viên Phòng Tin học, dữ liệu- Thành viên.

7. Ông Trần Văn Đáng, Chuyên viên Vụ Tổ chức cán bộ - Thành viên.

8. Ông Trần Hoàng Hiệp, Chuyên viên Vụ Kế hoạch - Thành viên.

9. Ông Trần Minh Hà, Chuyên viên Vụ Tài chính - Thành viên.

10. Giám đốc các Vườn quốc gia trực thuộc - Thành viên.

Điều 2. Nhiệm vụ của Tổ công tác như sau:

1. Chỉ đạo, tổ chức, hướng dẫn các Vườn quốc gia thực hiện như Phương án số 316/KL-VP (kèm theo) và quy định hiện hành của Nhà nước.

2. Tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện việc chuyển giao các Vườn quốc gia cho Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Điều 3. Tổ công tác tự giải thể khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 4. Chánh Văn phòng Cục, Trưởng các phòng chức năng của Cục Kiểm lâm, Giám đốc các Vườn quốc gia trực thuộc và các cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

 Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Bộ trưởng Cao Đức Phát (để b/c);
- Thứ trưởng Hứa Đức Nhị (để b/c);
- Các Vụ TCCB,TC,KH (để phối hợp);
- Lưu VT.

CỤC TRƯỞNG
Hà Công Tuấn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 315QĐ/KL-VP

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu315QĐ/KL-VP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành03/04/2008
Ngày hiệu lực03/04/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 315QĐ/KL-VP

Lược đồ Quyết định 315 QĐ/KL-VP thành lập tổ công tác chuyển giao các Vườn quốc gia trực thuộc Bộ cho Cục Kiểm lâm quản lý


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 315 QĐ/KL-VP thành lập tổ công tác chuyển giao các Vườn quốc gia trực thuộc Bộ cho Cục Kiểm lâm quản lý
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu315QĐ/KL-VP
        Cơ quan ban hànhCục Kiểm lâm
        Người kýHà Công Tuấn
        Ngày ban hành03/04/2008
        Ngày hiệu lực03/04/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật17 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 315 QĐ/KL-VP thành lập tổ công tác chuyển giao các Vườn quốc gia trực thuộc Bộ cho Cục Kiểm lâm quản lý

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 315 QĐ/KL-VP thành lập tổ công tác chuyển giao các Vườn quốc gia trực thuộc Bộ cho Cục Kiểm lâm quản lý

            • 03/04/2008

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 03/04/2008

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực