Quyết định 319/QĐ-UBND

Quyết định 319/QĐ-UBND năm 2008 quy định chế độ, chính sách cho Dân quân tự vệ của tỉnh Đắk Lắk

Quyết định 319/QĐ-UBND năm 2008 chế độ chính sách Dân quân tự vệ Đắk Lắk đã được thay thế bởi Quyết định 150/QĐ-UBND mức trợ cấp ngày công lao động tiền ăn dân quân tự vệ và được áp dụng kể từ ngày 20/01/2009.

Nội dung toàn văn Quyết định 319/QĐ-UBND năm 2008 chế độ chính sách Dân quân tự vệ Đắk Lắk


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH Đ
K LK
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 319/QĐ-UBND

Buôn Ma Thuột, ngày 01 tháng 02 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ, CHÍNH SÁCH CHO DÂN QUÂN TỰ VỆ CỦA TỈNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Thông tư số 46/2005/TTLT-BQP-BKH&ĐT-BTC-BLĐTB&XH ngày 20 tháng 4 năm 2005 của Liên bộ Quốc phòng - Bộ Tài chính - Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Bộ Lao động Thương binh và Xã hội;

Căn cứ Quyết định số 173/2007/QĐ-BQP ngày 9 tháng 11 năm 2007 của Bộ Quốc phòng về việc quy định tiêu chuẩn, định lượng ăn và mức tiền ăn bộ binh, ăn quân chủng và tiêu chuẩn ăn thêm các ngày lễ tết;

Xét đề nghị của Bộ chỉ huy quân sự tỉnh tại Tờ trình số 112/TTr-BCH ngày 01 tháng 01 năm 2008 về việc đề nghị quy định chế độ chính sách cho Dân quân tự vệ của tỉnh;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 39/TTr-SNV ngày 28 tháng 1 năm 2008,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay quy định chế độ chính sách cho Dân quân tự vệ của tỉnh như sau:

1. Mức trợ cấp 01 ngày công lao động (tính theo hệ số) là 0,04 so với mức lương tối thiểu do Nhà nước quy định.

2. Mức trợ cấp tiền ăn một ngày là 20.000đ00 (tính theo mức tiền ăn hiện tại của chiến sĩ bộ binh).

Điều 2. Mức trợ cấp quy định tại khoản 1 và 2 của Điều 1 được áp dụng trong huấn luyện và trong thực hiện nhiệm vụ.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1305/QĐ-UBND ngày 30 tháng 6 năm 2006 của UBND tỉnh.

Điều 3. Chánh văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Tài chính, Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy quân sự tỉnh, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- TT Tỉnh ủy (báo cáo);
- TT HĐND tỉnh (báo cáo);
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Như điều 3;
- Các PCVP UBND tỉnh;
- Các CV n/cứu VPUBND tỉnh;
- TT: Tin học; Công báo;
- Lưu: VT, TH.

CHỦ TỊCH
Lữ Ngọc Cư

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 319/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu319/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành01/02/2008
Ngày hiệu lực01/02/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 20/01/2009
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 319/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 319/QĐ-UBND năm 2008 chế độ chính sách Dân quân tự vệ Đắk Lắk


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 319/QĐ-UBND năm 2008 chế độ chính sách Dân quân tự vệ Đắk Lắk
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu319/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Đắk Lắk
        Người kýLữ Ngọc Cư
        Ngày ban hành01/02/2008
        Ngày hiệu lực01/02/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Lao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 20/01/2009
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 319/QĐ-UBND năm 2008 chế độ chính sách Dân quân tự vệ Đắk Lắk

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 319/QĐ-UBND năm 2008 chế độ chính sách Dân quân tự vệ Đắk Lắk