Quyết định 317-QĐ/LB

Quyết định 317-QĐ/LB năm 1984 về chế độ báo cáo thống kê định kỳ chính thức về thương binh và xã hội do Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê-Bộ trưởng Bộ thương binh và xã hội ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 317-QĐ/LB chế độ báo cáo thống kê định kỳ chính thức thương binh xã hội


BỘ THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI-TỔNG CỤC THỐNG KÊ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 317-QĐ/LB

Hà Nội, ngày 06 tháng 8 năm 1984

 

QUYẾT ĐỊNH

LIÊN BỘ TỔNG CỤC THỐNG KÊ - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI SỐ 317-QĐ/LB NGÀY 6-8-1984 BAN HÀNH CHẾ ĐỘ BÁO CÁO THỐNG KÊ ĐỊNH KỲ CHÍNH THỨC VỀ THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI.

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THỐNG KÊ - BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

Căn cứ Nghị định số 72-CP ngày 5-4-1974 của Hội đồng Chính phủ ban hành Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Tổng cục Thống kê;
Căn cứ Nghị định số 351-CP ngày 25-9-1979 của Hội đồng Chính phủ ban hành bản Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Thương binh và xã hội;
Căn cứ Nghị định số 27-CP ngày 22-2-1962 của Hội đồng Chính phủ quy định các nguyên tắc về việc lập và ban hành các chế độ, biểu mẫu báo cáo thống kê và phương án điều tra,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. - Nay ban hành kèm theo Quyết định này chế độ báo cáo thống kê định kỳ chính thức về thương binh và xã hội áp dụng cho các Sở Thương binh và xã hội tỉnh, thành phố, đặc khu trực thuộc trung ương và các Phòng thương binh và xã hội huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh (có danh mục kèm theo).

Điều 2. - Chế độ báo cáo thống kê định kỳ chính thức nói ở điều 1 của Quyết định này được thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. - Giám đốc Sở Thương binh và xã hội các tỉnh, thành phố, đặc khu trực thuộc Trung ương, trưởng phòng thương binh và xã hội các huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Điều 4. - Vụ trưởng Vụ thống kê thương nghiệp - đời sống - văn xã của Tổng cục Thống kê, chánh văn phòng Bộ Thương binh và xã hội chịu trách nhiệm hướng dẫn và kiểm tra việc thi hành Quyết định này.

BỘ THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
Hoàng Thế Thiện

TỔNG CỤC THỐNG KÊ
Trần Hải Bằng

 

DANH MỤC

BIỂU MẪU TRONG CHẾ ĐỘ BÁO CÁO THỐNG KÊ ĐỊNH KỲ CHÍNH THỨC VỀ THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI (ÁP DỤNG CHO CÁC SỞ THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH, THÀNH PHỐ, ĐẶC KHU TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG, CÁC PHÒNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI HUYỆN, QUẬN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TỈNH).
(Ban hành theo Quyết định liên Bộ số 317-QĐ/LB ngày 6-8-1984).

Ký hiệu

Tên biểu

Kỳ báo cáo

Thời hạn gửi báo cáo

A

B

C

D

01-TBXH

Thương binh và những người hưởng chính sách như thương binh

6 tháng đầu năm, cả năm

Gửi ngày 5 sau kỳ báo cáo

02-TBXH

Bệnh binh

-nt-

-nt-

03-TBXH

Liệt sĩ và thân nhân chủ yếu của liệt sĩ

-nt-

-nt-

04-TBXH

Người và gia đình có công với cách mạng

-nt-

-nt-

05-TBXH

Công nhân viên chức và quân nhân về hưu, mất sức lao động mới giải quyết trong kỳ

-nt-

-nt-

06-TBXH

Công nhân viên chức và quân nhân về hưu đang quản lý

-nt--nt-

 

07-TBXH

Công nhân viên chức và quân nhân nghỉ việc vì mất sức lao động đang quản lý

-nt-

-nt-

08-TBXH

Trợ cấp tuất

-nt-

-nt-

09-TBXH

Các đối tượng xã hội

-nt-

-nt-

10-TBXH

Tình trạng thương tật của người tàn tật xã hội

-nt-

-nt-

11-TBXH

Số người trong các cơ sở thương binh và xã hội

-nt-

-nt-

1. Phòng Thương binh và xã hội gửi Sở Thương binh và xã hội và Phòng Thống kê vào ngày 5 sau kỳ báo cáo.

2. Sở Thương binh và xã hội gửi Bộ Thương binh và xã hội và Cục Thống kê vào ngày 7 sau kỳ báo cáo.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 317-QĐ/LB

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu317-QĐ/LB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/08/1984
Ngày hiệu lực06/08/1984
Ngày công báo15/08/1984
Số công báoSố 15
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 317-QĐ/LB

Lược đồ Quyết định 317-QĐ/LB chế độ báo cáo thống kê định kỳ chính thức thương binh xã hội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 317-QĐ/LB chế độ báo cáo thống kê định kỳ chính thức thương binh xã hội
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu317-QĐ/LB
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thống kê, Bộ Thương binh và Xã hội
        Người kýTrần Hải Bằng, Hoàng Thế Thiện
        Ngày ban hành06/08/1984
        Ngày hiệu lực06/08/1984
        Ngày công báo15/08/1984
        Số công báoSố 15
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Lao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật17 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 317-QĐ/LB chế độ báo cáo thống kê định kỳ chính thức thương binh xã hội

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 317-QĐ/LB chế độ báo cáo thống kê định kỳ chính thức thương binh xã hội

            • 06/08/1984

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 15/08/1984

             Văn bản được đăng công báo

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 06/08/1984

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực