Quyết định 150/QĐ-UBND

Quyết định 150/QĐ-UBND năm 2009 quy định mức trợ cấp ngày công lao động, hỗ trợ tiền ăn cho lực lượng dân quân tự vệ do tỉnh Đắk Lắk ban hành

Quyết định 150/QĐ-UBND mức trợ cấp ngày công lao động tiền ăn dân quân tự vệ đã được thay thế bởi Quyết định 689/QĐ-UBND năm 2012 rà soát văn bản quy phạm pháp luật Đắk Lắk và được áp dụng kể từ ngày 08/04/2013.

Nội dung toàn văn Quyết định 150/QĐ-UBND mức trợ cấp ngày công lao động tiền ăn dân quân tự vệ


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐẮK LẮK
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 150/QĐ-UBND

Buôn Ma Thuột, ngày 20 tháng 01 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MỨC TRỢ CẤP NGÀY CÔNG LAO ĐỘNG, HỖ TRỢ TIỀN ĂN CHO LỰC LƯỢNG DÂN QUÂN TỰ VỆ

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 184/2004/NĐ-CP ngày 02/11/2004 của Chính phủ, quy định chi tiết việc thi hành Pháp lệnh Dân quân tự vệ;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 46/2005/TTLT-BQP-BKH&ĐT-BTC-BLĐTB&XH ngày 20/4/2005 của Bộ Quốc phòng, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, hướng dẫn một số điều của Nghị định số 184/2004/NĐ-CP của Chính phủ;

Căn cứ Quyết định số 134/2008/QĐ-BQP ngày 31/10/2008 của Bộ Quốc phòng, về việc quy định tiêu chuẩn, định lượng ăn và mức tiền ăn cơ bản bộ binh, ăn quân binh chủng, ăn thêm các ngày lễ, tết;

Xét Tờ trình số 2624/TTr-BCH ngày 15/12/2008 của Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh, về việc đề nghị quy định mức trợ cấp ngày công lao động, hỗ trợ tiền ăn cho lực lượng Dân quân tự vệ trong thời gian làm nhiệm vụ;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 18/TTr-SNV ngày 14 tháng 01 năm 2009,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay quy định mức trợ cấp ngày công lao động, hỗ trợ tiền ăn cho lực lượng Dân quân tự vệ trong thời gian làm nhiệm vụ như sau:

- Trợ cấp ngày công lao động mức 0,04 so với lương tối thiểu; nếu làm nhiệm vụ vào ban đêm từ 22 giờ đến 06 giờ sáng thì được tính gấp đôi;

- Hỗ trợ tiền ăn mức 28.000 đồng/người/ngày.

Điều 2. Việc chi trả trợ cấp ngày công lao động, hỗ trợ tiền ăn thực hiện theo nguyên tắc cấp nào ra lệnh điều động lực lượng Dân quân tự vệ đi làm nhiệm vụ thì cấp đó chi trả.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 319/QĐ-UBND ngày 01/02/2008 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, về việc quy định chế độ, chính sách cho Dân quân tự vệ của tỉnh.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Tài chính, Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố căn cứ Quyết định này thi hành.

 

 

Nơi nhận:
- TT Tỉnh ủy (báo cáo);
- TT HĐND tỉnh (báo cáo);
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Như điều 3;
- Các PCVP UBND tỉnh;
- TT Tin học;
- Lưu: VT, NC, TH.

CHỦ TỊCH
Lữ Ngọc Cư

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 150/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu150/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/01/2009
Ngày hiệu lực20/01/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 08/04/2013
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 150/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 150/QĐ-UBND mức trợ cấp ngày công lao động tiền ăn dân quân tự vệ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 150/QĐ-UBND mức trợ cấp ngày công lao động tiền ăn dân quân tự vệ
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu150/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Đắk Lắk
       Người kýLữ Ngọc Cư
       Ngày ban hành20/01/2009
       Ngày hiệu lực20/01/2009
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Lao động - Tiền lương
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 08/04/2013
       Cập nhật7 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 150/QĐ-UBND mức trợ cấp ngày công lao động tiền ăn dân quân tự vệ

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 150/QĐ-UBND mức trợ cấp ngày công lao động tiền ăn dân quân tự vệ