Quyết định 317/QĐ-UB

Quyết định 317/QĐ-UB năm 1977 về việc phát triển lực lượng và chế độ trợ cấp cho tự vệ và du kích do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Quyết định 317/QĐ-UB phát triển lực lượng và chế độ trợ cấp cho tự vệ và du kích đã được thay thế bởi Quyết định số 5987/QĐ-UB-NC bãi bỏ văn bản qui phạm pháp luật hết hiệu lực lĩnh vực nội chính do UBND thành phố ban hành từ 02/7/1976 đến 31/12/1996 và được áp dụng kể từ ngày 11/11/1998.

Nội dung toàn văn Quyết định 317/QĐ-UB phát triển lực lượng và chế độ trợ cấp cho tự vệ và du kích


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 317/QĐ-UB

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 4 năm 1977

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÁT TRIỂN LỰC LƯỢNG VÀ CHẾ ĐỘ TRỢ CẤP CHO TỰ VỆ VÀ DU KÍCH

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

- Căn cứ nghị định số 01/NĐ-74 ngày 12-9-1974 của Hội đồng Chánh phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam quy định nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy chánh quyền các cấp ;
- Để đáp ứng yêu cầu giữ gìn an ninh chánh trị và trật tự xã hội ở Thành phố ;
- Theo đề nghị của Bộ Tư lệnh Thành phố,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.- Nay chấp thuận phát triển lực lượng tự vệ và du kích nòng cốt.

Điều 2.- Lực lượng tự vệ và du kích này được hưởng tiêu chuẩn về ăn mặc, ở, vệ sinh, điều trị… ngang với tiêu chuẩn của bộ đội địa phương quận, huyện do ngân sách thành phố đài thọ.

Điều 3.- Các Ông Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Bộ Tư lệnh Thành phố, Giám đốc Sở Tài chánh, Giám đốc Sở Lương thực, Giám đốc Sở Thương nghiệp, Giám đốc Sở y tế, Chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện chiếu quyết định thi hành.

 

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH/THƯỜNG TRỰC
Vũ Đình Liệu

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 317/QĐ-UB

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu317/QĐ-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/04/1977
Ngày hiệu lực09/04/1977
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 11/11/1998
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 317/QĐ-UB

Lược đồ Quyết định 317/QĐ-UB phát triển lực lượng và chế độ trợ cấp cho tự vệ và du kích


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 317/QĐ-UB phát triển lực lượng và chế độ trợ cấp cho tự vệ và du kích
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu317/QĐ-UB
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýVũ Đình Liệu
        Ngày ban hành09/04/1977
        Ngày hiệu lực09/04/1977
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 11/11/1998
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Quyết định 317/QĐ-UB phát triển lực lượng và chế độ trợ cấp cho tự vệ và du kích

             Lịch sử hiệu lực Quyết định 317/QĐ-UB phát triển lực lượng và chế độ trợ cấp cho tự vệ và du kích