Quyết định 3157/QĐ-UBND

Quyết định 3157/QĐ-UBND năm 2008 về bảng giá tính thuế tài nguyên đối với tài nguyên khai thác trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

Nội dung toàn văn Quyết định 3157/QĐ-UBND năm 2008 bảng giá tính thuế tài nguyên Vĩnh Phúc


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH PHÚC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3157/QĐ-UBND

Vĩnh Yên, ngày 28 tháng 8 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V BAN HÀNH BẢNG GIÁ TÍNH THUẾ TÀI NGUYÊN ĐỐI VỚI CÁC LOẠI TÀI NGUYÊN KHAI THÁC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH PHÚC.

ỦY BAN NHÂN DÂN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Pháp lệnh Thuế tài nguyên (sửa đổi) số 05/1998/PL-UBTVQH10 ngày 14 tháng 4 năm 1998;

Căn cứ Nghị định số 68/1998/NĐ-CP ngày 03/9/1998 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Thuế tài nguyên (sửa đổi);

Căn cứ Nghị định số 147/2006/NĐ-CP ngày 01/12/2006 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 68/1998/NĐ-CP ngày 03/9/1998 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Thuế tài nguyên (sửa đổi);

Căn cứ Thông tư số 68/1998/NĐ-CP">42/2007/TT-BTC ngày 27/4/2007 của Bộ Tài Chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 68/1998/NĐ-CP ngày 03/9/1998, Nghị định số 147/2006/NĐ-CP ngày 01/12/2006 của Chính phủ quy đinh chi tiết thi hành và sửa đổi Pháp lệnh Thuế tài nguyên;

Xét đề nghị của Cục thuế tỉnh Vĩnh Phúc tại Tờ trình số 3776/TTr-CT ngày 25/8/2008 về việc xây dựng giá tính thuế tài nguyên,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên đối với các loại tài nguyên khai thác trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, áp dụng đối với tổ chức, cá nhân khai thác tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh, cụ thể như sau:

Số TT

DANH MỤC TÀI NGUYÊN

Đơn vị tính

Giá tính thuế

(Đồng VN)

I

Đất các loại:

 

 

1

Đất dùng để san lấp, xây đắp công trình

m3

5.000

2

Đất sản xuất gạch xây thông thường

m3

10.000

II

Cát các loại:

 

 

1

Cát đen dùng để san lấp mặt bằng

m3

6.000

2

Cát xây dựng các loại

m3

30.000

3

Cát vàng chuyên dùng để đổ bê tông

m3

60.000

III

Sỏi các loại:

 

 

1

Sỏi, sạn khai thác ở các sông, suối

m3

30.000

2

Sỏi xô dùng để đổ bê tông

m3

65.000

IV

Đá các loại:

 

 

1

Đá hộc

m3

55.000

2

Đá mạt, đá vụn trong quá trình khai thác bán ra

m3

65.000

3

Đá penspat

m3

60.000

4

Đá bột kết ốp lát

m3

400.000

5

Đá hoa ốp lát

m3

500.000

V

Nước ngầm khai thác:

 

 

1

Nước ngầm khai thác:

m3

2.000

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

1. Bảng giá tính thuế tài nguyên ban hành tại Điều 1 quyết định này áp dụng để tính thuế tài nguyên đối với các tổ chức, cá nhân khai thác tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh không thực hiện đầy đủ sổ sách, hóa đơn, chứng từ theo quy định hoặc tổ chức, cá nhân có thực hiện đầy đủ chế độ sổ sách, hóa đơn , chứng từ theo quy định nhưng tài nguyên khai thác không trực tiếp bán ra mà sử dụng vào hoạt động sản xuất kinh doanh không xác định được giá bán để tính Thuế Tài nguyên.

2. Đối với các tổ chức, cá nhân khai thác tài nguyên bán ra đã áp dụng đầy đủ chế độ sổ sách, hóa đơn, chứng từ theo quy định, xác định được giá bán tài nguyên tại nơi khai thác thì thực hiện thu thuế tài nguyên theo quy định tại Điểm 1 - Mục II - Phần II Thông tư số 68/1998/NĐ-CP">42/2007/TT-BTC ngày 27/4/2007 của Bộ Tài Chính.

3. Đối với các loại tài nguyên, khoáng sản khai thác chưa có trong bảng giá thì áp dụng theo giá của sản phẩm tương đương, có cùng phẩm cấp và công dụng quy định trong bảng giá làm cơ sở để tính thuế tài nguyên theo quy định; Đối với các loại tài nguyên khai thác phải qua chế biến thành các sản phẩm khác, sau đó bán ra thì căn cứ vào định mức tiêu hao tài nguyên trong quá trình sản xuất chế biến để quy đổi ra sản lượng tài nguyên khai thác để áp dụng theo bảng giá đã quy định.

4. Cục thuế tỉnh Vĩnh Phúc phối hợp với Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn các tổ chức, cá nhân khai thác tài nguyên trên địa bàn thực hiện việc đăng ký, kê khai, tính, nộp Thuế tài nguyên theo quy định hiện hành của Nhà nước.

5. Trong quá trình thực hiện nếu giá tính thuế tài nguyên nói tại Điều 1 có biến động tăng, giảm ±20% hoặc có loại tài nguyên khác phát sinh trên địa bàn giao Cục thuế tỉnh chủ trì phối hợp với các Sở, ngành và các đơn vị, tổ chức thu báo cáo UBND tỉnh để điều chỉnh kịp thời.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc và Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành, Đoàn thể; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã trong tỉnh; Các tổ chức, cá nhân khai thác tài nguyên trên địa bàn tỉnh và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ quyết định thi hành./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
K.TCHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Ngọc Ái

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3157/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 3157/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 28/08/2008
Ngày hiệu lực 28/08/2008
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3157/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 3157/QĐ-UBND năm 2008 bảng giá tính thuế tài nguyên Vĩnh Phúc


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 3157/QĐ-UBND năm 2008 bảng giá tính thuế tài nguyên Vĩnh Phúc
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 3157/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Vĩnh Phúc
Người ký Trần Ngọc Ái
Ngày ban hành 28/08/2008
Ngày hiệu lực 28/08/2008
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 17 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 3157/QĐ-UBND năm 2008 bảng giá tính thuế tài nguyên Vĩnh Phúc

Lịch sử hiệu lực Quyết định 3157/QĐ-UBND năm 2008 bảng giá tính thuế tài nguyên Vĩnh Phúc

  • 28/08/2008

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 28/08/2008

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực